ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси за положаје
Тренутно нема јавних конкурса за положаје
Списaк кандидата међу којима се спроводи поступак - Директор Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде - положај у другој групи
Списaк кандидата међу којима се спроводи поступак - заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Суботици – положај у трећој групи
Списaк кандидата међу којима се спроводи поступак - заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Крагујевцу – положај у трећој групи
Списaк кандидата међу којима се спроводи поступак - директор канцеларије за борбу против дрога
Списaк кандидата међу којима се спроводи поступак - помоћник директора – руководилац Сектора за правне, кадровске, финансијске и административне послове – положај у четвртој групи
Списaк кандидата међу којима се спроводи поступак - помоћник директора – руководилац Сектора за људске ресурсе и опште послове – положај у петој групи
Списaк кандидата међу којима се спроводи поступак - помоћник директора – руководилац Сектора за информационе и комуникационе технологије у Управи царина у Министарсту финансија – положај у петој групи
Списaк кандидата међу којима се спроводи поступак - помоћник министра – руководилац Сектора за финансијски систем – положај у трећој групи
Списaк кандидата међу којима се спроводи поступак - Директор Управе за јавни дуг у Министарству финансија – положај у другој групи
Списaк кандидата међу којима се спроводи поступак - Заменик директора Националне академије за јавну управу – положај у другој групи
Списaк кандидата међу којима се спроводи поступак - Помоћник директора - Сектор за спровођење програма обука - НАПА
Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места

Пријава на конкурс - Министарство финансија
Пријава на конкурс - Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале
Пријава на конкурс - Министарство културе и информисања
Пријава на конкурс - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Тренутно нема јавних конкурса за извршилачка радна места
претрага