ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Актуелно

На 11. седници одржаној 10. септембра 2010. године Високи службенички савет донео је следећи

ЗАКЉУЧАК


1. Прихвата се мишљење Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 152-02-1418/2010-06 од 6. септембра 2010. године да се решења функционера којима су запослени ослобађани обавезе полагања стручног испита за послове за које су се примали, не могу уподобити са доказом о државном стручном испиту за рад у органима државне управе које су учесници конкурса у обавези да доставе уз пријаву на конкурс за попуњавање положаја.


2. Конкурсне комисије за спровођење поступака за попуњавање положаја ће убудуће у свом раду примењивати мишљење из става 1. овог Закључка.

***

ЧЛАНОВИ САВЕТА

Председник Високог службеничког савета:


- Ранка Вујовић, помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство (изабрана за председника Високог службеничког савета на седници одржаној 10.10.2016. године)


Чланови Високог службеничког савета:


1) из реда стручњака значајних за рад државне управе:


• проф. др Небојша Шаркић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду,
• проф. др Славиша Орловић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,
• проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду,
• проф. др Миладин Костић, ректор Државног универзитета у Новом Пазар,
• др Данило Рончевић, из реда стручњака значајних за рад државне управе.


2) из реда државних службеника које на положај поставља Влада:


• Ђорђе Цветинчанин, секретар Министарства правде,
• Славица Јелача, помоћник министра правде,
• Жељка Кнежевић, секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
• Нада Миљуш, помоћник Генералног секретара Владе,
• Катарина Томашевић, помоћник министра унутрашњих послова.

претрага