ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Вести
Обуке запослених у јединицама за кадрове о примени Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника
31.01.2019.

Служба за управљање кадровима је у сарадњи са Националном академијом за јавну управу припремила и организовала обуке за примену Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника и Уредбе о разврствању радних места и мерилима за опис радних места које су донете у јануару 2019. године.
Циљ обуке је да државни службеници запослени у јединицама за кадрове буду упознати са оквиром компетенција државних службеника, садржином Уредби и да стекну знања и развију вештине за анализу посла и одређивање компетенција потребних за рад државних службеника
Реализатори обука су запослени из Службе за управљање кадровима.
На обуци полазницима се посебно истиче значај и улога јединице за кадрове и руководилаца у одређивању компетенција, упознају се са процесом одређивања компетенција и указује се на повезаност обрасца компетенција и правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.
Такође, на конкретним примерима уче како да на основу описа посла радног места одреде потребне компетенције за то радно место и правилно попуне Образац компетенција.
Обукама присуствују државни службеници из министарстава, органа управа у саставу, посебних организација, управних округа и служби Владе.
Током фебруара планирана је реализација обука за друге државне органе као и за руководиоце.

слика1

слика2

слика3

претрага