ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Све вести
све вести
14.05.2019.

Утврђивање годишњих циљева. Измене Закона о државним службеницима и Уредба о вредновању радне успешности значајно мењају улогу и одговорности лица на положају у области вредновања радне успешности.

19.04.2019.

Служба за управљање кадровима је, у складу са Законом о државним службеницима, израдила Упутство о методологији за праћење и анализирање стања у вези са одливом кадрова и његовим утицајем на рад органа државне управе које је објављено у „Службеном гласнику РС" број 28/2019 а које ступа на снагу 25. априла 2019. године.


Упутство је могуће преузети са овог линка.

15.04.2019.

Служба за управљање кадровима је 11.04.2019. године присуствовала сајму пракси и запошљавања КОРАК ДО ПОСЛА који је организовао Универзитет Сингидунум.

26.03.2019.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са Националном академијом за јавну управу И Министарством за државну управу И локалну самоуправу уз подршку ГИЗ-а је припремио видео материјале за помоћ државним службеницима приликом одређивања компетенција потребних за рад на радним местима. Уз помоћ табеларних приказа, поступно се објашњава процес одређивања компетенција корак по корак.

 

 

31.01.2019.

Служба за управљање кадровима је у сарадњи са Националном академијом за јавну управу припремила и организовала обуке за примену Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника и Уредбе о разврствању радних места и мерилима за опис радних места које су донете у јануару 2019. године.
Циљ обуке је да државни службеници запослени у јединицама за кадрове буду упознати са оквиром компетенција државних службеника, садржином Уредби и да стекну знања и развију вештине за анализу посла и одређивање компетенција потребних за рад државних службеника
Реализатори обука су запослени из Службе за управљање кадровима.

27.11.2018.

Прeдстaвници Службe зa упрaвљaњe кaдрoвимa су учeствoвaли нa прeдaвaњу у склoпу прeдмeтa Упрaвљaњe људским рeсурсимa кoje сe oдржaлo нa Eкoнoмскoм фaкултeту у Бeoгрaду 20.11.2018. гoдинe.
Нa прeдaвaњу су учeствoвaли: пoмoћник дирeктoрa- рукoвoдилaц Сeктoрa зa oдaбир и рaзвoj кaдрoвa у Служби зa упрaвљaњe кaдрoвимa Дрaгaнa Jaнкoвић, рукoвoдилaц Групe зa aнaлизу рaдних мeстa и плaнирaњe кaдрoвa у Служби зa упрaвљaњe кaдрoвимa Mилицa Буквић и прaктикaнт нa стручнoм усaвршaвaњу у Служби зa упрaвљaњe кaдрoвимa Joвaнa Никитoвић.

02.11.2018.

Служба за управљање кадровима учествовала је на Округлом столу о високим државним службеницима који се одржао 19.10.2018. године у Палати Србије. Из службе за управљање кадровима Округлом столу су присуствовали : директор Проф. др Данило Рончевић, в.д Помоћник директора- Руководилац Сектора за аналитичке послове в.д. Проф. Др. Дејан Костић и Помоћник директора- Руководилац Сектора за правне, финансијске и опште послове в.д. Нада Вуковић Ракић.

На овом округлом столу представљена је Мисија за државне службенике на руководећим радним местима при кабинету премијера Републике Француске у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.

Овај округли сто омогућио је свеобухватне разговоре високог нивоа о управљању државним службеницима на руководећим радним местима , у Републици Србији као и у Републици Француској.

 

04.10.2018.

Служба за управљање кадровима учествовала је на Округлом столу „У корак са ХР трендовима", у оквиру Међународне научне конференције Универзитета Сингидунум, FINIZ, 26. септембра 2018. године.
Догађај је окупио представнике ХР практичара и академске заједнице у области менаџмента људских ресурса. Посебан акценат дат је тренду, модерном, чак будућем у овој области, те је разматрана перспектива ХР функције, као и алтернативе одговора ХР заједнице на изазове савременог пословног окружења.
Излагачи су били представник државне управе и утицајних компанија приватног сектора.
Директор Службе за управљање кадровима, др Данило Рончевић, представио је надлежност и улогу Службе, специфичност управљања људским ресурсима у државној управи, као и неке од савремених техника и метода које Служба примењује. Представио је изазове у смислу даљег законског уређења ове области, очекиваног доношења новог Закона о државним службеницима, пратећих подзаконских аката, као и изазове у имплементацији у домену анализе посла, кадровског плана, интерног тржишта рада, Централне кадровске евиденције, на компетенцијама засноване селекције, оцењивања, задржавања запослених и управљања развојем каријере путем примене савремених метода подршке развоју: асесмент центар, саветовање, коучинг и менторство.

26.02.2018.

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије организовала је  у сарадњи са немачком Фондацијом Ханс Зајдел, 22. и 23. фебруара 2018. године у Београду, у хотелу „Зира" регионалну конференцију „Модерни инструменти за развој људских ресурса у јавној управи".

Конференција „Модерни инструменти за развој људских ресурса у јавној управи", организована је са циљем да се кроз представљање добрих примера из праксе и размену мишљења и искустава стручњака и ХР практичара из земаља Региона, пружи даља подршка унапређењу и модернизацији управљања људским ресурсима у државним управама, као кључном ресурсу административне реформе.

 

19.02.2018.

Агенција за борбу против корупције расписала је јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору.

Заинтересовани кандидати који испуњавају услове за учешће на јавном позиву, односно имају завршен факултет и спроведено најмање 30 обука или 30 данa обуке за одрасле могу послати своје пријаве до 12. марта текуће године. 

 

страница 1 од 16 | следећа >
претрага