ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Стручно усавршавање > Програми стручног усавршавања
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Програми стручног усавршавања

2017

ПРОГРАМИ
општег стручног усавршавања државних службеника из органа
државне управе и служби Владе

1. Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе

2. Уводни програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита риправника и новозапослених

3. Програми општег континуираног стручног усавршавања државних службеника

4. Програм општег стручног усавршавања руководилаца

5. Програм општег стручног усавршавања напредних вештина обучавања и управљања личним развојем и развојем запослених

2016

ПРОГРАМИ
општег стручног усавршавања државних службеника из органа
државне управе и служби Владе за 2016.

1. Уводни програми

а) Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених

b) Програм општег оспособљавања новозапослених.

2. Програм општег континуираног стручног усавршавања државних службеника

3. Програм општег стручног усавршавања руководилаца

4. Програм општег стручног усавршавања напредних вештина, обучавање и управљања личним развојем и развојем запослених

2015

ПРОГРАМИ
општег стручног усавршавања државних службеника из органа
државне управе и служби Владе за 2015.

1. Уводни програми

а) Програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених

b) Програм општег оспособљавања новозапослених.

2. Програм општег континуираног стручног усавршавања државних службеника

3. Програм општег стручног усавршавања руководилаца

4. Програм општег стручног усавршавања напредних вештина, обучавање и управљања личним развојем и развојем запослених

2014

ПРОГРАМ
општег стручног усавршавања државних службеника из органа
државне управе и служби Владе за 2014.
2013

ПРОГРАМ
општег стручног усавршавања државних службеника из органа
државне управе и служби Владе за 2013.
2012

ПРОГРАМ
општег стручног усавршавања државних службеника из органа
државне управе и служби Владе за 2012.
2011

ПРОГРАМ
општег стручног усавршавања државних службеника из органа
државне управе и служби Владе за 2011.
2010

ПРОГРАМ
општег стручног усавршавања државних службеника из органа
државне управе и служби Владе за 2010.
2009

 

ПРОГРАМ
општег стручног усавршавања државних службеника из органа
државне управе и служби Владе за 2009.

2008

ПРОГРАМ
општег стручног усавршавања државних службеника из органа
државне управе и служби Владе за 2008. годину
2007

Стручно усавршавање државних
службеника у Републици Србији
претрага
календар