ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

Развој личних вештина

14 - 15. новембар 2019. године, ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ: ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова службеника за остваривање успешне пословне комуникације.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Евица Куч, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Регионални центар Ужице, Немањина 52 
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Информационо комуникационе вештине

14 - 15. новембар 2019. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Оспособљавање запослених за самосталну израду табела и обраду података у табелама као и креирање и обликовање дијаграма и графикона у програму MS Excel.
Циљна група:
Сви државни службеници.
Реализатор:
Снежана Абрамовић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Београд, СКИП, Добрињска 11
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем

15. новембар 2019. године, УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање знања о уставном уређењу која су потребна за припрему за полагање државног стручног испита.
Циљна група:
 Службеници који се припремају за полагање државног стручног испита (службеници који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, службеници који су положили државни стручни испит по програму за кандидате са средњим образовањем, а у току рада су стекли виши степен образовања и приправници).
Реализатор: Дарко Радојичић, Генерални секретаријат Владе Републике Србије
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Београд, Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

Примена прописа

15. новембар 2019. године ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: Упознавање са Смерницама о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору и обавезом укидања печата у пословању привредних друштава. 
Циљна група: Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског надзора, службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора, руководиоци инспекција и запослени који припремају испит за инспекторе. 
Реализатор: Соња Вуканић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу 
Време одржавања: 08:00-15:30 часова 
Место одржавања: Нишавски управни округ 
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу   

Управљање људским ресурсима

18 - 19. новембар 2019. године, ВРЕДНОВАЊЕ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ ПОПУЊЕНА ОБУКА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Циљ: Унапређење знања државних службеника у вези са планирањем и спровођењем поступка вредновања радне успешности.
Циљна група: Руководиоци свих нивоа и запослени у јединицама за људске ресурсе.
Реализатор: Светлана Томић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274 
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Развој дигиталних компетенција

18. новембар 2019. године, ПОРТАЛ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА - ОТКАЗАНА ОБУКА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ:
Унапређење знања у области отварања података јавне управе и вештина за коришћење отворених података и технолошких решења за објављивање отворених сетова на Порталу отворених података.
Циљна група: Службеници који раде на пословима одржавања информационо комуникационих система и база података и запослени који користе базе података за анализе и извештавање.
Реализатор:
Марија Кујачић, Зоран Ђорђевић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Време одржавања:
08-15:30 часова
Место одржавања: Бизнис иновациони центар, Трг Тополиваца 4, Крагујевац
Координатор:
Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Европска интеграција

18. новембар 2019. године, ОСНОВЕ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање основних знања полазника о Европској унији.
Циљна група: Сви државни службеници
Реализатор: Јелена Стеванов, Министарство за Европске интеграције
Време одржавања: 08:00-15:30 часова 
Место одржавања: Палата Србија, други спрат, сала 273
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

Развој дигиталних компетенција

18 - 19. новембар 2019. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - ПОПУЊЕНА ГРУПА
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ:
Оспособљавање запослених за самостално креирање MS Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Јован Алексић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар Лесковац
Координатор: Божидар Фекоња, bozidar.fekonja@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Примена прописа

18 - 19. новембар 2019. године ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПОНАШАЊА ИНСПЕКТОРА - ПОПУЊЕНА ГРУПА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: Унапређење комуникацијских вештина неопходних за успешно вршење инспекцијског надзора и стицање знања и увида у вези са етичним поступањем приликом надзора. 
Циљна група: Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског надзора, службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора, руководиоци инспекција и запослени који припремају испит за инспекторе. 
Реализатор: Весна Савић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу 
Време одржавања: 08:00 -15:30 часова 
Место одржавања: Нишавски управни округ 
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу 

Обука предавача

18 - 21. новембар 2019. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА - ОСНОВНИ НИВО  ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова предавача за извођење обука предвиђених програмом стручног усавршавања запослених.
Циљна група: Службеници са мање или више предавачког искуства и специјалистичким знањем из неке од области предвиђене програмима општег стручног усавршавања.
Реализатори:
Бранка Буквић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања:
Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 223
Координатор: Јована Важић, jovana.vazic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Заштита људских права и тајности података

20. новембар 2019. године - РОДНА РАВНОПРАВНОСТ - ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање основних знања полазника из области родне равноправности и унапређење примене Закона.
Циљна група: Сви државни службеници.
Реализатор: Павле Карлечик, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања
: 08:00-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србија, источно крило, спрат 2, сала 273
Координатор: Јована Важић, jovana.vazic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Управљање системом јавних политика

20. новембар 2019. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ - ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ:
Унапређење капацитета полазника за средњорочно планирање.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања, анализе, координације и праћења примене јавних политика.
Реализатор: Ивана Вукашиновић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274 
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Управљање законодавним процесом и управни акти

21 - 22. новембар 2019.године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ:
Оспособавање полазника за примену језичких номотехничких правила у припреми прописа.
Циљна група:
Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа.
Реализатор:
Бедрија Арсић, Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
Време одржавања:
08:00-15:30
Место одржавања
: Београд. Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Инспекцијски надзор

21 - 22. новембар 2019. године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА ПОПУЊЕНА ГРУПА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ СЛУЖБЕНИКА
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вршење инспекцијског надзора.
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора.
Реализатори:
Милан Стефановић и Душан Радовановић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу и експерти Пројекта подршке Европске уније пословном окружењу у Србији
Време одржавања: 10:45-15:30 часова
Место одржавања: Београд, Хотел IN
Пројекат обезбеђује смештај за учеснике ван Београда (контакт за резервацију смештаја: vuk@niras.com).
Трошкови превоза нису покривени.
Координатор:
Радмила Томовић, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу и Пројекат подршке Европске уније пословном окружењу у Србији

Развој личних вештина

21. новембар 2019. године, УМЕТНОСТ ДАВАЊА И ПРИХВАТАЊА КОНСТРУКТИВНОГ „FEEDBACK“- А
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања и вештина полазника за успешно давање и примање повратних информација.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Саша Љубоја, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Регионални центар Ужице, Немањина 52
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 15.11.2019 године или до попуне.

Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем

22. новембар 2019.године, ОСНОВИ СИСТЕМА РАДНИХ ОДНОСА И РАДНИ ОДНОСИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ обуке: Стицање знања о основама система радних односа и радних односа у државним органима која су потребна за припрему за полагање државног стручног испита.
Циљна група:
 Службеници који се припремају за полагање државног стручног испита (службеници који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, и приправници).
Предавач: Ивана Савићевић, Министарство за државну управу и локалну самоправу
Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова 
Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, II спрат, сала 274 
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 18.11.2019 године или до попуне.

Примена прописа

25. новембар 2019. године, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: Упознавање са Смерницама о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору и обавезом укидања печата у пословању привредних друштава.
Циљна група:  Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског надзора; – Службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора; – Руководиоци инспекција и – Запослени који припремају испит за инспекторе.
Реализатор: Виолета Петронијевић Мишић, Акредитовани реализатор националне академије за јавну управу
Време одржавања:
 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Градска управа Града Београда, Краљице Марије 1, XX спрат 
Координатор:
 Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 20.11.2019 године или до попуне.

Јавне финансије

25 - 27. новембар 2019. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Развијање капацитета полазника за ефикасно планирање и спровођење поступка јавних набавки.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима спровођења јавних набавки као и сви који су укључени у тај процес.
Реализатор: Павле Карлечик, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Управљање људским ресурсима

25 - 26. новембар 2019. године, ПОСТУПАК ОДАБИРА КАДРОВА ЗАСНОВАН НА КОМПЕТЕНЦИЈАМА – МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ: унапређење знања и вештина државних службеника за проверу компетенција кандидата у изборном поступку.
Циљна група: државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали заинтересовани државни службеници.
Предавач: Зорица Лукић, Наталија Радивојевић Бановић, Служба за управљање кадровима
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу
 

Примена прописа

 25-27. новембар 2019. године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА - ПОПУЊЕНА ГРУПА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: 
Унапређење знања и вештина државних службеника за вршење инспекцијског надзора 
Циљна група: 
Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског надзора – Службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора; – Руководиоци инспекција и – Запослени који припремају испит за инспекторе. 
Реализатори: Весна Савић и Соња Вуканић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу 
Време одржавања: 8-15 часова 
Место одржавања: Нишавски управни округ 
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

Обука предавача

25 - 28. новембар 2019. године ОБУКА ПРЕДАВАЧА - ОСНОВНИ НИВО ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова предавача за извођење обука предвиђених програмом стручног усавршавања запослених.
Циљна група: Службеници са мање или више предавачког искуства и специјалистичким знањем из неке од области предвиђене програмима општег стручног усавршавања.
Реализатори: Наташа Ћирић и Снежана Шундрић, акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 -15:30 часова
Место одржавања:
Београд, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, II спрат, сала 223
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Примена прописа

27 - 29. новембар 2019. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК 
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања и вештина службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима.
Циљна група: Сви службеници, при чему приоритет имају сужбеници распоређени на пословима вођења управног поступка и одлучивања о управним стварима.
Реализатор: Јасна Цвијетић и Виолета Петронијевић Мишић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу 
Време одржавања: 09:00-16:00 часова
Место одржавања: Регионални центар, Крушевац, Балканска 63
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 22.11.2019 године или до попуне.

Примена прописа

27 -29. новембар 2019. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања и вештина службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима.
Циљна група: Сви службеници, при чему приоритет имају сужбеници распоређени на пословима вођења управног поступка и одлучивања о управним стварима.
Реализатор: Јулијана Недељковић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 09:00-16:30 часова
Место одржавања: Скупштинска сала Дома културе, Трг Шемсудина Кучевића, Тутин
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 20.11.2019 године или до попуне.

Развој језичких компетенција

28. новембар 2019.године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ:
Унапређење језичке културе службеника.
Циљна група:
Сви службеници.
Реализатор: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања:
Бизнис иновациони центар, Трг Тополиваца 4, Крагујевац
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Развој личних вештина

28 - 29. новембар 2019.године, ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ: ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ:
Унапређење знања, вештина и ставова службеника за остваривање успешне пословне комуникације.
Циљна група:
Сви службеници.
Реализатор:
Леана Петровић Вучковић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:00 - 15:30
Место одржавања:
Градска управа града Београда, Краљице Марије 1, XX спрат
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Управљање законодавним процесом и управни акти

28 - 29. новембар 2019. године, КООРДИНАЦИЈА И САРАДЊА У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПРОПИСА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање знања и овладавање вештинама и техникама спровођења ефикасних и делотворних унутар-министарских и међу-министарских консултативних састанака, консултација и јавних расправа у процесу израде докумената јавних политика и прописа, као и моделима за учешће заинтересоване јавности и организација цивилног друштва у овим процесима.
Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа. 
Реализатор: Милица Баста, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273 . 
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 25.11.2019 године или до попуне.

Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ

28. новембар 2019. године, МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ И ПРИОРИТИЗАЦИЈУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ: Стицање знања полазника у вези са методологијом за селекцију и приоритизацију инфраструктурних пројеката ради ефикасног спровођења процеса одабира инфраструктурних пројеката за финансирање из ИПА II и остале међународне развојне помоћи.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи у државним органима надлежним за инфраструктуру – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство рударства и енергетике, Министарство пољопривреде и животне средине, Министарство привреде, Министарство финансија.
Реализатор: Снежана Радиновић, Љиљана Марковић
Време одржавања: 08:15-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Сања Станојевић, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

 


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 21.11.2019 године или до попуне.

Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем

29. новемар 2019. године, ОСНОВИ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање знања о систему државне управе која су потребна за припрему за полагање државног стручног испита.
Циљна група: Службеници који се припремају за полагање државног стручног испита (службеници који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, службеници који су положили државни стручни испит по програму за кандидате са средњим образовањем, а у току рада су стекли виши степен образовања и приправници). 
Реализатор: 
Дарко Радојичић, Генерални секретаријат Владе Републике Србије
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

Заштита људских права и тајности података

3. децембар 2018. године, ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ обуке:
 Унапређење знања полазника о законом прописаним модалитетима сарадње између Заштитника грађана и органа управе ради остваривања права грађана, као и знања о људским правима и начелима добре управе као и значају интерних механизама контроле из аспекта људских права и начела добре управе.
Циљна група:
 Државни службеници који одлучују по захтевима грађана у првостепеном и другостепеном поступку, службеници задужени за интерну контролу, као и службеници који обављају инспекцијске послове.
Предавач: Оља Јовичић, Заштитаник грађана 
Време одржавања: 08:00 - 14:30 часова 
Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, II спрат, сала 273 
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 27.11.2019 године или до попуне.

претрага
календар