ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Писана комуникација у администрацији

Предлог програма обуке

ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ


28. новембар 2019.

  Крагујевац
  Бизнис иновациони центар

Реализатор: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство

 

08.00 – 08.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08.15 09.45

  •  Историја пословне писмене комуникације на српском језику

·         Традиционална правила и савремени стандарди у изради пословног писма

09.45 – 10.00

Пауза

10.00 11.30

  •  Структура дописа; Обавезни елементи дописа; Најчешће недоумице у писменој комуникацији (писање адресе, бројева и бројева телефона); Апелативни део дописа; Поздрав и потпис

·         Вежбе

11.30 – 12.15

Пауза за ручак

12.15 13.45

Најчешћи правописни и морфолошки проблеми:

·         писање куртоазних, академских и професионалних титула, род и падеж титула, место и редослед потписа, домаћа и страна имена, писање датума, наводника, великог слова из поштовања, употреба заменица Ваш, Твој, Његов, употреба предлога с/са итд.;

·         спојено и одвојено писање речи, скраћенице, употреба заменица, глагола и предлога, слагање речи – рекција и конгруенција (најчешће грешке).

Предавања, вежбе, питања)

13.45 – 14.00

Пауза

14.00 15.30

·          Писмена вежба (радионица)

·         Преглед и анализа

 

 

претрага