ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Архива Обука 2017

Јавне финансије (2017)
 • 21. децембар 2017. године, ПРОГРАМСКО БУЏЕТИРАЊЕ
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина учесника у области развоја индикатора у програмском буџету и оспобљавање учесника за учешће у развоју и разумевање структурних специфичности интерсекторског програмског буџета.
  Циљна група: Сви руководиоци ужих унутрашњих јединица и државни службеници који раде на пословима планирања, праћења и припреме и извршења буџета.
  Предавачи: доц. др Горан Радосављевић, проф. др Милица Бисић, доц. др Михајло Бабин, проф. др Горан Питић, доц. др Милош Ерић и доц. др Катарина Станић, Факултет за економију, финансије и администрацију, као и буџетски аналитичари, Сектор за буџет, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:30-15:30
  Место одржавања: Факултет за економију, финансије и администрацију, Булевар Зорана Ђинђића 44, Сала С1
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из ФИНАнсијског менаџмента, рачуноводства и Контроле - ФИНАК (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) и Министарства за државну управу и локалну самоуправу


Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених (2017)
 • ONLINE ОБУКА - УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
  Циљ:
  пружање подршке приправницима и новозапосленим државним службеницима у припремању и успешном полагању државног стручног испита из области управног поступања према Закону о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
  Циљна група: приправници и новозапослени који се припремају за полагање државног стручног испита Организатор: Служба за управљање кадровима и пројекат „Подршка спровођењу Закона о општем управном поступку у РС“
  Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.


Јавне финансије (2017)
 • 15. децембар 2017. године, УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина учесника у препознавању могућих узрока настанка спољних и унутрашњих фактора ризика и оспособљавање учесника за управљање ризицима у јавном сектору.
  Циљна група: Сви руководиоци ужих унутрашњих јединица, државни службеници који раде на финансијско-материјалним пословима, као и интерни ревизори.
  Предавачи: проф. др Владимир Познанић, доц. др Милош Ерић, доц. др Горан Радосављевић, доц. др Катарина Станић, Факултет за економију, финансије и администрацију
  Време одржавања: 08:30-15:30
  Место одржавања: Факултет за економију, финансије и администрацију, Булевар Зорана Ђинђића 44, Сала С1
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из ФИНАнсијског менаџмента, рачуноводства и Контроле - ФИНАК (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) и Министарства за државну управу и локалну самоуправу


Безбедност, заштита и здравље на раду (2017)
 • 14. децембар 2017. године, У ПАР КОРАКА ДО ОЧУВАЊА ФИЗИЧКОГ ЗДРАВЉА НА РАДУ
  Циљ:
  Савладавање основних физичких вежби које олакшавају рад и повећавају задовољство и ефикасност запослених који обављају канцеларијске послове и проводе највећи део свог радног времена у седећем положају радећи за компјутером
  Циљна група:
  Сви заинтересовани државни службеници
  Предавач:
  Рада Вуксановић, Министарство омладине и спорта
  Време одржавања:
  09:00-12:00
  Место одржавања:
  Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  011/ 311 3943, studs@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 06. децембар 2017. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ
  Циљ:
  Стицање основних знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља.
  Циљна група:
  Запослени/не и званичници/це у органима јавне власти.
  Предавач:
  Биљана Стојковић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  Време одржавања:
  08:00-15:30
  Место одржавања:
  Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2017)
 •  

  13. децембар 2017. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина државних службеника у вези са планирањем и спровођењем поступка оцењивања
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе као и други државни службеници
  Предавач:
  Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-14:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 •  13. децембар 2017. године, УГОВОРИ О РАДОВИМА-НОВЕ СМЕРНИЦЕ И ПРАКСА

  Циљ: Стицање основних знања из области јавних набавки радова према правилима ПРАГ-а.
  Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, интерни ревизори тела задужених за управљање претприступном помоћи као и ревизори Ревизорског тела.
  Предавач: Роберт Картело
  Време одржавања: 08:00-12:00
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 533
  Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са ДИСЗ пројектом.


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 12. децембар 2017. године, СПРОВОЂЕЊЕ УГОВОРА: УЛОГА МЕНАЏЕРА ПРОЈЕКТА - ОТКАЗАНА ОБУКА
  Циљ: Упознавање државних службеника са основним вештинама управљања пројектима у оквиру спровођења програма претприступне помоћи ЕУ.
  Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци.
  Предавач: Јелена Мујчиновић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

      


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 •  12. децембар 2017. године, УГОВОРИ О УСЛУГАМА-НОВЕ СМЕРНИЦЕ И ПРАКСА

  Циљ: Стицање основних знања из области јавних набавки услуга према правилима ПРАГ-а.
  Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, интерни ревизори тела задужених за управљање претприступном помоћи као и ревизори Ревизорског тела.
  Предавач: Јурај Иванковић
  Време одржавања: 08:00-12:00
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 533
  Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са ДИСЗ пројектом.

   

Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 •  12. децембар 2017. године, УГОВОРИ О НАБАВЦИ РОБЕ-НОВЕ СМЕРНИЦЕ И ПРАКСА

  Циљ: Стицање основних знања из области јавне набавке робе/опреме према правилима ПРАГ-а.

  Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, интерни ревизори тела задужених за управљање претприступном помоћи као и ревизори Ревизорског тела.
  Предавач: Јурај Иванковић
  Време одржавања: 12:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 533
  Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са ДИСЗ пројектом.

   

Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 11. децембар 2017. године, ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА II ПРЕКОГРАНИЧНЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ
  Циљ:
  Упознавање запослених у оперативној, управљачкој структури и запослених у заједничким техничким секретаријатима са који раде на пословима праћења пројеката финансираних из програма прекограничне и транснационалне сарадње са процедуром о начину рада и обављању послова, као и правилима за спровођење поступка праћења пројеката и релевантних докумената, улогама, задацима, динамиком обављања посла и израдом извештаја о праћењу пројеката финансираних помоћи ЕУ у оквиру ИПА II прекограничне и транснационалне сарадње
  Циљна група: Државни службеници запослених у оперативној, управљачкој структури и запослених у заједничким техничким секретаријатима програма прекограничне и транснационалне сарадње који раде на пословима праћења пројеката
  Предавач:
  Кристина Ашковић, Министарство за европске интеграције; Наталија Матуновић Милошевић, Министарство за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима

   


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 •  11. децембар 2017. године, ТВИНИНГ УГОВОРИ-НОВЕ СМЕРНИЦЕ И ПРАКСА

  Циљ: Стицање основних знања из области твининг инструмента ЕУ у складу са правилима Твининг приручника Европске комисије.
  Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, интерни ревизори тела задужених за управљање претприступном помоћи као и ревизори Ревизорског тела.
  Предавач: Ката Капања
  Време одржавања: 12:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 533
  Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са ДИСЗ пројектом.


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 •  11. децембар 2017. године, УГОВОРИ О ГРАНТОВИМА-НОВЕ СМЕРНИЦЕ И ПРАКСА

  Циљ: Стицање основних знања у вези са спровођењем поступака јавних набавки за додељивање бесповратних средстава на програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте I (TAIB) и Годишњих националних акционих програма према правилима ПРАГ –а.
  Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, интерни ревизори тела задужених за управљање претприступном помоћи као и ревизори Ревизорског тела.
  Предавач: Ивана Стаљетовић
  Време одржавања: 08:00-12:00
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 533
  Координатор: Снежана Абрамовић, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са ДИСЗ пројектом.


Управљање људским ресурсима (2017)
 • 8. децембар 2017. године, ВОЂЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ КАДРОВСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
  Циљ:
  Оспособљавање за самостални рад на ажурирању података у програмској апликацији на информатичкој бази података Централне кадровске евиденције
  Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама, посебно администраторима информационог система за управљање кадровима
  Предавач:
  Милан Радаковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:00-12:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Заштита људских права и тајности података (2017)
 • 06. децембар 2017. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ
  Циљ:
  Стицање основних знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља.
  Циљна група:
  Запослени/не и званичници/це у органима јавне власти.
  Предавач: Биљана Стојковић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања:
  Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор:
  Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2017)
 • 5. децембар 2017. године, МЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина државних службеника за примену савремених метода одабира кадрова
  Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали државни службеници
  Предавач:
  Александра Станковић и Сања Леверда, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Безбедност, заштита и здравље на раду (2017)
 • 04. децембар 2017. године, АНТИ-СТРЕС РАДИОНИЦА
  Циљ:
  Овладавање техникама које омогућавају релативно брзо побољшавање физичког, менталног и емоционалног стања.
  Циљна група: Сви заинтересовани државни службеници.
  Предавач: Нада Марковић, Министарство здравља Време одржавања: 09:00-12:00
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 223
  Координатор:
  Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2017)
 • 04. децембар 2017. године, ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБА ЗА КАДРОВИМА
  Обука се одржава у циљу унапређења знања и развоја вештина за планирање пореба за кадровима
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима у органима државне управе и државним службеницима који раде на пословима аналитичара радних места, као и државни службеници који учествују у кадровском планирању
  Предавач: Милица Буквић и Ксенија Берић, Служба за управљање кадрвима
  Место одржавања: Палата Србија, други спрат, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, тел: 311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима


Кохезиона политика еу (2017)
 • 01. децембар 2017. године ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОХЕЗИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ
  Циљ:
  Разумевање укупног стратешког контекста у коме се одвија процес програмирања од стране запослених који учествују у процесу и стицање методолошких вештина потребних за припрему програмских докумената. Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма из средстава ЕУ фондова у органима јавне управе; државни службеници одговорни за јавне набавке, државну помоћ и статистику. У складу са потребама и представници партнера и потенцијалних корисника.
  Предавачи: Невена Марчета и Валентина Видовић, Министарство за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија,источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Безбедност, заштита и здравље на раду (2017)
 • 01. децембар 2017. године, АНТИ-СТРЕС РАДИОНИЦА
  Циљ:
  Овладавање техникама које омогућавају релативно брзо побољшавање физичког, менталног и емоционалног стања.
  Циљна група:
  Сви заинтересовани државни службеници.
  Предавач:
  Нада Марковић, Министарство здравља
  Време одржавања:
  09:00-12:00
  Место одржавања:
  Палата Србија, источни улаз, сала 223
  Координатор:
  Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Управљање људским ресурсима (2017)
 • 01. децембар 2017. године, АНАЛИЗА ПОСЛА
  Обука се одржава у циљу унапређења знања и развоја вештина за споровођење анализе посла, израда описа радних места и разврставање радних места.
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима у органима државне управе и државним службеницима који раде на пословима аналитичара радних места
  Предавач: Милица Буквић и Ксенија Берић, Служба за управљање кадрвима
  Место одржавања: Палата Србија, други спрат, сала 124
  Координатор: Јелена Ђорђевић, тел: 311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима


Инспекцијски надзор (2017)
 • ONLINE ОБУКА - ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОСНОВИ УПРАВНИХ СПОРОВА
  Циљ
  : пружање подршке и обезбеђивање системског приступа у проширивању професионалних капацитета и унапређењу знања инспектора у вези са иновацијама у управном поступању које су уведене новим Законом о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
  Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора Организатор: Служба за управљање кадровима и пројекат „Подршка спровођењу Закона о општем управном поступку у РС“
  Координатор: јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.


Кохезиона политика еу (2017)
 • 30. новембар 2017. године УВОД У КОХЕЗИОНУ ПОЛИТИКУ ЕУ
  Циљ:
  Упознати полазнике са циљевима, основним начелима, инструментима и захтевима кохезионе политике ЕУ.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма из средстава ЕУ фондова у органима јавне управе; државни службеници одговорни за јавне набавке, државну помоћ и статистику. У складу са потребама и представници партнера и потенцијалних корисника.
  Предавачи: Невена Марчета и Валентина Видовић, Министарство за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија,источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 •  29. новембар 2017. године, НЕПРАВИЛНОСТИ У ИПА КОНТЕКСТУ

  Циљ: Упознавање запослених са појмом неправилности у ИПА контексту, процедуром за управљање неправилностима и њиховим обавезама у односу на поступање са неправилностима.
  Циљна група: Запослени у ИПА телима, интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, ревизори Ревизорског тела.
  Предавач: Александар Хинов
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 533
  Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровимау сарадњи са пројектом ДИС3.


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 •  28. новембар 2017. године, НЕПРАВИЛНОСТИ У ИПА КОНТЕКСТУ

  Циљ: Упознавање запослених са појмом неправилности у ИПА контексту, процедуром за управљање неправилностима и њиховим обавезама у односу на поступање са неправилностима.
  Циљна група: Запослени у ИПА телима, интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, ревизори Ревизорског тела.
  Предавач: Александар Хинов
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 533
  Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровимау сарадњи са пројектом ДИС3.

   

Инспекцијски надзор (2017)
 • 28-29. новембар 2017.године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина инспектора потребних за ефикасно и ефективно вршење инспекцијског надзора
  Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора
  Предавач: Оливера Топалов, Министарство заштите животне средине
  Време одржавања: 08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 •  27. новембар 2017. године, УПРАВЉАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИМА-УЛОГА СЛУЖБЕНИКА И ЕКСПЕРАТА ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ

  Циљ: Упознавање државних службеника који одређени за службенике за неправилности и експерте за неправилности  са правилима и процедурама које се односе на управљање неправилностима.
  Циљна група: Државни службеници који одређени за службенике за неправилности и експерте за неправилности  у ИПА телима, ревизори Ревизорског тела.
  Предавач: Александар Хинов
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 533
  Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са пројектом ДИС3.


Заштита људских права и тајности података (2017)
 • 24. новембар 2017. године, ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
  Циљ:
  Упознавање полазника са антидискриминационим законодавством, одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу, Поверенику за заштиту равноправности и његовим надлежностима, као и развијање способности препознавања дискриминације и правилног реаговања у случајевима дискриминаторног поступања.
  Циљна група:
  Сви државни службеници.
  Предавач:
  Тијана Милошевић, Повереник за заштиту равноправности
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања:
  Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2017)
 • 23-24. новембар 2017. године, ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина учесника у разумевању циљева, задатака и значаја интерне ревизије у јавном сектору, односа интерне и екстерне ревизије у јавном сектору и процеса прикупљања ревизорских доказа.
  Циљна група: Интерни ревизори, сви руководиоци ужих унутрашњих јединица, као и државни службеници који раде на финансијско-материјалним пословима.
  Предавачи:. проф. др Владимир Познанић, др Даница Леко, доц. др Даница Рајин и Ана Вјетров, Факултет за економију, финансије и администрацију
  Време одржавања: 08:30-15:30
  Место одржавања: Факултет за економију, финансије и администрацију, Булевар Зорана Ђинђића 44, Сала С1
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из ФИНАнсијског менаџмента, рачуноводства и Контроле - ФИНАК (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) и Министарства за државну управу и локалну самоуправу


Заштита људских права и тајности података (2017)
 • 22. новембар 2017. године, ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
  Циљ:
  Упознавање полазника са правима припадника националних мањина, која су гарантована позитивно правним прописима, информисање о начину и заштити мањинских права, стицање знања о надлежним органима који се тиме баве, стицање знања о националним саветима националних мањина, упознавање са обавезама које Република Србија треба да предузме на путу европских интеграција а тичу се права и положаја припадника националних мањина, као и подизање свести о постојању националних мањина и њиховим правима код државних службеника.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Љиљана Бекчић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)
 • 20-21. новембар 2017. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Циљ: Упознавање са језичким номотехничким правилима.
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа
  .
  Предавач:
  Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз

  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011-301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)
 • 20-21. новембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
  Циљна група: Државни службеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћењa за решавање у управном поступку
  Предавач:
  Јасна Цвијетић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Виолета Петронијевић Мишић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима

   


Јавне финансије (2017)
 • 16-17. новембар 2017. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина учесника у области финансијског управљања у јавном сектору, планирања и припреме буџета, контроле и извештавања о остварењу буџета.
  Циљна група: Сви руководиоци ужих унутрашњих јединица, интерни ревизори, као и државни службеници који раде на финансијско-материјалним пословима.
  Предавачи:. проф. др Владимир Познанић, др Даница Леко, доц. др Даница Рајин и Ана Вјетров, Факултет за економију, финансије и администрацију
  Време одржавања: 08:30-15:30
  Место одржавања: Факултет за економију, финансије и администрацију, Булевар Зорана Ђинђића 44, Сала С1
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из ФИНАнсијског менаџмента, рачуноводства и Контроле -ФИНАК (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) и Министарства за државну управу и локалну самоуправу


Борба против корупције (2017)
 • 15. новембар 2017. године, ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА - ОСНОВНА ОБУКА
  Циљ: упознавање државних службеника са појмом узбуњивања, врстама узбуњивања, условима под којима се узбуњивање може вршити, условима и поступком заштите узбуњивача, односно лица која сагласно Закону у заштити узбуњивача ужива заштиту као узбуњивач, као и осталим правима која проистичу из Закона о заштити узбуњивача.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Маријана Мравик, Прекршајни суд у Београду
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 301-42-37
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима
   


Страни језик (2017)
 • 15.11. 2017- 2.3.2018, ПОЧЕТНИ КУРС НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА, А1-1

  Циљ: Оспособљавање полазника за вођење најосновније комуникације на немачком језику.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње и европских интеграција. Курс је приређен (само) за полазнике који никада раније нису учили немачки језик. Неопходно је редовно похађање курса. Стога циљну групу чине они полазници који су у прилици да редовно похађају часове упркос пословним обавезама.
  Предавач: Лана Кабић, Гете институт.
  Време одржавања: у периоду од 15.11. 2017. до 2.3.2018, у термину 07:30-9:00ч, средом и петком.
  Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 272
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Гете институтом.


Лични развој запослених (2017)
 • 14. новембар 2017. године, КОУЧИНГ КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина полазника о коучингу као инструменту за лични развој и развој запослених, о значају дефинисања циљева и начину мењања ограничавајућих уверења и понашања, као и проналажења нових решења.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
  Предавач:
  Светлана Томић, Служба з ауправљање кадровима
  Време одржавања:
  08:00-15:30
  Место одржавања:
  Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор:
  Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)
 • 13-14. новембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
  Циљна група: Државни службеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћењa за решавање у управном поступку
  Предавачи:
  Сандра Денковић, Министарство финансија – Управа царина, Весна Симић, Министарство рударства и енергетике
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима

   


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)

Управа у служби грађана (2017)
 • 9. новембар 2017. године, ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ
  Циљ:
  Упознавање полазника са специфичностима иницијативе за Партнерство за отворену управу и захтевима који произилазе из чланства
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, чланови међуминистарске радне групе за израду АП за ПОУ и други заинтересовани државни службеници
  Предавач:
  Драгана Брајовић, Министарство државнe управe и локалнe самоуправe
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима

   


Страни језик (2017)
 • 8-9.новембар 2017. године ПРОГРАМ НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ: „ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА“
  Циљ:
  Упознавање полазника са савременим тенденцијама у области економске дипломатије и перспективама у контексту глобализације.
  Циљна група:
  Програм је намењен државним службеницима који обављају послове међународне сарадње и Евопске интеграције, а разумеју и говоре француски језик.
  Предавач: Laurence Badel, Professeur des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
  Време одржавања:
  8.00 – 15.30 часова
  Координатор:
  Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 129
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима у сарадњи са Европским колеџом у Брижу, уз подршку Међународне организације Франкофонија (ОИФ) и Француског института у Србији Програм обуке можете преузети кликом на линк


Кохезиона политика еу (2017)
 • 07. новембар 2017. године ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОХЕЗИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ
  Циљ:
  Разумевање укупног стратешког контекста у коме се одвија процес програмирања од стране запослених који учествују у процесу и стицање методолошких вештина потребних за припрему програмских докумената. Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма из средстава ЕУ фондова у органима јавне управе; државни службеници одговорни за јавне набавке, државну помоћ и статистику. У складу са потребама и представници партнера и потенцијалних корисника.
  Предавачи: Невена Марчета и Валентина Видовић, Министарство за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија,источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Кохезиона политика еу (2017)
 • 06. новембар 2017. године УВОД У КОХЕЗИОНУ ПОЛИТИКУ ЕУ
  Циљ:
  Упознати полазнике са циљевима, основним начелима, инструментима и захтевима кохезионе политике ЕУ.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма из средстава ЕУ фондова у органима јавне управе; државни службеници одговорни за јавне набавке, државну помоћ и статистику. У складу са потребама и представници партнера и потенцијалних корисника.
  Предавачи: Невена Марчета и Валентина Видовић, Министарство за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија,источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)
 • ONLINE ОБУКА - ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
  Циљ:
   пружање подршке и обезбеђивање системског приступа у проширивању професионалних капацитета и унапређењу знања државних службеника у вези са иновацијама у управном поступању које су уведене новим Законом о општем управном поступку коришћењем MOODLE e-learning платформе
  Циљна група:
  државни службеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање о управном поступку
  Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@suk.gov.rs

  Организатор: Националана академија за јавну управу
  Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

  Након пријаве корисници ће најкасније у року од 7 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 3. новембар 2017. године, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА II ПРЕКОГРАНИЧНЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ
  Циљ:
  Упознавање чланова заједничких тела програма који раде на пословима праћења и вредновања спровођења програма прекограничне и транснационалне сарадње са процедуром о начину рада и обављању послова, као и правилима за спровођење поступка праћења и вредновања програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА II прекограничне и транснационалне сарадње, улогама, задацима, динамиком састанака Одбора за праћење и израдом различитих врста и извештаја о спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ као и улоге техничких секретаријата у овом процесу .
  Циљна група:
  Државни службеници и чланови заједничких тела програма прекограничне и транснационалне сарадње који раде на пословима праћења и вредновања спровођења програма претприступне помоћи ЕУ ревизори Ревизорског тела.
  Предавачи: Кристина Ашковић и Наталија Матуновић Милошевић, Министарство за европске интеграције
  Време одржавања:
  08:00-15:30
  Место одржавања:
  Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2017)
 • 01. новембар 2017. године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ - ПОПУЊЕНА ОБУКА
  Циљ обуке
  : Унапређење језичке културе државних службеника
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач:
  Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 1-2. новембар 2017. године, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТЕ I (TAIB) И НАЦИОНАЛНИХ АКЦИОНИХ ПРОГРАМА (NAPs) У ОКВИРУ ИПА II (2014–2020)
  Циљ:
  Упознавање државних службеника који раде на пословима праћења спровођења програма претприступне помоћи ЕУ са одговарајућим процедурама, као и правилима за спровођење поступака праћења и вредновања програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте I и Националних акционих програма, улогама, задацима, динамиком састанака одбора за праћење и израдом различитих врста извештаја о спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте I и Националних акционих програма
  Циљна група: Службеници на пословима у вези са спровођењем пројеката/програма финансираних из ИПА и ИПА II, интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, као и ревизори Ревизорског тела
  Предавач:
  Дејан Гојковић, Министарство за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима

   


Кохезиона политика еу (2017)
 • 31. октобар 2017. године ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОХЕЗИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ
  Циљ:
  Разумевање укупног стратешког контекста у коме се одвија процес програмирања од стране запослених који учествују у процесу и стицање методолошких вештина потребних за припрему програмских докумената. Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма из средстава ЕУ фондова у органима јавне управе; државни службеници одговорни за јавне набавке, државну помоћ и статистику. У складу са потребама и представници партнера и потенцијалних корисника.
  Предавачи: Невена Марчета и Валентина Видовић, Министарство за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија,источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Кохезиона политика еу (2017)
 • 30. октобар 2017. године УВОД У КОХЕЗИОНУ ПОЛИТИКУ ЕУ
  Циљ:
  Упознати полазнике са циљевима, основним начелима, инструментима и захтевима кохезионе политике ЕУ.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма из средстава ЕУ фондова у органима јавне управе; државни службеници одговорни за јавне набавке, државну помоћ и статистику. У складу са потребама и представници партнера и потенцијалних корисника.
  Предавачи: Невена Марчета и Валентина Видовић, Министарство за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија,источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2017)
 • 25-27. октобар 2017. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ-ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
  Циљ:
  Развијање капацитета полазника за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки.
  Циљна група:
  Државни службеници који раде на пословима спровођења јавних набавки као и сви који су укључeни у тај процес.
  Предавачи: Далиборка Срећков и Милош Јовић, Управа за јавне набавке
  Време одржавања:
  08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)
 • 23-24. октобар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК - ПОПУЊЕНА ГРУПА
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
  Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
  Предавачи: Снежана Богдановић, Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања и Санда Ковачевић Шварц, Министарство одбране
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Горан Тијанић, 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 22 -  23. октобар 2018. године, УГОВОРИ О НАБАВЦИ РОБЕ  (ПРАГ)
  Циљ: Стицање основних знања из области јавне набавке робе/опреме према правилима ПРАГ-а.
  Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, интерни ревизори тела задужених за управљање претприступном помоћи као и ревизори Ревизорског тела.
  Предавач: Душица Јанић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00-15:30 Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs
  Организатор: Национална академија за јавну управу


Безбедност, заштита и здравље на раду (2017)
 • 20. октобар 2017. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ (ГРУПА ПОПУЊЕНА)
  Циљ:
  Јачање капацитета полазника за управљање стресом.
  Циљна група: Сви заинтересовани државни службеници.
  Предавачи: Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управа у служби грађана (2017)
 • 18. октобар 2017. године, КОНЦЕПТ ДОБРЕ УПРАВЕ
  Циљ:
  Упознавање  полазника  са  општим  оквиром  правилног  административног  понашања (добром управом) за органе јавне управе и јавне службенике, који садржи професионалнестандарде  и  етичка  правила  понашања  за  обављање  службених  послова  и  остваривањекомуникације саграђанима
  Циљна група: сви државни сужбеници
  Предавач: Софија Миленковић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
  Време одржавања: 08:15-15:30
  Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Горан Тијанић, 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 18-19. октобар 2017. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ: ПЛАЋАЊЕ УГОВАРАЧИМА
  Циљ:
  Упознавање државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
  Циљна група:
  Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, финансијске службе и интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, као и ревизори Ревизорског тела, као и крајњи примаоци помоћи.
  Предавач:
  Љиљана Илић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања:
  Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Инспекцијски надзор (2017)
 • 16-17. октобар 2017. године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина инспектора потребних за ефикасно и ефективно вршење инспекцијског надзора
  Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора
  Предавач: Ненад Вујовић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Време одржавања: 08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 13. октобар 2017. године, ИПА II (2014-2020)
  Циљ:
  Упознавање учесника са појмом и наменом Инструмента за претприступну помоћ 2014-2020 (ИПА II), основним правилима за програмирање и спровођење.
  Циљна група:
  Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења пројеката финансираних из ИПА и ИПА II, интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, као и ревизори Ревизорског тела.
  Предавач:
  Невена Марчета, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања:
  Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор:
  Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима (2017)
 •  

  13. октобар-26. децембар 2017. године, ПРОГРАМ OБУКЕ ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ КОЈИ СЕ ПРИПРЕМАЈУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА РУКОВОДЕЋИМ РАДНИМ МЕСТИМА "РУКОВОДИЛАЦ ПО ПРВИ ПУТ" ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2017.

  Програм укључује семинаре и додатне програмске активности (самопроцену индивидуалних потенцијала за развој, израду личног плана развоја, менторство и коучинг) и Завршну свечаност.
  Семинари су:
  Модеран концепт управљања и развоја људских ресурса 13.10; Вештине комуникације и решавања конфликата 19-20.10; Управљање тимом 2.11; Доношење одлука 9.11; Управљање законодавним процесом 10.11; Управљање временом и вођење састанака 15.11; Јавни наступ и вештине презентације 30.11; Основе циклуса управљања јавним политикама 7.12; Етика  и интегритет 8.12;
  Активности додатне подршке личном развоју (опционо) су:

  Менторство (Израда менторског рада уз подршку ментора ради продубљивања знања у одабраној теми, у области организационог управљања, управљања средствима ЕУ, развоја људских ресурса, јавног наступа и вештина презентације);Самопроцена индивидуалних потенцијала (онлајн тестирање); Израда личног плана развоја; и Кочинг разговори. Све активности додатне подршке се посебно, индивидуално договарају. Завршна свечаност 26.12: (Приказ резултата, процена ефеката Програма, представљање менторских радова и додела сертификата/потврда.)                                                                                                 Циљна група: Државни службеници запослени на неодређено, који су заинтересовани и мотивисани да развију своје вештине руковођења, да раде на личном развоју и који су истовремено препознати од стране непосредних руководилаца као и на нивоу органа из којег долазе као службеници у чији развој каријере је потребно улагати, имајући у виду њихове резултате рада, потребе посла као и организационе промене.
  Време одржавања: октобар - децембар 2017. године
  Место одржавања: Палата "Србија", источни учаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима и ГИЗ пројекат

   


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)
 • 9-10. октобар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК - ПОПУЊЕНА ГРУПА
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
  Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
  Предавач: Марко Јовановић и Немања Бранковић, Заштитник грађана
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Горан Тијанић, 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 9-10. октобар 2017. године, УГОВОРИ О ГРАНТОВИМА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
  Циљ:
  Стицање основних знања у вези са програмирањем, спровођењем и надзором над поступцима јавних набавки за додељивање бесповратних средстава на програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру програма територијалне сарадње према правилима ПРАГ-а.
  Циљна група: Државни службеници и други запослени чији се радни задаци односе на припрему, спровођење и контролу грантова у оквиру прекограничне срадње, ревизори Ревизорског тела.
  Предавачи:
  Бојана Слијепчевић и Тијана Дидановић, Министарство за европске интеграције.
  Време одржавања:
  08:00-15:30
  Место одржавања:
  Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Програм обуке за државне службенике на положају (2017)
 • 06. октобар 2017. године, МЕТОДЕ ВОЂЕЊА И РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ; УПРАВЉАЊЕ ЕФИКАСНИМ ТИМОВИМА
  Циљ
  обуке је јачање капацитета руководиоца за управљањем тимом и развојем запослених.
  Циљна група: Руководиоци - државни службеници на положају
  Предавачи: проф. др Јелена Ђорђевић Бољановић, Универзитет Сингидунум и Мирјана Вељковић, Министарсво одбране
  Време одржавања: 8:15 -15:30 часова
  Место одржавања: Хотел "Envoy", Чика Љубина 13
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима и ГИЗ пројекат


Заштита људских права и тајности података (2017)
 • 6. октобар 2017. године, ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРЕД ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ
  Циљ: упознавање полазника са једним од посебних случајева дискриминације у којем се орган власти појављује као потенцијални дискриминатор, односно лице које је поступало дискриминаторно. Обрађују се облици дискриминације који се појављују пред органима јавне власти, без обзира да ли је реч о поступцима који се пред органима јаве власти воде у циљу остваривања права и интереса, или у поступку пружања услуга од стране органа јавне власти. Такође, циљ је и утврђивање претходно стечених знања о феномену дискриминације, Закону о забрани дискриминације и надлежностима Повереника за заштиту равноправности.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавачи: Емила Спасојевић, Канцеларија Повереника за заштиту равноправности
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274.
  Координатор: Сања Станојевић, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм обуке за државне службенике на положају (2017)
 • 05. октобар 2017. године, РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА И ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА
  Циљ
  обуке је јачање капацитета руководиоца за управљање стресом.
  Циљна група: Руководиоци - државни службеници на положају
  Предавачи: Зорица Лукић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 8:15 -15:30 часова
  Место одржавања: Хотел "Envoy", Чика Љубина 13
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима и ГИЗ пројекат


Заштита људских права и тајности података (2017)
 • 3. октобар 2017. године, ПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА - ОСНОВНА ОБУКА
   Циљ: упознавања државних службеника са потребним мерама у циљу ставарања одговарајућих услова за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.
  Циљна група:
  Новоименована овлашћења лица за решавање о захтевима на слободан приступ информацијама од јавног значаја у органима државне управе и други државни службеници
  Предавач:
  Зора Колаковић и Снежана Стојковић Димишковски, Канцеларија Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Време одржавања:
  08:00-15-30 часова
  Место одржавања:
   Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Заштита људских права и тајности података (2017)
 • 2. октобар 2017. године, МЕХАНИЗМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ОСВРТОМ НА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ
  Циљ:
  Упознавање полазника са механизмима надзора стања људских права у Републици Србији.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе и други државни службеници.
  Предавач: Јасна Плавшић, Канцеларија за људска и мањинска права
  Време одржавања:
  08:00-15:30
  Место одржавања:
  Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 273
  Координатор:
  Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 29. септембар 2017. године, ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА ИПА И НАЦИОНАЛНОГ УЧЕШЋА
  Циљ:
  Упознавање државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
  Циљна група: Менаџери ИПА пројекта, финансијске службе и ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, ревизори Ревизорског тела.
  Предавачи: Бојана Чађан и Слободан Игњатовић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 28-29. септембар 2017.године, ПРОЦЕС ПРОГРАМИРАЊА И ИЗРАДА АКЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II

  Циљ: упознавање учесника са процесом планирања и програмирања ЕУ средстава, укључујући процес идентификовања и израде нацрта предлога акција, у контексту почетка новог циклуса програмирања ИПА.
  Циљна група: претходно идентификована 
  Предавачи: Невена Марчета и Марија Орос Јанковић, Министарство за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   

Заштита људских права и тајности података (2017)
 • 27. септембар. 2017. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
  Циљ: Подизање капацитета државних службеника за примену Закона о заштити података о личности.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности
  Предавач: Златко Петровић, Канцеларија повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Време одржавања: 09:00-15:00 Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 4238
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Безбедност, заштита и здравље на раду (2017)
 • 25. септембар 2017. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
  Циљ:
  Јачање капацитета полазника за управљање стресом.
  Циљна група: Сви заинтересовани државни службеници.
  Предавачи: Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија,источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Пословна комуникација (2017)
 • 25. септембар 2017. године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Циљ: Унапређење језичке културе државних службеника.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство.
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима                                                                      


Заштита људских права и тајности података (2017)
 • 21. септембар 2017. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ
  Циљ:
  Стицање основних знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља.
  Циљна група: Запослени/не и званичници/це у органима јавне власти.
  Предавач: Вишња Баћановић
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 124
  Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са ПРС тимом


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)
 • 20-21. септембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
  Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
  Предавач: Наташа Јовановић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 08:45-15:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs 
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2017)
 • 20-21. септембар 2017. године, ПРИПРЕМА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
  Циљ: оспособљавање учесника да ефективно учествују  у припреми програмског буџета и извештаја о учинку програма као и да користе програмски буџет као алат за боље управљање ресурсима и учинком.
  Циљна група:
    Руководиоци унутрашњих јединица који се баве пословима планирања и праћења и државни службеници који раде на пословима планирања, праћења и припреме и извршења буџета.
  Предавачи:
  Мирјана Станојевић и Милица Миленковић, Министарство финансија
  Време одржавања:
   08:00-15:30 часова
  Место одржавања:
   Палата Србија,источни улаз, II спрат, сала 223
  Координатор:
  Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Управљање системом јавних политика (2017)
 • 19-20. септембар 2017. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинар се организује у циљу унапређења капацитета полазника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање
  Циљна група: Руководиоци и сви други државни службеници који раде на пословима планирања
  Предавачи: Дејан Стојковић
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених (2017)
 • УВОДНИ ПРОГРАМ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
  Датуми обука:
  18. септембар 2017: ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (сала 233)
  21-22. септембар 2017: СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (сала 129)
  28-29. септембар 2017: УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (сала 233)
  20. октобар 2017: КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  10. октобар 2017: РАДНИ ОДНОСИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА (сала 233)
  Он лајн обука: УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
  Циљ програма пре свега је да приправницима и новозапосленим државним службеницима пружи могућност да се кроз похађање обука, припреме за полагање државног стручног испита.
  Циљна група: Државни службеници из министарстава, управа у саставу министарстава, служби Владе, посебних организација и стручнии служби управних округа који се припремају за полагање државног стручног испита.
  Време одржавања: 8,00 - 15,30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима
  Детаљне информације о Програму можете пронаћи на линку


Инспекцијски надзор (2017)
 • 13-14. септембар 2017.године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина инспектора потребних за ефикасно и ефективно вршење инспекцијског надзора
  Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора
  Предавач: Оливера Топалов, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Време одржавања: 08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2017)
 • 13-14. септембар 2017. године, ПРИПРЕМА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
  Циљ: оспособљавање учесника да ефективно учествују  у припреми програмског буџета и извештаја о учинку програма као и да користе програмски буџет као алат за боље управљање ресурсима и учинком.
  Циљна група:
    Руководиоци унутрашњих јединица који се баве пословима планирања и праћења и државни службеници који раде на пословима планирања, праћења и припреме и извршења буџета.
  Предавачи:
  Драгана Ђорђевић и Милеса Марјановић, Министарство финансија
  Време одржавања:
   08:00-15:30 часова
  Место одржавања:
   Палата Србија,источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор:
  Снежана Антонијевић, 311-39-43
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима


Програм обуке за државне службенике на положају (2017)
 •  

  12. септембар -7. новембар 2017. године, ПРОГРАМ OБУКЕ ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ НА ПОЛОЖАЈУ "У СУСРЕТ ПРОМЕНАМА" СЕПТЕМБАР-НОВЕМБАР 2017.

  Програм укључује семинаре, менторство, додатне програмске активности (самопроцену индивидуалних потенцијала за развој и коучинг) и Завршну свечаност.
  Семинари су:
  Управљање у државној управи 12.9; Управљање јавним политикама 15.9; Комуникација, повезивање и утицање 26-27.9; Лидерство 5-6.10; Србија-ЕУ: актуелности 13.10; Сукоб интереса 13.10;
  Менторство :
  Израда менторског рада уз подршку ментора ради продубљивања знања у одабраној теми, у области управљања променама, с циљем оснаживања руководилачкуих компетенција (индивидуално).
  Активности додатне подршке личном развоју (опционо) су:
  Самопроцена индивидуалних потенцијала (онлајн тестирање) и кочинг -посебно се договарају.                                    Завршна свечаност 7.11:                                                                                                                                                                                      Приказ резултата, процена ефеката Програма, представљање менторских радова и додела сертификата/потврда.                                                                                                                                                                                          Циљна група: Државни службеници на положају из органа државне управе и служби Владе (помоћници министара, директори, заменици и помоћници директора посебних организација и служби Владе).
  Време одржавања: септембар - новембар 2017. године
  Место одржавања: Хотел "Envoy", Чика Љубина 13
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима и ГИЗ пројекат

   


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)
 • 11-12. септембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
  Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
  Предавач: Јасмина Субић, Министарство унутрашњих послова
  Време одржавања: 08:15-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, sanja.stanojevic@suk.gov.rs 
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање системом јавних политика (2017)
 • КА КВАЛИТЕТНИЈИМ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА“ - Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама
  Датуми обука:

  7 - 8. септембар 2017: ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – КРЕИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
  18 - 19. септембар 2017: ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
  5 - 6. октобар 2017: ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА И ВРЕДНОВАЊЕ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА
  Циљ програма је унапређење знања и вештина у области креирања, спровођења и праћења спровођења јавних политика.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика.
  Време одржавања: 8:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Хотел "Парк", Београд
  Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку ГИЗ пројекта за реформу јавне управе
  Детаљне информације о Програму можете пронаћи на линку


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)
 • 6-7. септембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
  Циљ:
  Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
  Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
  Предавачи: Маја Илић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Драгица Милошевић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 08:45-15:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs 
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2017)
 • 4-6. септембар 2017. године, БАЗЕ ПОДАТАКА - НАПРЕДНИ НИВО
  Циљ: продуктивније коришћење постојећих апликација развијених у MS Acces окружењу
  Циљна група: Државни  службеници  који  раде  на  програмима  развијеним  у MS Access систему  за управљање  базом  података,  државни  службеници  који  раде  на  програмима  који  користе MS Access базу као складиште података, као и државни службеници који имају потребу за самосталном израдом и   одржавањем   једноставнијих   база   података   и   пратећег апликативног  софтвера  за  унос  и  обраду  података,  претраживање,  креирање  извештаја  и графикона.
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 08:00-15:00 Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@suk.gov.rs, 3113943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2017)
 • 31. август- 1. септембар 2017. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
  Циљ
  : Оспособљавање
  државних службеника за самосталну израду табела и  обраду података у табелама као и креирање и обликовање дијаграма и графикона
  Циљна група: Сви државни сужбеници
  Предавач: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 4235
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)
 • 31. август - 1. септембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
  Циљ
  : Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
  Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
  Предавачи: Софија Миленковић, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Весна Михаиловић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
  Време одржавања: 08:45-15:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2017)
 • 28-30. август 2017. године, ОБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО
  Циљ
  : Оспособљавање полазника за коришћење напредних техника у обради текста
  Циљна група: Сви државни сужбеници
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 08:00 - 15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Обука предавача (2017)

Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)
 • 24-25. август 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
  Циљ
  : Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
  Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
  Предавач: Жељко Чургуз, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 08:45-15:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2017)
 • 24-25. август 2017. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
  Циљ
  : Оспособљавање полазника за самосталну израду и одржавање једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона
  Циљна група: Државни сужбеници који раде на програмима развијеним у систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података и они који желе да унапреде своја знање
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 08:00-15:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 4235
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2017)
 • 21-22. август 2017. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Циљ
  : Оспособљавање државних службеника за самостално креирање MS Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију
  Циљна група: сви државни сужбеници
  Предавач: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
  Време одржавања: 08:45 - 15:45
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2017)
 • 16-18. август 2017.године, ТАБЕЛНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ-НАПРЕДНИ НИВО
  Циљ:
  Оспособљавање полазника за креирање докумената са напредним могућностима коришћењем МS Excell.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач:
  Снежана Абрамовић, ЕЦДЛ испитивач
  Време одржавања:
  09:00-15:30
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  Снежана Антонијевић, 311-39-43
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Информационо комуникационе технологије (2017)
 • 14-15. август 2017. године, ОБРАДА ТЕКСТА
  Циљ:
  оспособљавање полазника за прављење, мењање и припрему докумената
  Циљна група: сви државни сужбеници
  Предавач: Јован Алексић,
  ЕЦДЛ испитивач
  Време одржавања: 08:30-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 8. август 2017. године, АНАЛИЗА ОБИМА ПОСЛА У ОКВИРУ ИПА
  Циљ:
  оспособљавање државних службеника одговорних за координацију хоризонталних питања и других државних службеника у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ за обављање анализе посла.
  Циљна група:
  Запослени у ИПА телима.
  Предавач:
  Ивана Урошевић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања:
  Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених (2017)
 • 11-12. јул 2017. године, СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
  Циљ: стицање знања о уређењу и пословима државне управе
  Циљна група: приправници и новозапослени
  Предавач: Ранка Вујовић, Републички секретарија за законодавство
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз

  Координатор:  011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2017)
 • 10. јул 2017. године, РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
  Циљ
  : Јачање капацитета у органима државне управе за ефикасно, ефективно и одговорно пословање.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који раде на финансијско-материјалним пословима и државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета.
  Предавач: Радулка Урошевић, Државна ревизорска институција
  Време одржавања: 08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица (2017)
 • 30. јун 2017. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ
  Семинар се одржава у циљу усвајања знања и вештина потребних за управљање пројектним циклусом, приступом логичке матрице и упознавање са методологијом планирања пројеката
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Бојана Слијепчевић, Канцеларија  за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица (2017)
 • 28. јун 2017. године, УВОД У УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
  Семинар се одржава с циљем унапређења ефикасности рада органа државне управе путем јачањa капацитета руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица
  Предавач: Тихана Пузић, Програм јачања јавних инстититуција БиХ
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима, ГИЗ пројекат

   


Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених (2017)
 • 21-22. јун 2017. године, МОДУЛ 1. УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Циљ: Стицање знања о основним принципима уставног уређења Републике Србије
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима
  Предавач: Дарко Радојичић,Републички секретеријат за законодавство; Алмира Медуњанин, Агенција за борбу против корупције; Јелена Ђорђевић, Славиша Малишић, Милица Лазић. Маријана Обрадовић 
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима, studs@suk.gov.rs 


Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених (2017) Јавне финансије (2017)
 • 20-22. јун 2017. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ- ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
  Циљ:
   Развијање капацитета полазника за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима спровођења јавних набавки као и сви који су укључeни у тај процес.
  Предавачи: Далиборка Срећков, Милош Јовић и Данијела Бојовић из Управе за јавне набавке
  Време одржавања: 08:00-15:00 
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233,II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић и Барбара Смиљанић; snezana.abramovic@suk.gov.rs, studs@suk.gov.rs 
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица (2017)
 • 20. јун 2017. године, УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ И ВОЂЕЊЕ САСТАНАКА
  Циљ: Унапређење вештина руководилаца за ефикасније планирање времена и организацију рада.           
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Драгана Гњатовић, Министарство финансија-Управа царина
  Време одржавања: 8.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 20-21. јун ОСНОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА (ПРАГ)
  Циљ: Стицање  основних  знања  из  области  јавних  набавки  према  правилима  ЕУ  која  се
  примењују у спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ
  Циљна група:
   Менаџери  ИПА  пројеката  и  њихови  руководиоци,  интерни  ревизори  тела  задужених  за управљање претприступном помоћи као и ревизори Ревизорског тела
  Предавач:
   Душица Јањић и Вања Думељић, Министарство финансија
  Време одржавања:
   08:00-15:30 часова
  Место одржавања:
   Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима

   


Безбедност, заштита и здравље на раду (2017)
 • 16. јун 2017. године, УЛОГА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Циљ:
   Унапређење информисаности и припремљености државних службеника у Републици Србији за адекватно превентивно деловање, управљање ризиком од катастрофа и њихово деловање у случају настанка ванредних ситуацијама, као једне од значајних карика у систему заштите и спасава.
  Циљна група: Државни службеници на руководећим и извршилачким радним местима.
  Предавачи: Наташа Ракетић и Живко Бабовић, Сектор за ванредне ситуације - Министарство унутрашњих послова
  Време одржавања: 08:00-15:00 

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274, II спрат
  Координатор: Снежана Антонијевић и Барбара Смиљанић; studs@suk.gov.rs, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених (2017)
 • 16. јун 2017. године, МОДУЛ 2. ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Циљ: Стицање основних знања о Европској Унији
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима
  Предавач: Јелена Стеванов, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима, studs@suk.gov.rs 


Јавне финансије (2017)
 • 15. јун2017. године, ПОРЕСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Циљ: Унапређење знања и вештина полазника за ефикасније финансијско пословање са аспекта пореског система.
  Циљна група: Државни службеници који раде на финансијско-материјалним пословима у органима државне управе.
  Тренер: Бранислава Јакшић, Министарство финансија- Пореска управа
  Време одржавања: 09:00-15:30 
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима, studs@suk.gov.rs


Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица (2017)
 • 14. јун 2017. године, ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
  Циљ: Јачање капацитета руководилаца за успешно доношење одлука.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: др Лазар Марићевић, Центар за развој Србије
  Време одржавања: 8.15-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима, ГИЗ пројекат

   


Пословна комуникација (2017)
 • 13-14. јун 2017. године, ДРЖАВНИ ПРОТОКОЛ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПОСЛОВНОГ ПРОТОКОЛА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања и вештина полазника у вези са основним правилима пословног понашања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње као и руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Људмила Милатовић, Генерални секретаријат Владе
  Време одржавања: 9.00-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Снежана Абрамовић тел: 301-4237
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица (2017)
 • 12-13. јун 2017. године, ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И РЕШАВАЊА КОНФЛИКАТА
  Циљ: Унапређење знања и вештина полазника за остваривање успешне пословне комуникације и за стицање основних способности да се у конфликтним ситуацијама реагује на адекватан начин и квалитетно управља конфликтима.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Александра Станковић, Зорица Лукић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 8.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица (2017)
 • 9. јун 2017. године - ЈАВНИ НАСТУП И ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Обука се реализује са циљем унапређења презентацијских вештина државних службеника како би они што ефикасније, уверљивије и професионалније јавно наступали.
  Циљна група: руководиоци и остали државни службеници
  Предавач: Борис Теодосијевић, Пословна едукација Теодосијевић
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима, ГИЗ пројекат
   


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 7. јун 2017. године ОКВИРНИ УГОВОРИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА (БЕНЕФ 2009)
  Циљ: Стицање основних знања из области јавних набавки услуга према правилима БЕНЕФ 2009.
  Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, интерни ревизори тела задужених за управљање претприступном помоћи као и ревизори Ревизорског тела
  У случају већег интересовања, приоритет имају државни службеници који раде на пословима спровођења ИПА пројеката из програма ТАИБ 2013 и НАП 2014 као и  запослени у њиховим финансијским службама а који током прошле године нису присуствовали овој обуци.
  (Коначан списак полазника обуке биће утврђен у сарадњи са Министарством финансија)
  Предавач: Вања Думељић и Душица Јањић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, Сала 274

  Координатор: Ана Станчев и Барбара Смиљанић; studs@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Безбедност, заштита и здравље на раду (2017)
 • 6. јун 2017.године, МОБИНГ- СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
  Циљ: 
  Унапређење знања  полазника за спречавање и заштиту од злостављања на раду.
  Циљна група:
   сви државни службеници
  Предавач: Олга Вучковић- Кићановић,Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Снежана Милајић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална пиањ
  Време одржавања: 08:30 - 14:30 часова 
  Место одржавања:
   Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273 
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs 
  Организатор: Служба за управљање кадровима, studs@suk.gov.rs


Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица (2017)
 • 2. јун 2017. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
  Циљ:
  Јачање капацитета руководилаца за управљање стресом
  Циљна група: Државним службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државним службеницима који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 8.15-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима, ГИЗ пројекат
   


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 01. јун 2017. године, РЕВИЗОРСКИ ПОСТУПАК У ОКВИРУ ИПА 2 ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
  Циљ: Упознавање запослених који раде на спровођењу програм регионалне и територијалне сарадње са поступком екстерне ревизије.
  Циљна група: државни службеници и чланови заједничких тела програма прекограничне и транснационалне сарадње који раде на спровођењу програма регионалне и територијане сарадње, интерни ревизори тела која су одређена за спровођење програма територијалне и регионалне сарадње, ревизори програма територијалне и регионалне сарадње.
  Предавач: Светлана Новаковић, Канцеларија за ревизију система управљања средставима ЕУ
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Организатор: Служба за управљање кадровима

Лични развој запослених (2017)
 • 1. јун 2017. године,  МЕНТОРСТВО КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА
  Семинар се организује с циљем упознавања полазника са моделом менторства као вештином оспособљавања и развоја запослених и унапређења њихових знања и вештина за спровођење менторства у пракси.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде у органима државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници
  Предавачи: Наташа Живојиновић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 8.15-15.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Антонијевић, тел: 301-4238
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2017)
 • 26. мај 2017. године, РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
  Циљ
  : Јачање капацитета у органима државне управе за ефикасно, ефективно и одговорно пословање.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који раде на финансијско-материјалним пословима и државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета.
  Предавач: Радулка Урошевић, Државна ревизорска институција
  Време одржавања: 08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Заштита људских права и тајности података (2017)
 • 26. мај 2017.године, ИЗВРШАВАЊЕ ПРЕСУДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА
  Циљ:
  јачање капацитета државних службеника и државних органа за ефиксније извршавање пресуда Европског суда за људска права и допринос већој усклађености домаће праксе и домаћих прописа са европским стандардима у области људских права.
  Циљна група:
  државни службеници који раде на пословима међународне сарадње и нормативним пословима, пре свега из Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Министарства спољних послова, Министарства финансија и Републичког секретаријата за законодавство.
  Предавач:
  др Славољуб Царић, Министарство спољних послова
  Време одржавања: 08:30 - 14:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Борба против корупције (2017)
 • 25. мај 2017. године, ПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА - ОСНОВНА ОБУКА
  Циљ:
  Упознавање државних службеника са потребним мерама у циљу стварања одговарајућих услова за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.
  Циљна група: Новоименована овлашћена лица за решавања о захтевима на слободан приступ информацијама од јавног значаја у органима државне управе и други државни службеници.
  Предавач: Снежана Стојковић и Димишковски Зора Колаковић, Канцеларија повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Време одржавања: 08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Ана Станчев и Барбара Смиљанић, studs@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица (2017)
 • 25. мај 2017. године, УПРАВЉАЊЕ ЕФИКАСНИМ ТИМОМ
  Циљ: Јачање капацитета руководилаца за ефикасно управљање тимом.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
  Предавач: Лазар Марићевић
  Време одржавања: 8.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених (2017)
 • 24. мај 2017. године, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Циљ обуке је стицање знања у вези са правилима правила канцеларијског пословања.
  Циљна група: Државни службеници који се припремају за полагање државног стручног испита (државни службеници који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, државни службеницима који су положили државни стручни испит по програму за кандидате са средњим образовањем, а у току рада су стекли виши степен образовања и приправници).
  Предавач: Јасмина Бенмансур, Министарство државне управе и локалне самоуправе
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Ивана Словић, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање финансијском помоћи европске уније (2017)
 • 23-24. мај 2017.године, ТВИНИНГ УГОВОРИ
  Циљ: Стицање основних знања из области твининг инструмента ЕУ у складу са правилима Твининг приручника Европске комисије.
  Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, интерни ревизори тела задужених за управљање претприступном помоћи као и ревизори Ревизорског тела.
  У случају већег интересовања, приоритет имају државни службеници који раде на пословима спровођења ИПА пројеката из програма ТАИБ 2013 и НАП 2014 као и  запослени у њиховим финансијским службама а који током прошле године нису присуствовали овој обуци.
  (Коначан списак полазника обуке биће утврђен у сарадњи са Министарством финансија)
  Предавач: Владанка Раковић и Александар Стојиљковић,  Министарство финансија 
  Време одржавања: 08:00-15:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273

  Координатор: Снежана Антонијевић и Барбара Смиљанић; snezana.antonijevic@suk.gov.rs, studs@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Јавне финансије (2017)
 • 23. мај 2017. године, ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ - ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ
  Циљ:
  Оспособљавање учесника да ефективно учествују у припреми програмског буџета и извештаја о учинку програма као и да користе програмски буџет као алат за боље управљање ресурсима и учинком.
  Циљна група:
  Руководиоци унутрашњих јединица који се баве пословима планирања и праћења и државни службеници који раде на пословима планирања, праћења и припреме и извршења буџета.
  Предавач:
  Ана Драговић и Драгана Ђорђевић, Министарство финансија
  Време одржавања:
  08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор:
  Aна Станчев и Снежана Антонијевић, studs@gov.rs и snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


Управљање законодавним процесом и управни акти (2017)
 • 17. мај 2017. године, ОБУКА ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАКОНА СА ЗАКОНОМ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 
  ЦиљУнапређење знања полазника за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку.
  Предавачи: 
  Проф. др Добросав Миловановић, ГИЗ стручњак, бивши члан радне групе за израду ЗУП-а;
  Марија Лукић, ГИЗ стручњак, бивши члан радне групе за израду ЗУП-а;
  Софија Миленковић, Сектор за развој добре управе, Министарство државне управе и локалне самоуправе
  Време одржавања: 08:30-14:15
  Место одржавања: Палата Србија, сала 273, II спрат
  Координатор: 
  Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs 
  Организатор: 
  Служба за управљање кадровима

    


Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица (2017)
 • 16. мај -30. јун 2017. године, ПРОГРАМ OБУКЕ ЗА РУКОВОДИОЦЕ УЖИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА МАЈ-ЈУН 2017.

  Програм у целости описан је у брошури  на веб-сајту Службе.

  Програм укључује обавезне модуле, изборне модуле и додатне програмске активности.
  Обавезни модули су:
  ЕУ-Србија: Актуелности 16.5; Управљање променама и руковођење 19.5; Средњорочно планирање;припрема и праћење спровођења средњорочних планова 22-23.5; Етика и интегритет 30.5; Основе управљања јавним политикама и законодавним процесом 5.6; Стратешки приступ управљању и развоју људских ресурса 21.6;
  Изборни модули (од којих се бирају 3) су :
  Управљање ефикасним тимом 25.5; Управљање стресом 2.6;Јавни наступ и вештине презентације 9.6; Вештине комуникације и решавања конфликата 12-13.6; Доношење одлука 14.6; ; Управљање временом и вођење састанака 20.6; Увод у управљање квалитетом 28.6; Управљање пројектним циклусом 30.6;
  Активности додатне подршке личном развоју (опционо) су:
  Самопроцена индивидуалних потенцијала (онлајн тестирање) и кочинг (посебно се договарају).
  Циљна група: