ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

архива обука 2014

Страни језик (2016)
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2015. ГОДИНИ


  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по током два семестра
  Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Ивана Словић, 011/301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Нивои учења одговарају скали Заједничког европског референтног оквира за учење, подучавање и оцењивање у настави страних језика

  Начин пријаве: Заинтересовани кандидати електронски се пријављују, попуњавањем апликације, кликом на «пријави се». Након успешне пријаве, кандидат je ОБАВЕЗАН да кликне на линк ОДШТАМПАЈТЕ ВАШЕ ОДГОВОРЕ како би одштампао попуњен формулар. Након потписа руководиоца, кандидат га доставља контакт-особи у свом органу.

   

   

  Кораци након електронске пријаве:

   

  1. Служба прослеђује уредне електронске пријаве кандидата ОИФ, ради селекције, а о резултатима селекције Служба извештава кандидате.
  2. Кандидати чије пријаве буду прихваћене од стране Службе за управљање кадровима и ОИФ, бивају тестирани од стране Француског института у Србији. Према процењеном знању кандидати ће бити разврстани на одговарајући ниво учења, а о термину похађања курса биће накнадно обавештени.
  3. Кандидати који буду примљени на курс француског биће у обавези да ради уписа изврше уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка курса (о висини партиципације и року за уплату биће накнадно обавештени), као и да доставе попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ће такође накнадно бити обавештени)

   


Страни језик (2016)
 • Француски језик - Ниво А2
  Курс се организује за нове полазнике који се самопроценом пријављују на овај ниво, с циљем оспособљавање полазника за размену директних, сведених информација о свакодневним и познатим стварима на француском језику


Страни језик (2016)
 • Француски језик - Ниво Б1
  Курс се организује за старе полазнике претходног нивоа, као и нове полазнике који се самопроценом пријављују на овај ниво, с циљем oспособљавањa полазника за једноставно споразумевање у вези са познатим стварима, као и искуствима, ставовима, очекивањима и циљевима, на француском језику.


Страни језик (2016)
 • Француски језик - Ниво Б2
  Курс се организује за старе полазнике претходног нивоа, као и нове полазнике који се самопроценом пријављују на овај ниво, с циљем oспособљавањa полазника за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из професионалног и друштвеног живота на француском језику..

   


Страни језик (2016)
 • Француски језик - Ниво Ц1
  Курс се организује за старе полазнике претходног нивоа, као и нове полазнике који се самопроценом пријављују на овај ниво, с циљем унапређења способности полазника да разумеју садржаје на француском језику и јасно се изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове.

   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 4 (2014) - СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 05. децембар 2014. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – ОД УТВРЂИВАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Циљ: Унапређење знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе као и други државни службеници
  Предавач:
  Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања:
  10:00 -15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала
  273
  Координатор: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 3. децембар 2014. године, ЕТИКА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Циљ: Јачање свести о значају одговорности, професионализма, непристрасности и етичког понашања запослених
  Циљна група: сви  држани службеници
  Предавач: Ана Арсенијевић и Ксенија Митровић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Контакт: Наташа Живојиновић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 14 (2014) - ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 28. новембар 2014. године, ЈАВНИ НАСТУП
  Унапређење презентацијских вештина државних службеника како би они што ефикасније,уверљивије и професионалније јавно наступали
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који јавно наступају у оквиру и изван државне управе
  Предавач: Славица Стевановић
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 27-28. новембар 2014. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕМА ЕУ ПРАВИЛИМА: ПРАКТИЧНИ ВОДИЧ ЗА УГОВОРНЕ ПОСТУПКЕ ЗА ЕКСТЕРНЕ АКТИВНОСТИ ЕК (ПРАГ)-УГОВОРИ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
  Циљ: Стицање основних знања из области јавних набавки услуга према правилима ПРАГ-а.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима
  спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима
  претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима
  претприступне помоћи ЕУ.
  Предавачи: Биљана Јездић, Биљана Дебељаковић
  Време одржавања: 8:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 11 (2014) - ЛИЧНИ РАЗВОЈ
 • 27. новембар 2014. године, КОУЧИНГ КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА
  Унапређење знања и вештина полазника о коучингу као инструменту за лични развој и развоју запослених, о значају дефинисања циљева, процесу промена и проналажењу нових решења
  Циљна група: Руководиоци у државној управи
  Предавач: Татјана Драгосавац и Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 16 (2014) - ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • 26-28. новембар 2014. године ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ - НАПРЕДНИ НИВО
  Обука се одржава у циљу оспособљавања полазника за креирање докумената са напредним могућностима, коришћењем програма МS Excell.
  Циљна група: Семинар је намењен свим државним службеницима
  Предавач: Снежана Абрамовић, сертификовани ЕЦДЛ испитивач
  Време и место одржавања: 9:00-14:00 часова, Палата Србија, источни улаз, сала 333
  Координатор: Снежана Антонијевић, тел: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 14 (2014) - ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 26. новембар 2014, ЈАВНИ НАСТУП
  Циљ семинара је унапређење презентацијских вештина државних службеника како би они што ефикасније, уверљивије и професионалније јавно наступали.
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који јавно наступају у оквиру и изван државне управе.
  Предавач: Славица Стевановић
  Време одржавања: 08.00-15.00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: 011/301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 14 (2014) - ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 25-26. новемар 2014, ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ
  Циљ семинара је унапређење знања и вештина полазника у вези са основним правилима пословног понашања
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње, као и руководиоци у
  органима државне управе.
  Тренер: Људмила Милатовић, Генерални секретаријат Владе
  Време одржавања: 25-26. новембар 2014. године
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 11 (2014) - ЛИЧНИ РАЗВОЈ
 • 24-25. новемар 2013. године, САМОПРОЦЕНА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ
  Семинар се одржава у циљу бољег разумевања сопствене личности на темељу самопроцене и схватање улога и понашања које појединци заузимају у тиму и организацији.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Татјана Драгосавац и Јелена Ђорђевић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 011/ 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 20-21. новембар 2014. године ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕМА ЕУ ПРАВИЛИМА: ПРАКТИЧНИ ВОДИЧ ЗА УГОВОРНЕ ПОСТУПКЕ ЗА ЕКСТЕРНЕ АКТИВНОСТИ (ПРАГ) – УГОВОРИ О ДОДЕЉИВАЊУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА (ГРАНТОВА) У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТЕ II СА СТАНОВИШТА УЛОГЕ ТЕЛА НАДЛЕЖНИХ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ И НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ПРОГРАМА
  Обука се одржава у циљу стицања неопходних знања за разумевање спровођења поступака јавних набавки за додељивање бесповратних средстава (грантова) на програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте II према правилима ПРАГ–а.
  Циљна група: Семинар је намењен
  члановима управних одбора, надзорних одбора, техничких секретаријата програма прекограничне сарадње у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач:
  Валентина Видовић
  Време и место одржавања: 8:00-15:30 часова, Палата Србија, источни улаз, други спрат, сала 274
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 19-20. новембар 2014. године,УЛОГА И ЗАДАЦИ КООРДИНАТОРА ЗА ХОРИЗОНТАЛНА
  ПИТАЊА У СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА ПРОГРАМИМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ
  Циљ обуке је oспoсoбљaвaњe државних службеника одговорних за координацију хоризонталних питања у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ за вршење послова из своје надлежности у складу са прописаним процедурама.
  Циљна група: државни службеници који раде на пословима координације хоризонталних питања у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавачи: Ивана Урошевић и Споменка Вирцбургер, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 16 (2014) - ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • 19- 21. новембар 2014. године, ОБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања државних службеника за коришћење напредних техника у обради текста
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: НС ПРО ГРОУП
  Време одржавања: 08:30-13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 4 (2014) - СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 18. новембар 2014. године,  КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ: Унапређење знања полазника о значају и улози компетенција у процесу развоја каријере државних службеника
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе.
  Предавачи:  Милица Буквић и Светлана Томић, Служба за управљање кадровима                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 17-18. новембар 2014. године ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕМА ЕУ ПРАВИЛИМА: ПРАКТИЧНИ ВОДИЧ ЗА УГОВОРНЕ ПОСТУПКЕ ЗА ЕКСТЕРНЕ АКТИВНОСТИ (ПРАГ) – УГОВОРИ О ДОДЕЉИВАЊУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА (ГРАНТОВА) У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТЕ II СА СТАНОВИШТА УЛОГЕ ТЕЛА НАДЛЕЖНИХ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ И НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ПРОГРАМА
  Обука се одржава у циљу стицања неопходних знања за разумевање спровођења поступака јавних набавки за додељивање бесповратних средстава (грантова) на програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте II према правилима ПРАГ–а.
  Циљна група: Семинар је намењен
  члановима управних одбора, надзорних одбора, техничких секретаријата програма прекограничне сарадње у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач:
  Валентина Видовић
  Време и место одржавања: 8:00-15:30 часова, Палата Србија, источни улаз, други спрат, сала 274
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 14. новембар 2014. године ПРИПРЕМА ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ У ОКВИРУ ИПА II
  Обука се одржава у циљу оспособљавања полазника са основним корацима у изради оперативних програма у процесу програмирања програма прекограничне и транснационалне сарадње за ИПА II.
  Циљна група: Семинар је намењен
  члановима радних група који раде на пословима програмирања програма прекограничне и транснационалне сарадње ЕУ и члановима Заједничких надзорних одбора програма.
  Предавач: Катарина Гинић и Наталија Матуновић
  Време и место одржавања:
  8:00-15:30 часова, Палата Србија, источни улаз, други спрат, сала 274
  Координатор: Снежана
  Абрамовић, тел: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 14 (2014) - ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 13. новембар 2014. године, ПРАВИЛА ПИСАНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Циљ: Унапређење језичке културе државних сужбеника
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Славица Стевановић, новинар
  Време одржавања: 08:00-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 270
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 16 (2014) - ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • 13-14. новембар 2014. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања државних службеника да креирају MS Power Point презентацију, форматирају, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: НС ПРО ГРОУП
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 3 (2014) - ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС
 • 12-13. новембар 2014. године, ЗНАЧАЈ И УЛОГА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА КОЈИ РАДЕ НА УПРАВНИМ, НАДЗОРНИМ И СТРУЧНИМ ПОСЛОВИМА У ЗАКОНОДАВНОМ ПРОЦЕСУ
  Циљ: 
  унапређење знања и вештина државних службеника који раде на управним, надзорним и стручним пословима у вези са њиховом улогом з уаконодавном процесу
  Циљна група:
  Државни службеници који раде на управним, надзорним и стручним пословима у законодавном процесу
  Предавач:
  Мира Радивојевић, Министарство здравља и Звездана Милосављевић, Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања
  Време одржавања:
  08:00-15:30 часова
  Место одржавања: 
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима

   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 11 (2014) - ЛИЧНИ РАЗВОЈ
 • 12. новембар 2014. године,  КОУЧИНГ КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА                                                                                                                                                           Унапређење знања и вештина полазника о коучингу као инструменту за лични развој и развој запослених, о значају дефинисања циљева и начину мењања ограничавајућих уверења и понашања, као и проналажења нових решења
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
  Предавач:  Татјана Драгосавац и Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 5. новембар 2014. године ПРОГРАМИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ У ОКВИРУ НОВЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2014–2020. ГОДИНЕ
  Обука се одржава у циљу оспособљавања полазника са појмом и наменом програма прекограничне и транснационалне сарадње и основним правилима за спровођење.
  Циљна група: Семинар је намењен
  државним службеницима који раде на пословима програмирања и спровођења програма претприступне помоћи ЕУ
  Предавач: Катарина Гинић и Ивана Давидовић
  Време и место одржавања:
  8:00-15:30 часова, Палата Србија, источни улаз, други спрат, сала 274
  Координатор: Снежана
  Абрамовић, тел: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 4. новембар 2014. године, ОТВОРЕНО О КОРУПЦИЈИ - ОТКАЗАНО
  Семинар се организује с циљем упознавања са правним оквиром за борбу против корупције и разумевања појмова везаних за настанак и последице корупције, као и с циљем подизања свести и јачања интегритета државних службеника о личној одговорности у спровођењу законом предвиђених мера и механизама.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 09.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: studs@suk.gov.rs, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровимa


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 05. новембар 2014. године, СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА И КОНТРОЛА ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА - ОТКАЗАНО 
  Семинар се одржава у циљу упознавања са појмом и врстама сукоба интереса, са обавезама органа јавне власти у погледу обавештавања и вођења евиденција о поклонима  и конкретним обавезама функционера у области пријављивања имовине функционера
  Циљна група:  Руководиоци на положају и лица која су испред органа задужени за достављање обавештења о поклонима и ступању и престанку функције
  Предавачи: Зорана Кепник Хинић, Алмира Медјуњанин и Јасмина Ћирковић,  Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Oрганизатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 4. новембар 2014. године, ОТВОРЕНО О КОРУПЦИЈИ - ОТКАЗАНО
  Семинар се организује с циљем упознавања са правним оквиром за борбу против корупције и разумевања појмова везаних за настанак и последице корупције, као и с циљем подизања свести и јачања интегритета државних службеника о личној одговорности у спровођењу законом предвиђених мера и механизама.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 09.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: studs@suk.gov.rs, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровимa


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 10 (2014) - РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 31. октобар 2014-3. децембар 2014. године, ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА РУКОВОДИОЦЕ
  Сви неопходни кораци пријаве, као и Програм, детаљно су описани у брошури Програма на веб-сајту Службе.
  Програм је креиран у циљу пружање подршке руководиоцима у ефикаснијем и ефективнијем обављању послова руковођења, стицањем нових и надоградњом већ усвојених знања и вештина 

  М1: Интеркултурна комуникација у Европској унији -биће накнадно познат.

  М2: Управљање законодавним процесом 31.10.2014.

  М3: Менторство као инструмент развоја 6.11.2014.

  М4: Коучинг као инструмент развоја 12.11.2014.

  М5: Компетенције и развој каријере државних службеника 18.11.2014.

  М6: Самопроцена индивидуалних потенцијала за развој 24-25.11.2014.

  М7: Јавни наступ 28.11.2014.

  М8: Етика у државној управи 3.12.2014.                               

  Циљна група: руководиоци органа државне управе.
  Тренери: Радоје Церовић, Ранка Вујовић, Татјана Драгосавац, Светлана Томић, Милица Буквић, Јелена Ђорђевић, Славица Стевановић, Ксенија Митровић, Ана Арсенијевић
  Време одржавања: 31. октобар 2014-3. децембар 2014. године (девет тренинг дана)
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 16 (2014) - ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • 30-31. октобар 2014. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
  Циљ: Оспособљавање државних службеника за самостално израду табела и обраду података у
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Јован Алексић
  Време одржавања: 8:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 28-29. октобар 2014. године ОСНОВЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА КОД ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТИ I И IIБ
  Обука се одржава у циљу оспособљавања полазника са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
  Циљна група: Семинар је намењен
  новозапосленим државним службеницима и државним службеницима који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Љиљана Илић
  Време и место одржавања:
  8:00-15:30 часова, Палата Србија, источни улаз, други спрат, сала 274
  Координатор: Снежана
  Абрамовић, тел: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 16 (2014) - ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 •  

  23. и 24. октобар 2014. године, ОБРАДА ТЕКСТА
  Циљ: оспособљавање полазника за прављење, мењање и обраду докумената
  Циљна група:
  сви државни службеници
  Предавач:
  НС ПРО Груп
  Време одржавања:
  биће накнадно објављено
  Место одржавања:
   Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор:
   Служба за управљање кадровима

   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 23-24. октобар 2014. године ОСНОВЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА КОД ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТИ I И IIБ
  Обука се одржава у циљу оспособљавања полазника са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
  Циљна група: Семинар је намењен
  новозапосленим државним службеницима и државним службеницима који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавач: Љиљана Илић
  Време и место одржавања:
  8:00-15:30 часова, Палата Србија, источни улаз, други спрат, сала 274
  Координатор: Снежана
  Абрамовић, тел: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 14 (2014) - ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 22. октобар 2014. године, ПРАВИЛА ПИСАНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Циљ: унапређење језичке културе државних сужбеника
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Славица Стевановић, новинар
  Време одржавања: 07:30-15:00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 21-22. октобар 2014. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕМА ЕУ ПРАВИЛИМА: ПРАКТИЧНИ ВОДИЧ ЗА УГОВОРНЕ ПОСТУПКЕ ЗА ЕКСТЕРНЕ АКТИВНОСТИ ЕК (ПРАГ)-УГОВОРИ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
  Циљ: Стицање основних знања из области јавних набавки услуга према правилима ПРАГ-а.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима
  спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима
  претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима
  претприступне помоћи ЕУ.
  Предавачи: Биљана Јездић, Биљана Дебељаковић
  Време одржавања: 8:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић,  301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 5 (2014) - ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 13. октобар 2014. године, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
  Упознавање државних службеника са  основним нормативним оквиром, процедурама и институцијама ЕУ у области регионалног развоја и сарадње.
  Циљна група:  сви државни службеници
  Предавач: Марина Марасовић, ХАБОР
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Сања Станојевић, 011/301-4238, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровимау сарадњи са Центром изврсности, Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 5 (2014) - ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 13. октобар 2014. године, ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
  Упознавање државних службеника са основним нормативним оквиром, процедурама и институцијама ЕУ у области економске политике.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Карло Чуло, CERP, Хрватска
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Центром изврсности, Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 09. октобар 2014. године, ЕТИКА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Циљ: Јачање свести о значају одговорности, професионализма, непристрасности и етичког понашања запослених
  Циљна група: Новозапослени и  други држани службеници
  Предавач: Ана Арсенијевић и Ксенија Митровић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Контакт: 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 16 (2014) - ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • 08-10. октобар 2014. године ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ - НАПРЕДНИ НИВО
  Обука се одржава у циљу оспособљавања полазника за креирање докумената са напредним могућностима, коришћењем програма МS Excell.
  Циљна група: Семинар је намењен свим државним службеницима
  Предавач: Снежана Абрамовић, сертификовани ЕЦДЛ испитивач
  Време и место одржавања: 9:00-14:00 часова, Палата Србија, источни улаз
  Координатор: Снежана Антонијевић, тел: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 07. октобар 2014. године, СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА И КОНТРОЛА ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са појмом и врстама сукоба интереса, са обавезама органа јавне власти у погледу обавештавања и вођења евиденција о поклонима  и конкретним обавезама функционера у области пријављивања имовине функционера
  Циљна група:  Руководиоци на положају и лица која су испред органа задужени за достављање обавештења о поклонима и ступању и престанку функције
  Предавачи: Зорана Кепник Хинић, Алмира Медјуњанин и Јасмина Ћирковић,  Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Oрганизатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 10 (2014) - РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • ПРОГРАМ ЗА РУКОВОДИОЦЕ 

  •  МОДУЛ 1: КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА - 1. ОКТОБАР
  •  МОДУЛ 2: УПРАВЉАЊЕ ЗАКОНОДАВНИМ ПРОЦЕСОМ - 8. ОКТОБАР
  •  МОДУЛ 3: НА ПУТУ КА ЕУ - 13. ОКТОБАР 
  •  МОДУЛ 4: ЕВРОПСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОСТОР - 20. ОКТОБАР
  •  МОДУЛ 5: САМОПРОЦЕНА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ - 27/28. ОКТОБАР
  •  МОДУЛ 6: КОУЧИНГ КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА - 3. НОВЕМБАР
  •  МОДУЛ 7: ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ - 13/14. НОВЕМБАР
  •  МОДУЛ 8: ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ - 24. НОВЕМБАР

  Време одржавања: октобар – новембар 2014, (10 радних дана тренинга)
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 1-2. октобар 2014. године, ОСНОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРЕМА ЕУ ПРАВИЛИМА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈУ У СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ
  Циљ обуке је стицање основних знања из области јавних набавки према правилима ЕУ која се примењују у спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ.
  Циљна група: новозапослени државни службеници и државни службеници који раде на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ, као и пословима ревизије система управљања програмима претприступне помоћи ЕУ.
  Предавачи: Биљана Јездић и Биљана Дебељаковић, Министарство финансија
  Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 5 (2014) - ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 29. септембар 2014. године, СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са основним карактеристикама и специфичностима социјалне политике Европске уније
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: накнадно обавештење
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 5 (2014) - ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 29. септембар 2014. године, ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- ОТКАЗАНО!!!
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са основним нормативним оквиром, процедурама и институцијама ЕУ у области заштите животне средине, као и са основним циљевима и принципима функционисања еколошке политике ЕУ
  Циљна група:
  Сви државни службеници
  Предавач: накнадно обавештење
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 16 (2014) - ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • 24 - 26. септембар 2014. године, ОБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања државних службеника за коришћење напредних техника у обради текста
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: НС ПРО ГРОУП
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 3 (2014) - ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС
 • 23. септембар - 18. новембар 2014. године ПРОГРАМ ЗА ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА НОРМАТИВНИМ ПОСЛОВИМА


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 5 (2014) - ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 22. септембар 2014. године, ЗАЈЕДНИЧКА ПОЉОПРИВРЕДНА ПОЛИТИКА
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са основним процедурама, нормативним захтевима и институционалним оквиром у области заједничке пољопривредне политике
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Даворка Хајдуковић, помоћница министра Управе за управљање ЕУ фондом за рурални развој, ЕУ и међународну сарадњу, Министарствo пољопривреде Републике Хрватске
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 22. септембар 2014. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ
  Семинар се одржава у циљу усвајања знања и вештина потребних за управљање пројектним циклусом, приступом логичке матрице и упознавање са методологијом планирања пројеката
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Томислав Беловари, начелник Сектора за програме ЕУ, Министарство регионалног развоја и фондова ЕУ Републике Хрватске
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 14 (2014) - ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 19. септембар 2014. године, ВЕШТИНА ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ     -     ПОПУЊЕНО
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са значајем успешне пословне комуникације и активног приступа у комуникацији, као и о начинима превенције конфликата
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 4238, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Фондацијом Ханс Зајдел


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 16 (2014) - ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • 18 - 19. септембар 2014. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања државних службеника да креирају MS Power Point презентацију, форматирају, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: НС ПРО ГРОУП
  Време одржавања: 08:30-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 16 (2014) - ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • 16 – 17. септембар 2014. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања државних службеника за самосталну израду и одржавање једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 03-04. јул 2014. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕМА ЕУ ПРАВИЛИМА: ПРАКТИЧНИ ВОДИЧ ЗА УГОВОРНЕ ПОСТУПКЕ  ЗА ЕКСТЕРНЕ АКТИВНОСТИ (ПРАГ) – УГОВОРИ О ДОДЕЉИВАЊУ БЕСПОВРАТНИХ  СРЕДСТАВА (ГРАНТОВА) КРОЗ ПРИМЕНУ АНЕКСА IV СА НАГЛАСКОМ НА НАБАВКУ УСЛУГА И ДОБАРА
  Обука се одржава у циљу стицања знања у вези са спровођењем поступака јавних набавки за додељивање бесповратних средстава на програмима претприступне помоћи ЕУ према правилима ПРАГ –а, као и Уговорима о додељивању бесповратних  средстава (грантова) кроз примену Анекса IV са нагласком на набавку услуга и добара
  Циљна група: Државни службеници који ће се бавити грантовима и секундарном набавком у оквиру свог рада на пословима спровођења програма претприступне помоћи ЕУ
  Предавачи: Борислав Богуновић, консултант на Пројекту
  Време одржавања: 09.30-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта Министарства финансија  "Техничка помоћ државним органима Србије за управљање претприступном помоћи"


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 13 (2014) - ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА
 • 13. јун 2014. године, МЕХАНИЗМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ОСНОВНИХ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА
  Семинар се одржава с циљем упознавања учесника са механизмима надзора над применом основних међународних говора о људским правима, као и обавезама РС у спровођењу препорука и закључник коментара уговорних тела УН
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима у органима државне управе и другим државним службеницима
  Предавач: Gianfranco D` Eramo, ИПА 2011; Снежана Тркуља, Канцеларија за људска и мањинска права
  Време одржавања: 10:00 - 13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима, Канцеларија за људска и мањинска права, EPTISA
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 10. јун 2014. године, СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ИЗ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА
  Обука се одржава у циљу оспособљавање полазника за спровођење мера из плана интегритета.
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес спровођења плана интегритета
  Предавачи: Катарина Симић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10.00-13.15
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 05. јун 2014. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕМА ЕУ ПРАВИЛИМА (ПРАГ) - НАПРЕДНА ОБУКА
  Обука се одржава у циљу стицања напредних знања из области јавних набавки према правилима ЕУ која се примењују у спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ.
  Циљна група: Државни службеници запослени у  Националном фонду за управљање средствима ЕУ и Сектору за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ Министарства финансија
  Предавачи: Борислав Богуновић, консултант на Пројекту
  Време одржавања: 10.30-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта "Техничка помоћ државним органима Србије за управљање претприступном помоћи"


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 5 (2014) - ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 2. ЈУН 2014. године, ЗАЈЕДНИЧКА ПОЉОПРИВРЕДНА ПОЛИТИКА
  Упознавање полазника са основним процедурама, нормативним захтевима и институционалним оквиром у области заједничке пољопривредне политике.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Даворка Хајдуковић, Министарство пољопривреде, Хрватска
  Време одржавања: 08:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Центром изврсности, Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 2 (2014) - ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
 • 29. мај 2014. године, ОСНОВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
  Циљ: Повећање капацитета државних службеника за примену стратешких докумената у области одрживог развоја и увођење принципа одрживог развоја у јавне политике и процес планирања
  Циљна група: Држани службеници који раде на пословима изаде планова и припреме пројеката као и спровођења мера утврђених стратешким документима надлежних институција
  Предавач: Даринка Радојевић
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 27. мај 2014. године, Етика у државној управи
  Упознавање државних службеника са значајем поштовања етичких правила понашања, као предусловом за повећање поверења у државну администрацију
  Циљна група: Новозапослени и други државни службеници
  Предавачи: Ана Арсенијевић и Тамара Томашевић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 9.00-15.30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43 
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 2 (2014) - ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
 • 19. мај 2013. године, СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА - ПРИБЛИЖАВАЊЕ СОЦИЈАЛНОМ ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Циљ: развијање капацитета неопходних за прилагођавање институционалних оквира за праћење сиромаштва и социјалне укључености у Србији са пинципима ЕУ.
  Циљна група: државни службеници који раде на пословима планирања, анализе, праћења и оцене у органима државне управе, израде прописа, европских интеграција и пословима који су у вези са унапређењем положаја социјално искључених група у органима државне управе
  Предавач: Мирјана Максимовић, Александра Томанић, Иван Секуловић, Кабинет министра без портфеља задуженог за европске интеграције, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе РС
  Време одржавања: 9.00-15.00
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањењње сиромаштва Владе РС


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 5 (2014) - ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 12. мај 2014. године, ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
  Упознавање државних службеника са основним нормативним оквиром, процедурама и институцијама ЕУ у области економске политике.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Карло Чуло, CERP, Хрватска
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Центром изврсности, Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 10 (2014) - РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 29. април - 5. јун 2014. gодине, ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА РУКОВОДИОЦЕ
  Циљ Програма је пружање подршке руководиоцима у ефикаснијем и ефективнијем обављању послова руковођења, стицањем нових и надоградњом већ усвојених знања и вештина, првенствено у области организационог, стратешког али и интерперсоналног управљањa.
  Сви детаљи у вези са Програмом и начином пријаве могу се погледати у брошури
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 22. април 2014. године, ОТВОРЕНО О КОРУПЦИЈИ
  Семинар се организује с циљем упознавања са правним оквиром за борбу против корупције и разумевања појмова везаних за настанак и последице корупције, као и с циљем подизања свести и јачања интегритета државних службеника о личној одговорности у спровођењу законом предвиђених мера и механизама.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Небојша Тасић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10.00-16.30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровимa


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 5 (2014) - ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 22. април 2014. године, ПРАВНИ ПОРЕДАК ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Циљ обуке је унапређење знања полазника у вези са правним и судским поретком Европске уније.
  Циљна група: државни службеници који раде на пословима у вези са европским интеграцијама и други заинтересовани државни службеници.
  Предавачи: проф. др Александра Чавошки, Правни факултет Универзитета Унион
  Време одржавања: 09:00 - 14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 3 (2014) - ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС
 • 14. април - 5. јун 2014. године ПРОГРАМ ЗА ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА НОРМАТИВНИМ ПОСЛОВИМА


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 5 (2014) - ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 14. АПРИЛ 2014. године, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
  Упознавање државних службеника са основним нормативним оквиром, процедурама и институцијама ЕУ у области регионалног развоја и сарадње
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Марина Марасовић, ХАБОР
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Центром изврсности, Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске  


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 1 (2014) - УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВA
 • 2. април до 15. маја 2014. Године, ПРОГРАМ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ
  Програм се реализује у циљу пружању подршке у ефикаснијем и свеобухватнијем усвајању знања у вези основних уставних и законских одредби којима се уређује систем државне управе
  Сви детаљи у вези циљне групе, предавача и начина пријаве на Програм могу се погледати у брошури
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 1 (2014) - УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВA
 • Уставно уређење Републике Србије
  Упознавање државних службеника са основним принципима уставног уређења Републике Србије
  Циљна група: Новозапослени државни службеници
  Предавачи: проф.др Владан Петров, Правни факултет у Београду
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровимау сарадњи са пројектом ГИЗ (Пројекат за правну реформу прописа)


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 1 (2014) - УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВA
 • 9. април 2014. године, Државна управа – уређење и послови
  Упознавање државних службеника о уређењу и пословима државне управе
  Циљна група: Новозапослени државни службеници
  Предавачи: проф.др Предраг Димитријевић, Правни факулте у Нишу
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са пројектом ГИЗ (Пројекат за правну реформу прописа)
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 31. март и 1. април 2014. године, ИЗРАДА АКЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II
  Упознавање државних службеника са основним корацима у изради секторских планских докумената у процесу програмирања ИПА II, као и оспособљавање државних службеника за њихову израду
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања претпристуне помоћи ЕУ и чланови секторских радних група за програмирање ИПА.
  Предавачи: Бисерка Терзић и Зоран Кртинић, консултанти на пројекту
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и пројектом Project Preparation Facility 5, PPF5


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 4 (2014) - СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 14. април 2014. године, Радни односи у државним органима
  Стицање знања о карактеристикама радних односа у државним органима
  Циљна група: Новозапослени државни службеници
  Предавачи: Филип Бојић, Правни факултет у Београду
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са пројектом ГИЗ (Пројекат за правну реформу прописа)


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 5 (2014) - ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 17. април 2014. године, ОСНОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Стицање основних знања о Европској унији
  Циљна група: Новозапослени државни службеници
  Предавачи: проф.др Александра Чавошки, Правни факултет Универзитет Унион
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Фондацијом Ханс-Зајдел


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 1 (2014) - УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВA
 • 25. април 2014. године, Основи управног поступка
  Стицање знања о основним начелима и појму управног поступка
  Циљна група: Новозапослени државни службеници
  Предавачи: Вук Цуцић, Правни факултет у Београду
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са пројектом ГИЗ (Пројекат за правну реформу прописа)


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 6. мај 2014. године, Етика у државној управи
  Упознавање државних службеника са значајем поштовања етичких правила понашања, као предусловом за повећање поверења у државну администрацију
  Циљна група: Новозапослени државни службеници
  Предавачи: Ана Арсенијевић и Тамара Томашевић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 1 (2014) - УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВA
 • 8-9. мај 2014. године, Основи законодавног процеса
  Упознавање државних службеника са значајем, фазама и основним концептима законодавног процеса
  Циљна група: Новозапослени државни службеници
  Предавачи: Милица Баста, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са пројектом ГИЗ (Пројекат за правну реформу прописа)
   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 1 (2014) - УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВA
 • 15-16. мај 2014. године, Канцеларијско пословање
  Упознавање државних службеника са основним правилима канцеларијског пословања
  Циљна група: Новозапослени државни службеници
  Предавачи: Стојадин Марић, Министарство правде и државне управе
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са пројектом ГИЗ (Пројекат за правну реформу прописа)


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 28. март 2014. године, ЕТИКА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Упознавање државних службеника са значајем поштовања етичких правила понашања, као предусловом за повећање поверења у државну администрацију
  Циљна група: Новозапослени и други државни службеници
  Предавачи: Ана Арсенијевић и Тамара Томашевић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-16:30часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 28. март 2014. године, ИЗРАДА АКЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II
  Упознавање полазника са основним корацима у изради секторских планских докумената у процесу програмирања ИПА II, као и оспособљавање полазника за њихову израду
  Циљна група: запослени у Секторским организацијама цивилног друштва
  Предавачи: Бисерка Терзић и Зоран Кртинић, консултанти на пројекту
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и пројектом Project Preparation Facility 5, PPF5


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 26. и 27. март 2014. године, ИЗРАДА АКЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II
  Упознавање државних службеника са основним корацима у изради секторских планских докумената у процесу програмирања ИПА II, као и оспособљавање државних службеника за њихову израду
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања претпристуне помоћи ЕУ и чланови секторских радних група за програмирање ИПА.
  Предавачи: Бисерка Терзић и Зоран Кртинић, консултанти на пројекту
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и пројектом Project Preparation Facility 5, PPF5


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 20. и 21. март 2014. године, ИЗРАДА АКЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II
  Упознавање државних службеника са основним корацима у изради секторских планских докумената у процесу програмирања ИПА II, као и оспособљавање државних службеника за њихову израду
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања претпристуне помоћи ЕУ и чланови секторских радних група за програмирање ИПА.
  Предавачи: Бисерка Терзић и Зоран Кртинић, консултанти на пројекту
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и пројектом Project Preparation Facility 5, PPF5


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 10 (2014) - РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 20. март 2014. године, УПРАВЉАЊЕ КОНФЛИКТИМА
  Циљ обуке је стицање основних способности да се у конфликтним ситуацијама реагује на адекватан начин и квалитетно управљање конфликтима.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавачи: Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 09:00 - 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 19. март 2014. године, СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ИЗ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА
  Упознавање државних службеника са предузимањем конкретних корака за спровођење мера из плана интегритета.
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес спровођења плана интегритета
  Предавачи: Драгана Крунић и Наташа Божић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 7 (2014) - ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 19. март 2014. године, РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
  Семинар се организује с циљем јачања капацитета у органима државне управе за ефикасно, ефективно и одговорно пословање.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који раде на финансијско-материјалним пословима и државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: Љубица Јанковић-Андријевић, врховни државни ревизор, Државна ревизорска институција
  Време одржавања: 09:45:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон: 011/301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 17 - 18. март 2014. године, ИЗРАДА АКЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II
  Упознавање државних службеника са основним корацима у изради секторских планских докумената у процесу програмирања ИПА II, као и оспособљавање државних службеника за њихову израду
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања претпристуне помоћи ЕУ и чланови секторских радних група за програмирање ИПА.
  Предавачи: Бисерка Терзић и Зоран Кртинић, консултанти на пројекту
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301-4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и пројектом Project Preparation Facility 5, PPF5


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 4 (2014) - СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 14-31. март 2014. године, ПРОГРАМ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
  Сви неопходни кораци пријаве на Програм детаљно су описани у брошури Програма на веб-сајту Службе.
  Програм је креиран у циљу подршке личном и професионалном развоју запсленима у министарствима, управама у саставу министарстава, службама Владе, посебним организацијама и стручним службама управних округа.
  Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе.
  Тренери: Милица Буквић, Ксенија Берић, Зорица Лукић, Јелена Ђорђевић, Милева Новковић, Светлана Томић, Милан Радаковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 14-31. март 2014.
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 6. и 7. март 2014. године, ИЗРАДА АКЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II
  Упознавање државних службеника са основним корацима у изради секторских планских докумената у процесу програмирања ИПА II, као и оспособљавање државних службеника за њихову израду
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања претпристуне помоћи ЕУ и чланови секторских радних група за програмирање ИПА.
  Предавачи: Бисерка Терзић и Зоран Кртинић, консултанти на пројекту
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и пројектом Project Preparation Facility 5, PPF5


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 14 (2014) - ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 14. фебруар 2014. године, ВЕШТИНА ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина учесника за остваривање успешне пословне комуникације.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: проф. др Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 11 (2014) - ЛИЧНИ РАЗВОЈ
 • 10. фебруар 2014. године,  КОУЧИНГ КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА                                                              Унапређење знања и вештина полазника о коучингу као инструменту за лични развој и развој запослених, о значају дефинисања циљева и начину мењања ограничавајућих уверења и понашања, као и проналажења нових решења
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
  Предавач: Наташа Живојивновић и Татјана Драгосавац, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 7. фебруар 2014. године, ИЗРАДА СЕКТОРСКИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II
  Упознавање запослених са основним корацима у изради секторских планских докумената у процесу програмирања ИПА II
  Циљна група: Државни службеници и запослени у организацији цивилног друштва
  Предавачи: Руђеро Табоси и Џорџ Чабзик, Project Preparation Facility 5, PPF5
  Време одржавања: 09:30-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровимау сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и пројектом Project Preparation Facility 5, PPF5

   

   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 •  

   

  5. фебруар 2014. године, ИЗРАДА СЕКТОРСКИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II                          Упознавање државних службеника са основним корацима у изради секторских планских докумената у процесу програмирања ИПА II, као и оспособљавање државних службеника за њихову израду
  Циљна група: Државни службеници који су чланови секторских радних група за програмирање ИПА (Секторска радна група за правду, Секторска радна група за унутрашње послове и Секторска радна група за људске ресурсе и друштвени развој)
  Предавачи: Руђеро Табоси и Џорџ Чабзик, Project Preparation Facility 5, PPF5
  Време одржавања: 09:30-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровимау сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и пројектом Project Preparation Facility 5, PPF5

   

   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 •  

   

  4. фебруар 2014. године, ИЗРАДА СЕКТОРСКИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II
  Упознавање државних службеника са основним корацима у изради секторских планских докумената у процесу програмирања ИПА II, као и оспособљавање државних службеника за њихову израду
  Циљна група: Државни службеници који су чланови секторских радних група за програмирање ИПА (Секторска радна група за правду, Секторска радна група за унутрашње послове и Секторска радна група за људске ресурсе и друштвени развој)
  Предавачи: Руђеро Табоси и Џорџ Чабзик, Project Preparation Facility 5, PPF5
  Време одржавања: 09:30-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровимау сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и пројектом Project Preparation Facility 5, PPF5

   

   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 4 (2014) - СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 03. фебруар 2014. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – ОД УТВРЂИВАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе као и други државни службеници
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/301 42 36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 8 (2014) - УПРАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОМ РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ, УКЉУЧУЈУЋИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 • 3. фебруар 2014. године, ИЗРАДА СЕКТОРСКИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II
  Упознавање државних службеника са основним корацима у изради секторских планских докумената у процесу програмирања ИПА II, као и оспособљавање државних службеника за њихову израду
  Циљна група: Државни службеници који су чланови секторских радних група за програмирање ИПА (Секторска радна група за правду, Секторска радна група за унутрашње послове и Секторска радна група за људске ресурсе и друштвени развој)
  Предавачи: Руђеро Табоси и Џорџ Чабзик, Project Preparation Facility 5, PPF5
  Време одржавања: 09:30-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровимау сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и пројектом Project Preparation Facility 5, PPF5

   


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 4 (2014) - СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 5. децембар 2014. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – ОД УТВРЂИВАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Циљ: Унапређење знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе као и други државни службеници
  Предавач:
  Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања:
  10:00 -15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала
  274
  Координатор: 311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


претрага
календар