ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Архива обука 2013

TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 25-26. децембар 2013. године, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА (НАДЗОР И ПРОЦЕНА)
  Семинар се одржава с циљем упознавања са захтевима ЕК у погледу надзора и процене за Инструмент за претприступну помоћ – структуре, улоге, задаци, динамика састанака надзорних одбора и развити практично знање о изради и/или разматрању извештаја о надзору.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима спровођења помоћи из ИПА.
  Предавач: Катарина Гинић, Наталија Матуновић и Ивана Давидовић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, 233
  Координатор:Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 25. децембар 2013. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – ОД ПОСТАВЉАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе као и други државни службеници
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон: 011/301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2013) – Управљање и планирање у државној управи
 • 11-12. децембар 2013. године СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПАВИ
  Циљ: Јачање капацитета државних службеника за израду стратешких планова који ће допринети остварењу стратешких циљева Владе Републике Србије
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде на пословима израде, имплементације и праћења стратешких планова
  Предавач: др Дејан Стојковић, Министрство одбране
  Време одржавања: 9:00-16:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2013) – Обука предавача
 • 11-13. децембар 2013. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА ЗА ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС
  Циљ: Додатно унапређење знања и вештина полазника у области законодавног процеса као и њиховох тренерских вештина
  Циљна група: Државни службеници који обављају нормативне и аналитичке послове у органима државне управе
  Предавачи: Анке Фрајберт и Штефан Фридрикс, консултати на ГИЗ-овом пројекту за правну реформу
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 129
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 10-11. децембра 2013. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ГРАНТОВИ
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника о процедурама применљивим на јавне набавке финансиране из средстава ЕУ- грантови.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде на пословима спровођења помоћи из ИПА фондова и интерни ревизори.
  Предавач: Тијана Дидановић и Бојана Слијепчевић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 30142 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима  


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 10-11. децембар 2013. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ГРАНТОВИ
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника о процедурама применљивим на јавне набавке финансиране из средстава ЕУ- грантови.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде на пословима спровођења помоћи из ИПА фондова и интерни ревизори.
  Предавач: Тијана Дидановић и Бојана Слијепчевић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 30142 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 09. децембар 2013. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ
  Семинар се одржава с циљем упознавања са правилима и процедурама који се односе на финасијске токове као и унапређења теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање
  Циљна група: државни службеници кој раде на послеовима програмирања или спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори, запослени у јединицама за финансијско-материјално пословање
  Предавач: Љиљана Илић, Министарство финансија
  Време одржавања: 09:30-16:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 06. децембар 2013. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ
  Семинар се одржава с циљем упознавања са правилима и процедурама који се односе на финасијске токове као и унапређења теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање
  Циљна група: државни службеници кој раде на послеовима програмирања или спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори, запослени у јединицама за финансијско-материјално пословање
  Предавач: Љиљана Илић, Министарство финансија
  Време одржавања: 09:30-16:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 5-6. децембар 2013. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - РОБА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника о процедурама примењивим на јавне набавке финансиране из средстава ЕУ - роба.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде на пословима спровођења помоћи из ИПА фондова и интерни ревизори.
  Предавач: Тијана Дидановић и Бојана Слијепчевић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 533
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 30142 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 5-6. децемар 2013. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
  Семинар се одржава у циљу унапређења капацитета руководилаца за ефикаснијим и ефективнијим управљањем људским ресурсима путем упознавања свих функција управљања људским ресурсима.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавач: мр Ивица Лазовић, Канцеларија за Косово и Метохију
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата "Србија", источни улаз
  Координатор: Наташа Живојиновић, 311-3943
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2013) – Европске интеграције

TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2013) – Пословна комуникација
 • 4. децембар 2013. године, ПРАВИЛА ПИСАНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Семинар се одржава с циљем унапређења језичке културе државних службеника и већег разумевања стандарнојезичке норме и административних стандарда у писменој комуникацији
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4 236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2013) – Борба против корупције
 • 2. децембар 2013. године ПЛАНОВИ ИНТЕГРИТЕТА КАО МЕХАНИЗАМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
  Циљ:
  Упознавање учесника са планом интегритета и сврхом његове израде, елементима садржаја плана интегритета и примени плана интегритета, као и оспособљавање полазника за практичну израду и спровођење плана интегритета
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес израде и спровођења плана интегритета, као и сви други државни службеници
  Предавачи: мр Ивица Лазовић, Канцеларија за Косово и Метохију
  Време одржавања: 10:15-14:30 часова
  Место одржавања:Палата Србије,источни улаз 
  Координатор:Наташа Живојиновић, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2013) – Лични развој
 • 2. децембар 2013. године, УВОД У КОУЧИНГ – БУЂЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У СЕБИ И ДРУГИМА
  Унапређење знања и вештина полазника о коучингу као инструменту за лични развој и развоју запослених, о значају дефинисања циљева, процесу промена и проналажењу нових решења
  Циљна група: Руководиоци у државној управи
  Предавач: Татјана Драгосавац и Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2013) – Лични развој
 • 29. новембар 2013. године, Програм обуке за руководиоце-модул 7: УВОД У КОУЧИНГ – „БУЂЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У СЕБИ И ДРУГИМА“
  Унапређење знања и вештина полазника о коучингу као инструменту за лични развој и развој запослених, о значају дефинисања циљева и начину мењања ограничавајућих уверења и понашања, као и проналажења нових решења
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
  Предавач: Наташа Живојивновић и Наталија Радивојевић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 29. новембар 2013. године, СТРАТЕШКИ/ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
  Упознавање полазника са планирањем, управљањем и надзором над процесом стратешког/програмског буџетирања
  Циљна група: Државни службеници из стручних служби управних округа, који обављају финансијско-материјалне послове
  Предавачи: Мајда Седеј, Иван Драгошан и Наташа Тапушковић, USAID-a, Финка Тадић и Мирослав Бунчић. Министарство финансија,
  Време одржавања: 12:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима, Министарство финансија, USAID


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 28. новембар 2013. године, Програм обуке за руководиоце-модул 6: КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ: Унапређење знања полазника о значају и улози компетенција у процесу развоја каријере државних службеника
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе.
  Предавачи:  Снежана Антонијевић, Служба за управљање кадровима и Селена Алексић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат
  Координатор: Наташа Живојиновић, 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2013) – Обука предавача
 • 26-38. новембар 2013. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА ЗА ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС
  Циљ: Додатно унапређење знања и вештина полазника у области законодавног процеса као и њиховох тренерских вештина
  Циљна група: Државни службеници који обављају нормативне и аналитичке послове у органима државне управе
  Предавачи: Анке Фрајберт и Штефан Фридрикс, консултати на ГИЗ-овом пројекту за правну реформу
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 129
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 25-26. новембар 2013. године ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ - НАПРЕДНИ НИВО
  Обука се одржава у циљу оспособљавања полазника за креирање докумената са напредним могућностима, коришћењем програма МS Excell.
  Циљна група: Семинар је намењен свим државним службеницима
  Предавач: НС ПРО ГРУП
  Време и место одржавања: 9:00-16:00 часова, Палата Србија, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 311-4237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 25. новембар 2013. године, НЕПРАВИЛНОСТИ – ОСНОВНА ОБУКА
  Семинар се одржава с циљем упознавања са појмовима неправилности и превара (дефиниције, одговорности, откривање, истрага, извештавање и праћење), са начинима пријављивања, испитивања, потврђивања и извештавања у случају неправилности, као и са процедурама које се односе на повраћај финансијских средстава.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања или спровођења помоћи из ИПА и интерни ревизори, службеници за неправилности.
  Предавач: Бојана Слијепчевић и Тијана Дидановић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:30-16:30
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ 9 (2014) - БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 25. новембар 2014. године, СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ИЗ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА
  Упознавање државних службеника са предузимањем конкретних корака за спровођење мера из плана интегритета.
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес спровођења плана интегритета
  Предавачи: Драгана Крунић и Наташа Божић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Татјана Драгосавац, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs,
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2013) – Европске интеграције
 • 22. новембар 2013. године, ПРАВНИ ПОРЕДАК ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Циљ обуке је унапређење знања полазника у вези са правним и судским поретком Европске уније.
  Циљна група: државни службеници који раде на пословима у вези са европским интеграцијама и други заинтересовани државни службеници.
  Предавачи: проф. др Александра Чавошки, Правни факултет Универзитета Унион
  Време одржавања: 09:00 - 14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 21-22. новембар 2013. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - РАДОВИ
  Циљ: Унапређење знања учесника о процедурама применљивим на јавне набавке финансиране из средстава ЕУ - радови
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде на пословима спровођења помоћи из ИПА фондова и интерни ревизори
  Предавачи: Бојана Слијепчевић и Тијана Дидановић, Канцеларија за ЕУ
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2013) – Европске интеграције
 • 21. новембар 2013. године, ОСНОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања основних знања о Европској унији.
  Циљна група: сви државни службеници.
  Предавач: проф. др Александра Чавошки, Правни факултет Универзитета Унион, Београд
  Време одржавања: 09:00-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 301-42-38 
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 19-20. новембар 2013. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - РАДОВИ
  Циљ: Унапређење знања учесника о процедурама применљивим на јавне набавке финансиране из средстава ЕУ - радови
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде на пословима спровођења помоћи из ИПА фондова и интерни ревизори
  Предавачи: Бојана Слијепчевић и Тијана Дидановић, Канцеларија за ЕУ
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2013) – Лични развој
 • 14. новембар 2013. године, САМОПРОЦЕНА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ
  Семинар се одржава у циљу стицања знања и вештине о начину самопроцене и одређивања природних склоности у контексту идентификовања сопствених снага и слабости и најбољих опција за развој каријере, а потом и о улогама које појединци заузимају у тиму и организацији
  Циљна група: Руководиоци у државној управи
  Предавач: Јелена Ђорђевић и Сања Леверда, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2013) – Пословна комуникација
 • 13. новембар 2013. године, ЈАВНИ НАСТУП
  Циљ: Унапређење презетацијских вештина државних службеника како би они што ефикасије, уверљивије и професионалније јавно наступали
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који јавно наступају у оквиру и изван државне управе
  Предавач: Снежана Павловић, Министарство просвете и науке
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Наташа Живојиновић , 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 12. новембар 2013. године, МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
  Обука се организује у циљу унапређења вештина руководилаца за успостављање и одржавање мотивације запослених.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-42-36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 7-8. новембар 2013. године ОБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО
  Обука се одржава у циљу оспособљавања полазника за креирање докумената са напредним могућностима, коришћењем програма МS Word.
  Циљна група: Семинар је намењен свим државним службеницима
  Предавач: НС ПРО ГРУП
  Време и место одржавања: 9:00-16:00 часова, Палата Србија, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 311-4237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 7-8. новембар 2013. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГЕ
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника о процедурама применљивим на јавне набавке финансиране из средстава ЕУ- услуге.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде на пословима спровођења помоћи из ИПА фондова и интерни ревизори.
  Предавач: Тијана Дидановић и Бојана Слијепчевић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 30142 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 7. новембар 2013. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина о најефикаснијим техникама превладавања стресом и увид у потенцијалне разлоге стреса, као и значај ефикасног управљања стресом
  Циљна група: Руководиоци у државној управи
  Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 6. новембра 2013. године, ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ ПОСЛОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина полазника за ефикасније финансијко пословање са аспекта пореског система
  Циљна група: Државни службеници који обављају финансијско – материјалне послове у органима државне управе и учествују у припреми пореских пријава које се подносе Пореској управи.
  Предавачи: Бранислава Јакшић, Министарство финансија – Пореска управа
  Време одржавања: 10:00 – 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2013) – Пословна комуникација
 • 5. новембар 2012. године, ПРАВИЛА ПИСАНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Семинар се одржава с циљем унапређења језичке културе државних службеника и већег разумевања стандарнојезичке норме и административних стандарда у писменој комуникацији
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4 236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 5-6. новембар 2013. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГЕ
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника о процедурама применљивим на јавне набавке финансиране из средстава ЕУ - услуге.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде на пословима спровођења помоћи из ИПА фондова и интерни ревизори.
  Предавач: Тијана Дидановић и Бојана Слијепчевић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 30142 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2013) – Лични развој
 • 1. новемар 2013. године, САМОПРОЦЕНА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ
  Семинар се одржава у циљу бољег разумевања сопствене личности на темељу самопроцене и схватање улога и понашања које појединци заузимају у тиму и организацији.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Мирјана Вељковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел: 011/ 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 •  31. октобар 2013. године, УСПОСТАВЉАЊЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ СИСТЕМА И ОДРЖАВАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ
  Циљ: Унапређење знања учесника у вези са процесом и захтевима акредитације, појмом контролног окружења и припремом ДМ-а (законодавни, институционални и процедурални оквир);
  Циљна група: Државни службеници из институција из којих долазе чланови надзорног одбора програма прекограничне и транснационалне сарадње, запослени у Заједничким техничким секретаријатима и „антене“ програма прекограничне и транснационалне сарадње са територије РС
  Предавачи: Катарина Гинић и Ивана Давидовић, Канцеларија за ЕУ
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 30. октобар 2013. године, УСПОСТАВЉАЊЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ СИСТЕМА И ОДРЖАВАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ
  Циљ: Унапређење знања учесника у вези са процесом и захтевима акредитације, појмом контролног окружења и припремом ДМ-а (законодавни, институционални и процедурални оквир);
  Циљна група: Државни службеници из институција из којих долазе чланови надзорног одбора програма прекограничне и транснационалне сарадње, запослени у Заједничким техничким секретаријатима и „антене“ програма прекограничне и транснационалне сарадње са територије РС
  Предавачи: Катарина Гинић и Ивана Давидовић, Канцеларија за ЕУ
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима  


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2013) – Обука предавача
 • 29-31. октобар 2013. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА ЗА ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС
  Циљ: Додатно унапређење знања и вештина полазника у области законодавног процеса као и њиховох тренерских вештина
  Циљна група: Државни службеници који обављају нормативне и аналитичке послове у органима државне управе
  Предавачи: Анке Фрајберт и Штефан Фридрикс, консултати на ГИЗ-овом пројекту за правну реформу
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 129
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 25. октобар 2013.године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА О СУБВЕНЦИЈИ - ГРАНТ ШЕМЕ ИПА КОМПОНЕНТА II
  Циљ обуке је унапређење знања полазника о грант шемама и Практичном водичу (ПРАГ), као и специфичностима и фазама набавке у оквиру ИПА компоненете II, и поређење са програмима прекограничне сарадње са државама чланицама ЕУ.
  Циљна група: државни службеници који су чланови Надзорног одбора програма прекограничне сарадње и транснационалне сарадње, запослени у заједничким техничким секретаријатима и „антене“ програма прекограничне и транснационалне сарадње са територије РС, запослени у Канцеларији за европске интеграције, Националном фонду и Ревизорском телу.
  Предавачи: Бојана Слијепчевић и Тијана Дидановић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 24. октобар 2013. године, ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
  Семинар се организује у циљу унапређења способности полазника да извршавају буџет у складу са регулативом и декларисаним циљевима управљања буџетским средствима.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који обављају послове припреме и извршења буџета
  Предавач: Љиљана Марић, Министарство финансија – Управа за трезор
  Време одржавања: 11:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Наташа Живојиновић, 311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 23-25. октобар 2013. године ОБРАДА ТЕКСТА
  Обука се одржава у циљу оспособљавања полазника за прављење, мењање и припрему докумената.
  Циљна група: Семинар је намењен свим државним службеницима
  Предавач: Јован Алексић
  Време и место одржавања: 10:00-14:30 часова, Палата Србија, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 311-4237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 23, 24. и 25. октобар 2013. године, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
  Семинар се одржава у циљу развијања капацитета за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима спровођења јавних набавки и остали државни службеници који су укључени у тај процес
  Предавач: предавачи из Управе за јавне набавке
  Време одржавања: 09:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима  


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2013) – Управљање и планирање у државној управи
 • 23, 24. и 25. октобар 2013. године, УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештине о кључним концептима квалитета и управљањa квалитетом у државној управи, о моделима управљања квалитетом и предностима и недостацима у примени различитих модела у пракси.
  Циљна група: Руководиоци у државној управи
  Предавач: Дејан Стојковић, Министарство одбране
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2013) – Јавне политике
 • 22. октобар 2013. године, СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ У КОНТЕКСТУ ПРИСТУПАЊА ЕУ
  Семинар се одржава са циљем изградња капацитета неопходних за прилагођавање институционалног оквира за праћење сиромаштва и социјалне укључености у Србији са принципима ЕУ.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе, израде прописа и пословима који су у вези са унапређењем положаја социјално искључених група у органима државне управе.
  Предавачи: Мр Мирјана Максимовић, Александра Томанић и Иван Секуловић Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Влада Републике Србије
  Време одржавања: 09:00-14:45 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4236
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Тимом за социјално укључивање


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2013) – Припрема и примена прописа
 • 21-22. октобар 2013. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу упознавања са језичким обликовањем норме и упознавања са језичким номотехничким правилима
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа

  Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 09:30-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  спрат II, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 21-22. октобар 2013. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
  Програм обуке за руководиоце-модул 2:
  Семинар се одржава у циљу унапређења капацитета руководилаца за ефикаснијим и ефективнијим управљањем људским ресурсима путем упознавања свих функција управљања људским ресурсима.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Ивица Лазовић, Канцеларија за Косово и Метохију
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата "Србија", источни улаз
  Координатор: Наташа Живојиновић, 311-3943
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2013) – Јавне политике
 • 18. октобар 2013. године, ПРИКУПЉАЊЕ, АНАЛИЗА И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА
  Семинар се организује с циљем развоја аналитичких капацитета државних службеника за унапређење процеса прикупљања и коришћења података званичне статистике.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе као и креирања јавних политика.
  Предавач: Владица Јанковић, Републички завод за статистику
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2013) - Уставно уређење и државна управa
 • 17 – 18. октобар 2013. године, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Семинар се одржава с циљем стицања знања у вези са правилима и процедурама канцеларијског пословања у државним органима.
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавач:
  Стојадин Марић, Министарство правде и државне управе
  Време одржавања: 10:00 - 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 •  17. октобар 2013. године, ОПШТИ ОКВИР ИПА И ОСНОВЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ УПРАВЉАЊА ФОНДОВИМА ЕУ
  Циљ: Унапређење знања учесника о институционалном оквиру потребном за управљање ИПА у оквиру децентрализованог управљања фондовима ЕУ, као и о основама ДМ
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања или спровођења помоћи из ИПА компоненти, као и други државни службеници који индиректно учествују у пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Катарина Гинић и Наталија Матуновић Милошевић, Канцеларија за ЕУ
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2013) – Пословна комуникација
 • 15. октобар 2013. године, ПРАВИЛА ПИСАНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Семинар се одржава с циљем унапређења језичке културе државних службеника и већег разумевања стандарнојезичке норме и административних стандарда у писменој комуникацији
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 11. октобар 2013. године, УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника за вршење функције увођења приправника и новозапослених у посао.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе.
  Предавач: мр Ивица Лазовић, Канцеларија за Косово и Метохију
  Време одржавања: 9:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 10-11. октобар 2013. године ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ - НАПРЕДНИ НИВО
  Обука се одржава у циљу оспособљавања полазника за креирање докумената са напредним могућностима, коришћењем програма МS Excell.
  Циљна група: Семинар је намењен свим државним службеницима
  Предавач: Владимир Марчић, НС ПРО ГРУП
  Време и место одржавања: 9:00-16:00 часова, Палата Србија, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 311-4237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • ПРОГРАМ ЗА РУКОВОДИОЦЕ

  • МОДУЛ 1: СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ – 10-11. ОКТОБАР
  • МОДУЛ 2: УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА – 21-22. ОКТОБАР
  • МОДУЛ 3: САМОПРОЦЕНА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ – 1. НОВЕМБАР
  • МОДУЛ 4: МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ – 12. НОВЕМБАР
  • МОДУЛ 5: ЈАВНИ НАСТУП – 13. НОВЕМБАР
  • МОДУЛ 6: КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – 28. НОВЕМБАР
  • МОДУЛ 7: УВОД У КОУЧИНГ – БУЂЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У СЕБИ И ДРУГИМА – 29. НОВЕМБАР
  • МОДУЛ 8: ПРЕГОВАРАЊЕ У ЕУ – СРЕДИНА ДЕЦЕМБРА

  Програм за руководиоце је креиран у циљу повећања ефикасности рада руководилаца у области управљања развојем организације, управљања квалитетом рада и личног развоја

  Време одржавања: октобар– децембар 2013, (10 радних дана тренинга)
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2013) – Заштита људских права и тајности података
 • 9. октобар 2013. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
  Семинар се одржава c циљем подизање капацитета државних службеника за примену Закона о заштити података о личности.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности
  Предавачи: Александар Ресановић, заменик повереника и Маринко Радић, генерални секретар Службе Повереника
  Време одржавања: 09:30 – 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима  


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2013) – Управљање и планирање у државној управи
 • 8-9. октобар 2013. године, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ И СТРАТЕШКОМ ПЛАНИРАЊУ
  Циљ: Повећање капацитета државних службеника за праћење и евалуацију програма и пројеката садржаних у годишњим плановима као и извештавање о реализацији истих.
  Циљна група: Руководиоци и држани службеници који раде на пословима планирања и праћења и учествују у планирању у органима
  Предавач: Јана Качаревић, Завод за статистику и Марија Крнета, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, други спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/ 301 4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 5-6. децембар 2013. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - РОБА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника о процедурама примењивим на јавне набавке финансиране из средстава ЕУ - роба.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде на пословима спровођења помоћи из ИПА фондова и интерни ревизори.
  Предавач: Тијана Дидановић и Бојана Слијепчевић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 30142 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 3. октобар 2013. године, ИЗГРАДЊА ИНТЕРПЕРСОНАЛНИХ ОДНОСА
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета руководилаца у државној управи за конструктиван начин комуникације и примену различитих техника успешне комуникације
  Циљна група: Руководиоци у државној управи
  Предавач: проф. др Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Фондацијом Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2013) – Обука предавача
 • 1-3. октобар 2013. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА ЗА ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС
  Циљ: Додатно унапређење знања и вештина полазника у области законодавног процеса као и њиховох тренерских вештина
  Циљна група: Државни службеници који обављају нормативне и аналитичке послове у органима државне управе
  Предавачи: Анке Фрајберт и Штефан Фридрикс, консултати на ГИЗ-овом пројекту за правну реформу
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 129
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2013) – Јавне политике
 • 16. октобар 2013. године САРАДЊА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ И ПРИМЕНЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
  Обука се одржава у циљу упознавања са законодавним, институтионалним и финансијским оквиром и међународно-правним и домаћим стандардима учешћа организација цивилног друштва у процесу израде и примене јавних политика
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима у органима државне управе и другим заинтересованим државним службеницима
  Предавач: Драган Голубовић, Међународни центар за непрофитно право у Будимпешти
  Време и место одржавања: 10:00-16:00 часова, Палата Србија, источни улаз, други спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 311-4237
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2013) – Заштита људских права и тајности података
 • 30. септембар 2013. године, ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА
  Семинар се одржава с циљем развијања капацитета државних службеника за примену Закона о тајности података.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе који треба да организују практичну примену Закона о тајности података.
  Предавач: Бојан Стаменковић, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
  Време одржавања: 10:00 - 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, други спрат, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадровима
   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 26. септембар 2013. године, ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ ПОСЛОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина полазника за ефикасније финансијко пословање са аспекта пореског система
  Циљна група: Државни службеници који обављају финансијско – материјалне послове у органима државне управе и учествују у припреми пореских пријава које се подносе Пореској управи.
  Предавачи: Бранислава Јакшић, Министарство финансија – Пореска управа
  Време одржавања: 10:00 – 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2013) – Пословна комуникација
 • 26. септембар 2013. године, ПРАВИЛА ПИСАНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АДМИНИСТРАЦИЈИ - ПОПУЊЕНО
  Семинар се одржава у циљу унапређења језичке културе државних службеника и већег разумевања стандарнојезичке норме и административних стандарда у писменој комуникацији
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • ПРОГРАМ ЗА РУКОВОДИОЦЕ - ПОПУЊЕНО

  •  МОДУЛ 1: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - 24. СЕПТЕМБАР
  •  МОДУЛ 2: ИЗГРАДЊА ИНТЕРПЕРСОНАЛНИХ ОДНОСА - 2. ОКТОБАР
  •  МОДУЛ 3: УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ - 23, 24. И 25. ОКТОБАР
  •  МОДУЛ 4: УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ - 7. НОВЕМБАР
  •  МОДУЛ 5: САМОПРОЦЕНА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ - 14. НОВЕМБАР
  •  МОДУЛ 6: ЈАВНИ НАСТУП - 26. НОВЕМБАР
  •  МОДУЛ 7: УВОД У КОУЧИНГ – БУЂЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У СЕБИ И ДРУГИМА - 2. ДЕЦЕМБАР
  •  МОДУЛ 8: ПРЕГОВОРИ О ПРИСТУПАЊУ ЕУ - 3. ДЕЦЕМБАР

  Програм за руководиоце је креиран у циљу повећања ефикасности рада руководилаца у области управљања развојем организације, управљања квалитетом рада и личног развоја

  Време одржавања: септембар – децембар 2013, (10 радних дана тренинга)
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2013) – Управљање и планирање у државној управи
 • 24. септембар 2013. године, УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања о појму организационог развоја, о обастима од значаја за организацију, начину препознавања изазова и стварање одрживе и успешне организације, као и упознавање са техникама за повећање ефикасности у раду
  Циљна група: Руководиоци у државној урпави
  Предавач: Дејан Стојковић, Министарство одбране
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 23. септембар 2013. године, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  Семинар се организује с циљем јачања капацитета за ефикасно и ефективно буџетско рачуноводство и извештавање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: мр Олга Костић и Мирјана Покрајац,  Министарство финансија  и привреде– Управа за трезор,
  Време одржавања: 9:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2013) – Заштита људских права и тајности података
 • 23. септембар 2013.године, ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
  Циљ обуке је упознавање полазника са одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу и развијање способности препознавања дискриминације и дискриминаторског поступања у пракси.
  Циљна група: сви државни службеници.
  Предавач: Емила Спасојевић, канцеларија Повереника за заштиту равноправности
  Време одржавања: 9:45 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима  


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 23. октобар 2013. године, МЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника за примену савремених метода одабира кадрова.
  Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали државни службеници.
  Предавач: Зорица Лукић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 20. септембар 2013. године, АНАЛИЗА ПОСЛА И ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА КАДРОВИМА
  Семинар се организује с циљем унапређење знања и развој вештина за спровођење анализе посла, израде описа радних места и разврставање радних места као и за планирање потреба за кадровима.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, државни службеници који раде на пословима аналитичара радних места, као и државни службеници који учествују у кадровском планирању.
  Предавачи: Милица Буквић и Ксенија Берић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00 - 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 18 - 19. септембар 2013. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - ПОПУЊЕНО
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања државних службеника да креирају MS Power Point презентацију, форматирају, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Јован Алексић
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2013) – Борба против корупције
 • 18. септембар 2013. године, ЕТИКА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Семинар се одржава у циљу јачања свести о значају одговорности, професионализма, непристрасности и етичког понашања запослених и утврђивања јасних стандарда интегритета и правила понашања државних службеника
  Циљна група: Новозапослени и други државни службеници.
  Предавач: Ана Арсенијевић и Ксенија Митровић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор:  Наташа Живојиновић, 011/301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 16 - 17. септембар 2013. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања државних службеника да креирају табеле и обрадe податке у табелама, као и креирају и обликују дијаграме и графиконе
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Јован Алексић
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Милева Новковић, 301 42 37, mileva.novkovic@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 13. септембар 2013. године, МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
  Семинар се одржава у циљу унапређења вештина руководилаца за успостављање и одржавање мотивације запослених.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/3014236
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 12. септембар, 2013. УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ И ВОЂЕЊЕ САСТАНАКА
  Семинар се одржава у циљу унапређења вештина руководилаца за ефикасније планирање времена и организацију рада.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: проф. др Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 011/ 301-4238
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Фондацијом Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 12 - 13. септембар 2013. године, ОБРАДА ТЕКСТА – НАПРЕДНИ НИВО - ПОПУЊЕНО
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања државних службеника да користе напредне технике у обради текста
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Драгољуб Цветковић, NS Pro Group
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2013) – Обука предавача
 • 11-13. септембар 2013. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА ЗА ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС
  Циљ: Додатно унапређење знања и вештина полазника у области законодавног процеса као и њиховох тренерских вештина
  Циљна група: Државни службеници који обављају нормативне и аналитичке послове у органима државне управе
  Предавачи: Анке Фрајберт и Штефан Фридрикс, консултати на ГИЗ-овом пројекту за правну реформу
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 129
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 09. септембар 2013. године, ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ
  Семинар се одржава у циљу унапређења вештина руководилаца за ефикасно управљање тимом и успешно доношење одлука
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Мирјана Вељковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  Координатор: Снежана Антонијевић, телефон: 011/ 301-4238
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2013) – Пословна комуникација
 • 09-10. септембар 2013. године, ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са основним правилима пословног понашања.
  Циљна група: Државни службеници који се баве међународном сарадњом, руководиоци као и сви државни службеници
  Предавач: Људмила Милатовић и Роберт Поповић, Генерални секретаријат Владе
  Време одржавања: 10:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат
  Координатор: Милева Новковић, телефон: 011/301-42-37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2013) – Пословна комуникација
 • 16. септембар 2013. године, ЈАВНИ НАСТУП
  Циљ: Унапређење презетацијских вештина државних службеника како би они што ефикасије, уверљивије и професионалније јавно наступали
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који јавно наступају у оквиру и изван државне управе
  Предавач: Снежана Павловић, Министарство просвете и науке
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2013) - Уставно уређење и државна управa
 • 19 – 20. септембар 2013. године, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Семинар се одржава с циљем стицања знања у вези са правилима и процедурама канцеларијског пословања у државним органима.
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавач:
  Стојадин Марић, Министарство правде и државне управе
  Време одржавања: 10:00 - 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2013) - Уставно уређење и државна управa
 • 11 – 12. јул 2013. године, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Семинар се одржава c циљем стицања знања у вези са правилима канцеларијског пословања.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници, приправници, као и остали државни службеници.
  Предавач: Стојадин Марић, Министарство правде и државне управе
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2013) – Пословна комуникација
 • 11 - 12. јул 2013. године, ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са основним правилима пословног понашања, као и разумевања међународног протокола.
  Циљна група: Државни службеници који се баве међународном сарадњом, руководиоци као и сви државни службеници
  Предавач: Људмила Милатовић и Роберт Поповић, Генерални секретаријат Владе
  Време одржавања: 10:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 011/301-42-38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 10 – 11. јул 2013. године, СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА ПОМОЋУ СОФТВЕРА SPSS
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања државних службеника за коришћење софтвера за статистичку обраду података SPSS.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима прикупљања и обраде података, израде анализа, извештаја и других материјала из делокруга органа.
  Предавач: Тијана Чомић и Владимир Шутић, Републички завод за статистику
  Време одржавања: 9:30 - 15:00 часова
  Место одржавања: Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, рачунарска учионица
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 08. јул 2013. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
  Семинар се одржава с циљем јачања капацитета руководилаца за управљање стресом.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе.
  Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 09:00 – 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон: 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2013) – Обука предавача

TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 28. јун 2013. године, РУКОВОДИЛАЦ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ И ЊЕГОВЕ УЛОГЕ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета руководилаца за унапређење своје улоге у државној управи.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Драгана Гњатовић, Министарство финансија и привреде, Управа царина
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић 011/ 301 4 237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2013) - Уставно уређење и државна управa
 • 27. јун 2013. године, КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ
  Семинар се одржава с циљем упознавања полазника са принципима и елементима модерне електронске управе.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, као и државни службеници који раде на пословима у вези са информационим системима, одржавањем и припремањем садржаја за веб сајтове.
  Предавачи: Душица Ћук, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација - Управа за Дигиталну агенду
  Време одржавања: 11:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, трећи спрат, сала 333
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2013) – Борба против корупције
 • 27.јун 2013. године, СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА И КОНТРОЛА ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са појмом и врстама сукоба интереса, са обавезама органа јавне власти у погледу обавештавања и вођења евиденција о поклонима и конкретним обавезама функционера у области пријављивања имовине функционера
  Циљна група:  Руководиоци на положају и лица која су испред органа задужени за достављање обавештења о поклонима и ступању и престанку функције
  Предавачи: Јован Божовић и Зорана Кепник Хинић, 
  Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-13:
  00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236,
  tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 24, 25. и 26. јун 2013. године, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
  Семинар се одржава у циљу развијања капацитета за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима спровођења јавних набавки и остали државни службеници који су укључени у тај процес
  Предавач: предавачи из Управе за јавне набавке
  Време одржавања: 09:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Управом за јавне набавке


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2013) – Управљање и планирање у државној управи
 • 20-21. јун 2013. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који обављају послове планирања или учествују у планирању у органима
  Предавачи: Љиљана Здравковић, Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција и Нада Марковић, Министарство здраља
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 14. јун 2013. године, УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
  Циљ обуке је оспособљавање државних службеника за вршење функције увођења приправника и новозапослених у посао.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе.
  Предавач: Ивица Лазовић, Канцеларија за Косово и Метохију
  Време одржавања: 9:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2013) – Европске интеграције
 • 14. јун 2013. године, ОСНОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања основних знања о Европској унији
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Јелена Стеванов, Канцеларија за Европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2013) – Пословна комуникација
 • 6. јун 2013. године, ВЕШТИНА ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - ПОПУЊЕНО!
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина учесника за остваривање успешне пословне комуникације.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: проф. др Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/301-42-38
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2013) – Заштита људских права и тајности података
 • 4. јун 2013. године, МЕХАНИЗМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ОСНОВНИХ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА
  Семинар се организује с циљем упознавања полазника са механизмима надзора над применом основних међународних уговора о људским правима, као и о обавезама Републике Србије у спровођењу препорука и закључних коментара уговорних тела УН.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе.
  Предавачи: Весна Петровић, Београдски центар за људска права
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, телефон: 011/301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадровима у оквиру ИПА пројекта „Имплементација антидискриминационих политика у Републици Србији“ Канцеларије за људска и мањинска права, финансираном од стране ЕУ
   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2013) – Европске интеграције
 • 27. мај 2013. године, ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са садржајем Споразума о стабилизацији и придруживању и роковима примене његових одредби.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавачи: проф. др Александра Чавошки, Правни факултет Универзитета Унион у Београду
  Време одржавања: 10:00 -13:45 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 011/301-42-38
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2013) – Јавне политике
 • 23. мај 2013. године, ОСНОВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
  Циљ: Повећање капацитета државних службеника за примену стратешких докумената у области одрживог развоја и увођење принципа одрживог развоја у јавне политике и процес планирања
  Циљна група: Држани службеници који раде на пословима изаде планова и припреме пројеката као и спровођења мера утврђених стратешким документима надлежних институција
  Предавач: Даринка Радојевић
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2013) – Лични развој
 • 8. мај 2013. године, МЕНТОРСТВО (MENTORING) КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА
  Циљ уводног семинара је упознавање полазника са моделом менторства као вештином оспособљавања и развоја запослених и унапређење њихових знања и вештина за спровођење менторства у пракси.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
  Предавачи: Слађана Милошевић, стручњак за менторство и коучинг
  Време одржавања: 09:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 26. април 2013. године, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – ОД ПРОЦЕНЕ ПОТРЕБА ДО ЕВАЛУАЦИЈЕ
  Семинар се одржава с циљем унапређења знања и вештина запослених за спровођење процеса стручног усавршавања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима развоја људских ресурса.
  Предавачи: Јелена Ђорђевић и Милева Новковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 16-17. април 2013. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГЕ
  Циљ: Унапређење знања учесника о процедурама применљивим на јавне набавке финансиране из средстава ЕУ - услуге
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде на пословима спровођења помоћи из ИПА фондова и интерни ревизори
  Предавачи: Биљана Дебељаковић и Драгана Радовановић, Министарство финансија и привреде
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2013) – Припрема и примена прописа
 • 17-18. април 2013. године, ИЗРАДА ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу упознавања са поступком израде прописа и унапређења знања и вештина полазника за активно учешће у процесу израде прописа
  Циљна група: државни службеници који раде на нормативним пословима
  Предавачи: Ранка Вујовић, Републички секретаријат за законодавство и Радоје Церовић, Народна Скупштина
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2013) – Европске интеграције
 • 02. април 2013.године, ПРАВНИ ПОРЕДАК ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Циљ обуке је унапређење знања полазника у вези са правним и судским поретком Европске уније.
  Циљна група: државни службеници који раде на пословима у вези са европским интеграцијама и други заинтересовани државни службеници.
  Предавачи: др Александра Чавошки, Правни факултет Универзитета Унион
  Време одржавања: 09:00 - 14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 11-12. април 2013. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - РАДОВИ
  Циљ: Унапређење знања учесника о процедурама применљивим на јавне набавке финансиране из средстава ЕУ - радови
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Гордана Шешлија, Министарство финансија и привреде
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 29. март 2013. године, АНАЛИЗА ПОСЛА И ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА КАДРОВИМА
  Семинар се организује с циљем унапређење знања и развој вештина за спровођење анализе посла, израде описа радних места и разврставање радних места као и за планирање потреба за кадровима.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, државни службеници који раде на пословима аналитичара радних места, као и државни службеници који учествују у кадровском планирању.
  Предавачи: Милица Буквић и Ксенија Берић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00 - 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2013) – Програмирање међународне помоћи, међународна сарадња и пројекти
 • 28. март 2013. године, ЈАВНОСТ И ВИДЉИВОСТ У ОКВИРУ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ЕУ ПРЕМА ПРАВИЛИМА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ
  Циљ: Упознавање учесника са процедуром и правилима у области обезбеђивања јавности и видљивости ИПА програма у оквиру децентрализованог управљања ЕУ средствима
  Циљна група: Државни службеници који су именовани за јавност/видљивост у оперативним структурама за спровођење ИПА, према правилима за децентрализовано управљање
  Предавач: Милица Марковић Томић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 27. март 2013. године, ОПШТИ ОКВИР ИПА И ОСНОВЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ УПРАВЉАЊА ФОНДОВИМА ЕУ
  Циљ: Унапређење знања учесника о институционалном оквиру потребном за управљање ИПА у оквиру децентрализованог управљања фондовима ЕУ, као и о основама ДМ
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања или спровођења помоћи из ИПА компоненти, као и други државни службеници који индиректно учествују у пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавач: Бојана Блажон, Министарство финансија и привреде
  Време одржавања: 09:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2013) – Припрема и примена прописа
 • 26-27. март 2013. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу упознавања са језичким обликовањем норме и упознавања са језичким номотехничким правилима
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа

  Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 09:30-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  спрат II, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2013) – Европске интеграције
 • 22. март 2013. године, ОСНОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања основних знања о Европској унији.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: Јелена Стеванов, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић; 011/311-3943
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2013) – Заштита људских права и тајности података
 • 22. април 2013. године, ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања полазника о законом прописанима модалитетима сарадње између Заштитника грађана и органа управе ради остваривања права грађана.
  Циљна група: Државни службеници који одлучују по захтевима грађана у првостепеном и другостепеном поступку, службеници задужени за интерну контролу, као и службеници који обављају инспекцијске послове.
  Предавачи: Гордана Стевановић, помоћник генералног секретара Заштитника грађана, руководилац Сектора за поступање по притужбама
  Време одржавања: биће накнадно објављено
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, телефон: 011/301 42 37
  Организатори: Служба за управљање кадроввима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 21. март 2013. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ТВИНИНГ
  Обука се организује у циљу унапређења знања учесника о процедурама применљивим на твининг уговоре – приручник о твининг уговорима
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде на пословима спровођења помоћи из ИПА фондова и интерни ревизори
  Предавачи: Дијана Здравковић, Министарство финансија и привреде
  Време одржавања: 09:00 – 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 20. март 2013.године, УПРАВЉАЊЕ КОНФЛИКТИМА
  Циљ обуке је стицање основних способности да се у конфликтним ситуацијама реагује на адекватан начин и квалитетно управљање конфликтима.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавачи: Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 09:00 - 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2013) - Уставно уређење и државна управa
 • 20 – 21. март 2013. године, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Семинар се одржава c циљем стицања знања у вези са правилима канцеларијског пословања.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници, приправници, као и остали државни службеници.
  Предавач: Стојадин Марић, Министарство правде и државне управе
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Милева Новковић, 011/301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 19. март 2013. године, РУКОВОДИЛАЦ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ И ЊЕГОВЕ УЛОГЕ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета руководилаца за унапређење своје улоге у државној управи.
  Циљна група: руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Драгана Гњатовић, Министарство финансија и привреде, Управа царина
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић 011/ 301 4 237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 19-29. март 2013. године, ОБРАДА ТЕКСТА
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана (19, 21, 25, 27. и 29. марта)
  Циљ: Семинар се одржава с циљем оспособљавања учесника за прављење, мењање и припрему докумената.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове реубличких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, III спрат, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2013) - Уставно уређење и државна управa
 • 15. март 2013. године, ДРЖАВНА УПРАВА – УРЕЂЕЊЕ И ПОСЛОВИ
  Семинар се одржава с циљем стицања знања о уређењу и пословима државне управе.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници, приправници, као и остали државни службеници.
  Предавач: Славица Петровић Максић, Министарство правде и државне управе
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Милева Новковић, 011/301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 22. април 2013. године, УСПОСТАВЉАЊЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ СИСТЕМА И ОДРЖАВАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ
  Циљ: Упознавање државних службеника са процесом и захтевима акредитације, начином контроле и надзора система
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА фондова и интерни ревизори, државни службеници који раде на пословима праћења испуњености услова за успостављање и одржавање децентрализованог управљања ЕУ фондовима
  Предавачи: Споменка Вирцбургер и Дијана Здравковић, Министарство финансија и привреде
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 14. март 2013. године, МЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника за примену савремених метода одабира кадрова.
  Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали државни службеници.
  Предавач: Зорица Лукић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Милева Новковић, 011/301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2013) – Програмирање међународне помоћи, међународна сарадња и пројекти
 • 14-15. март 2013. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ
  Циљ обуке је усвајање знања и вештина полазника потребних за управљање пројектним циклусом и методологијом планирања целовитих пројеката.
  Циљна група: државни службеници који учествују у писању предлога пројеката и њиховом спровођењу
  Предавачи: Сања Станојевић, Служба за управљање кадровима и Бисерка Терзић, Министартво рада, запошљавања и социјалне политике
  Време одржавања: 09:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2013) – Јавне политике
 • 13. март 2013. године САРАДЊА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ И ПРИМЕНЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
  Обука се одржава у циљу упознавања са законодавним, институтионалним и финансијским оквиром и међународно-правним и домаћим стандардима учешћа организација цивилног друштва у процесу израде и примене јавних политика
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима у органима државне управе и другим заинтересованим државним службеницима
  Предавач: Драган Голубовић, Међународни центар за непрофитно право у Будимпешти
  Време и место одржавања: 10:00-16:00 часова, Палата Србија, други спрат, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, тел: 311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 11. март 2013. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
  Семинар се одржава с циљем јачања капацитета руководилаца за управљање стресом.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе.
  Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Време одржавања: 09:00 – 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, телефон: 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2013) – Децентрализовано управљање фондовима ЕУ
 • 8. март 2013. године, ОПШТИ ОКВИР ИПА, ИПА II (IIа и IIб) И ОСНОВЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ УПРАВЉАЊА ФОНДОВИМА ЕУ У ИПА II КОМПОНЕНТИ (ДМ ИПА II)
  Циљ: Унапређење знања учесника о институционалном оквиру потребном за управљање ИПА компонентом II са земљама чланицама ЕУ и у оквиру децентрализованог управљања фондовима ЕУ, као и основама ДМ
  Циљна група: Државни службеници из институција из којих долазе чланови надзорног одбора програма прекограничне и транснационалне сарадње, запослени у Заједничким техничким секретаријатима и „антене“ програма прекограничне и транснационалне сарадње са територије РС, запослени у Канцеларији за ЕУ, Националном фонду и Ревизорском телу
  Предавач: Катарина Гинић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236; tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 7. март 2013. године, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
  Семинар се одржава с циљем oспособљавања државних службеника за ефикасно обављање послова у вези са безбедношћу и здрављем на раду.
  Циљна група: Државни службеници који су у оквиру органа одређени за обављање послова безбедности и здравља на раду
  Предавач: Мира Божић, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, телефон: 011/301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2013) – Припрема и примена прописа
 • 5-7. март 2013. године, АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за вршење анализе ефеката прописа и за адекватно извештавање о резултатима спорведене анализе
  Циљна група: Државни службеници који учествују у припреми прописа
  Предавачи: Мира Прокопијевић, Драгана Алексић, Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
  Време одржавања: 08:45-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, у оквиру USAID пројекта за боље услове пословања


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2013) – Заштита људских права и тајности података
 • 5. март 2013. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
  Семинар се одржава c циљем подизање капацитета државних службеника за примену Закона о заштити података о личности.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности
  Предавачи: Александар Ресановић, заменик повереника и Маринко Радић, генерални секретар Службе Повереника
  Време одржавања: 09:30 – 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 5-15. март 2013. године, БАЗЕ ПОДАТАКА – НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана (5, 7, 11, 13. и 15. март)
  Семинар се одржава с циљем продуктивнијег коришћења постојећих апликација развијених у MS Access окружењу.
  Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у MS Access систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података, као и државни службеници који имају потребу за самосталном израдом и одржавањем једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове Републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 301 4 237
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2013) – Заштита људских права и тајности података
 • 4. март 2013. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
  Семинар се организује с циљем стицања знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља.
  Циљна група: Чланови радних група за писање извештаја о родној равноправности у складу са међународним обавезама, као и државни службеници који раде на пословима писања и развоја стратешких докумената, предлагања пројеката као и изради прописа.
  Предавач: Мира Марјановић, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике – Управа за родну равноправност
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 4. март 2013. године, ПЛАНИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА - 10h
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са унапређеном методологијом за утврђивање приоритетних области финансирања, као и са припремом финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на пословима припреме буџета, као  државним службеницима који раде  на пословима средњорочног планирања (подношењу прилога за израду Плана рада Владе).
  Предавач: Бранислав Стипановић, Министарство финансија и привреде
  Време одржавања: 10:00-11:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 4. март 2013. године, ПЛАНИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА - 12h
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са унапређеном методологијом за утврђивање приоритетних области финансирања, као и са припремом финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на пословима припреме буџета, као  државним службеницима који раде  на пословима средњорочног планирања (подношењу прилога за израду Плана рада Владе).
  Предавач: Бранислав Стипановић, Министарство финансија и привреде
  Време одржавања: 12:00-13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 4. март 2013. године, ПЛАНИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА -  почетак у 14h
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са унапређеном методологијом за утврђивање приоритетних области финансирања, као и са припремом финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на пословима припреме буџета, као  државним службеницима који раде  на пословима средњорочног планирања (подношењу прилога за израду Плана рада Владе).
  Предавач: Бранислав Стипановић, Министарство финансија и привреде
  Време одржавања: 14:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2013) – Јавне политике
 • 8. април 2013. године, ОСНОВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
  Циљ: Повећање капацитета државних службеника за примену стратешких докумената у области одрживог развоја и увођење принципа одрживог развоја у јавне политике и процес планирања
  Циљна група: Држани службеници који раде на пословима изаде планова и припреме пројеката као и спровођења мера утврђених стратешким документима надлежних институција
  Предавач: Јелена Симовић, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
  Време одржавања:
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2013) – Пословна комуникација
 • 9. април 2012. године, ПРАВИЛА ПИСАНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АДМИНИСТРАЦИЈИ
  Историја пословне писмене комуникације на српском језику; Традиционална правила и савремени стандарди у изради пословног писма; Структура дописа; Обавезни елементи дописа; Најчешће недоумице у писменој комуникацији (писање адресе, бројева и бројева телефона); Апелативни део дописа; Поздрав и потпис (писање куртоазних, академских и професионалних титула, род и падеж титула, место и редослед потписа, домаћа и страна имена, писање датума, наводника, великог слова из поштовања, употреба заменица Ваш, Твој, Његов, употреба предлог с/са итд).
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 10:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4 236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2013) – Пословна комуникација
 • 27. фебруар 2013. године, ВЕШТИНА ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина учесника за остваривање успешне пословне комуникације.
  Циљна група: сви државни службеници
  Предавач: проф. др Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 470
  Координатор: Сања Станојевић, 011/301-42-38
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2013) – Програмирање међународне помоћи, међународна сарадња и пројекти
 • 27. фебруар 2013. године, ПРОЦЕС ПРОГРАМИРАЊА МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ, ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ИЗРАДА НАЦРТА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
  Обука се организује у циљу упознавања учесника са Акционим планом за програмирање међународне помоћи укључујући и календар активности, процесом програмирања (идентификовање и формулисање програмских и пројектних идеја), начином пријављивања и састављања нацрта предлога пројеката.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи у ужим унутрашњим јединицама чији делокруг рада обухвата писање предлога пројеката и управљање пројектима.
  Предавачи: Милена Радомировић, Канцеларије за европске интеграције
  Време одржавања: 09:00 – 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236, tatjana.dragosavac@suk.gov.rs
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 26. фебруар 2013. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – ОД ПОСТАВЉАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе као и други државни службеници
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00-16:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301 42 36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2013) – Лични развој
 • 25. фебруар 2013.године, МЕНТОРСТВО (MENTORING) КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА
  Циљ обуке је упознавање полазника са моделом менторства као вештином оспособљавања и развоја запослених и унапређење њихових знања и вештина за спровођење менторства у пракси.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
  Предавачи: Слађана Милошевић, стручњак за менторство и коучинг
  Време одржавања: 09:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима у оквиру пројекта "Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи"- ИПА 2010


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2013) – Лични развој
 • 20. фебруар 2013. године, УВОД У КОУЧИНГ (Coaching) – „БУЂЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У СЕБИ И ДРУГИМА“
  Унапређење знања и вештина полазника о коучингу као инструменту за лични развој и развој запослених, о значају дефинисања циљева и начину мењања ограничавајућих уверења и понашања, као и проналажења нових решења
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
  Предавачи: Сања Станојевић, Зорица Лукић и Драгана Гњатовић
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Валентина Кораћ, vkorac@arcad-serbia.com
  Организатор: Служба за управљање кадровима у оквиру пројекта "Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи"- ИПА 2010


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 19. фебруар 2013. године, РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
  Семинар се организује у циљу упознавања полазника са стандардима и процедурама ревизије и улогом Државне ревизорске институције, као и у циљу јачања капацитета државне администрације за ефикасно, ефективно и одговорно пословање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: Љубица Јанковић-Андријевић, врховни државни ревизор, Државна ревизорска институција
  Време одржавања: 10:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 19. фебруар 2013. године, МОБИНГ – СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника за спречавање и заштиту од злостављања на раду.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавачи: Снежана Милајић, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, и Дејан Костић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
  Време одржавања: 10:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2013) – Припрема и примена прописа
 • 18. фебруар 2013. године, ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина државних службеника за доношење правних аката са одредбама европског права.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на нормативним пословима и учествују у изради нацрта прописа.
  Предавач: Драгана Радојичић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције 


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2013) – Јавне политике
 • 18. фебруар 2013. године, ПРИКУПЉАЊЕ, АНАЛИЗА И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА
  Семинар се одржава с циљем развоја аналитичких капацитета државних службеника за унапређење процеса прикупљања и коришћења података званичне статистике.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе као и креирања јавних политика.
  Предавачи: Драгана Ђоковић Папић и Владица Јанковић, Републички завод за статистику
  Време одржавања: 10:00 do 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 42 36
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 18-28. фебруар 2013. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог дана (18, 20, 22, 26. и 28. фебруара)
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у MS Access систему и/или користе MS Access базу као складиште података
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 20. фебруар 2013. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – ОД ПОСТАВЉАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Семинар се организује с циљем унапређења знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе као и други државни службеници
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00-16:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/ 301 42 36
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2013) – Борба против корупције
 • 14. фебруар 2013. године ПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
  Циљ: Упознавање учесника семинара са одредбама Закона и начином поступања органа власти у циљу пружања информација од јавног значаја и са активностима на даљем унапређивању права на слободан приступ информацијама од јавног значаја
  Циљна група: Државни службеници задужени за пружање информација од јавног значаја у органима државне управе и сви остали државни службеници.
  Предавачи: Станојла Мандић и Гордана Шуњеварић, Служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 13-14. фебруар 2013. године, КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ: Унапређење знања полазника о значају и улози компетенција у процесу развоја каријере државних службеника
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе.
  Предавачи: Милица Буквић, Служба за управљање кадровима, Тања Вујиновић, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, и Славица Тимотијевић, Министарство саобраћаја – Дирекција за водне путеве
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Валентина Кораћ, vkorac@arcad-serbia.com
  Организатор: Служба за управљање кадровима у оквиру пројекта "Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи"- ИПА 2010


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 13. фебруар 2013. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ИЗ УГЛА ОЦЕЊИВАНИХ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ: Унапређење знања полазника о значају и улози компетенција у процесу развоја каријере државних службеника
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавачи: Лидија Дошен, Министарство финансија и привреде – Пореска управа, Анђела Роглић, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, и Гордана Коцић, Дирекција за железнице
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Валентина Кораћ, vkorac@arcad-serbia.com
  Организатор: Служба за управљање кадровима у оквиру пројекта "Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи"- ИПА 2010


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2013) – Заштита људских права и тајности података
 • 13. фебруар 2013.године, ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
  Циљ обуке је упознавање полазника са одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу и развијање способности препознавања дискриминације и дискриминаторског поступања у пракси.
  Циљна група: сви државни службеници.
  Предавач: Емила Спасојевић, канцеларија Повереника за заштиту равноправности
  Време одржавања: 10:00 - 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 271
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 12. фебруар 2013. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ИЗ УГЛА ОЦЕЊИВАНИХ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ: Унапређење знања полазника о значају и улози компетенција у процесу развоја каријере државних службеника
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавачи: Драгана Маркићевић, Министарство финансија и привреде, Сандра Денковић, Министарство финансија и привреде – Управа царина, и Бранислава Ђорић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Валентина Кораћ, vkorac@arcad-serbia.com
  Организатор: Служба за управљање кадровима у оквиру пројекта "Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи"- ИПА 2010


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2013) – Борба против корупције
 • 12. фебруар 2013. године ПЛАНОВИ ИНТЕГРИТЕТА КАО МЕХАНИЗАМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
  Циљ: Упознавање учесника са планом интегритета и сврхом његове израде, елементима садржаја плана интегритета и примени плана интегритета, као и оспособљавање полазника за практичну израду и спровођење плана интегритета
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес израде и спровођења плана интегритета, као и сви други државни службеници
  Предавачи: Драгана Крунић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274 Координатор: Татјана Драгосавац, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 11. фебруар 2013. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ИЗ УГЛА ОЦЕЊИВАНИХ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ: Унапређење знања полазника о значају и улози компетенција у процесу развоја каријере државних службеника
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавачи: Мирјана Малишић, Републички хидрометеоролошки завод, Наталија Радивојевић и Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Валентина Кораћ, vkorac@arcad-serbia.com
  Организатор: Служба за управљање кадровима у оквиру пројекта "Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи"- ИПА 2010


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 11. фебруар 2013. године, ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ
  Семинар се организује с циљем јачање капацитета руководилаца за ефикасно управљање тимом и успешно доношење одлука.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Мирјана Вељковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милева Новковић, 011/ 301 42 37
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 17 (2013) – Информационо комуникационе технологије
 • 11-21. фебруар 2013.године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
  Напомена: семинар се одржава сваког другог дана (11, 13, 14, 19. и 21. фебруара)
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања државних службеника за самосталну израду табела и обраду података у табелама, као и креирања и обликовања дијаграма и графикона.
  Циљна група: Сви државни службеници.
  Предавач: Ивица Благданић,Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 – 18:00
  Место одржавања: Палата „ Србија '', источни улаз, III спрат, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, телефон: 301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2013) – Јавне политике
 • 21. март 2013. године, СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА – ПРИБЛИЖАВАЊЕ СОЦИЈАЛНОМ ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава са циљем изградња капацитета неопходних за прилагођавање институционалног оквира за праћење сиромаштва и социјалне укључености у Србији са принципима ЕУ.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе, израде прописа и пословима који су у вези са унапређењем положаја социјално искључених група у органима државне управе.
  Предавачи: Жарко Шундерић, Иван Секуловић и Биљана Младеновић, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Влада Републике Србије
  Време одржавања: 09:00-14:45 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/ 301 4236
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Кабинет потпредседника Владе за европске интеграције уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке.


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2013) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2013. ГОДИНИ
  За нове полазнике
  Уводни почетни ниво А11
  Курс се организује током два семестра с циљем оспособљавања полазника за разумевање и коришћење свакодневних речи и израза на француском језику
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Милева Новковић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Ради похађања курса француског, биће неопходно извршити уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка одржавања курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и доставити попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2013) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2013. ГОДИНИ - ОСТАЛИ НИВОИ
  За нове полазнике
  (који имају знање француског језика)
  Курс се организује током два семестра с циљем оспособљавања полазника за разговор о познатим стварима, образлагање одређеног проблема, догађаја, као и за писање сажетог текста
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: Просторије органа државне управе са којима Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Милева Новковић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Неопходно је приликом пријаве у пољу „Очекивања од семинара“ самопроценом одредити и уписати ниво курса који мислите да можете да похађате сходно самопроцењеном нивоу знања и описима појединих нивоа. Након тестирања, о којем ћете накнадно бити обавештени, бићете финално разврстани у одговарајући ниво учења
  Напомена: Ради похађања курса француског, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка одржавања курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2013) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2013. ГОДИНИ
  За полазнике из 2012. године који су започели учење на нивоу А11
  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Милева Новковић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика, које ће бити спроведено на крају курса у 2012. години, полазници ће бити укључени у групу одговарајућег нивоа учења у 2013. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2013. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2013) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2013. ГОДИНИ
  За полазнике из 2012. године који су започели учење на нивоу А12
  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Милева Новковић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика, које ће бити спроведено на крају курса у 2012. години, полазници ће бити укључени у групу одговарајућег нивоа учења у 2013. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2013. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2013) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2013. ГОДИНИ
  За полазнике из 2012. године који су започели учење на нивоу А21
  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Милева Новковић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика које ће бити спроведено на крају курса у 2012. години, полазници ће бити укључени у групу одговарајућег нивоа учења у 2013. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2013. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2013) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2013. ГОДИНИ
  За полазнике из 2012. године који су започели учење на нивоу Б11
  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Милева Новковић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика, које ће бити спроведено на крају курса у 2012. години, полазници ће бити укључени у групу одговарајућег нивоа учења у 2013. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2013. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2013) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2013. ГОДИНИ
  За полазнике из 2012. године који су започели учење на нивоу Б13
  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Милева Новковић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика, које ће бити спроведено на крају курса у 2012. години, полазници ће бити укључени у групу одговарајућег нивоа учења у 2013. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2013. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 16 (2013) – Страни језик
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2013. ГОДИНИ
  За полазнике из 2012. године који су започели учење на нивоу Б2
  Курс се организује током два семестра с циљем унапређења способности полазника да се на француском језику јасно изражавају у области европских интеграција, образлажу ставове и планове и разумеју главне садржаје о познатим темама и областима личног интересовања.
  Циљна група: државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
  Термини одржавања: два пута недељно по сат и по
  Место одржавања: просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
  Предавачи: из Француског института у Србији
  Координатор: Милева Новковић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Француским институтом у Србији
  Напомена: Након тестирања знања француског језика, које ће бити спроведено на крају курса у 2012. години, полазници ће бити укључени у групу одговарајућег нивоа учења у 2013. години.
  Ради наставка похађања курса француског у 2013. години, биће неопходно да извршите уплату партиципације Француском институту у Србији пре почетка новог курса (о висини партиципације и року за уплату бићете накнадно обавештени), као и да доставите попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика“ на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ћете такође накнадно бити обавештени)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2013) – Европске интеграције
 • 31. јануар 2013. године, ОСНОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања основних знања о Европској унији.
  Циљна група: сви државни службеници.
  Предавач: Ана Кнежевић Бојовић, Правни факултет Универзитета Унион, Београд
  Време одржавања: 09:00-14:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 301-42-38 
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 24-25. јануар 2013. године, КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ: Унапређење знања полазника о значају и улози компетенција у процесу развоја каријере државних службеника
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе.
  Предавачи: Селена Алексић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Снежана Антонијевић, Служба за управљање кадровима, Ђурђа Јанићијевић, Министарство културе
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Валентина Кораћ, vkorac@arcad-serbia.com
  Организатор: Служба за управљање кадровима у оквиру пројекта "Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи"- ИПА 2010


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2013) – Службенички систем
 • 22-23. јануар 2013. године, КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Циљ: Унапређење знања полазника о значају и улози компетенција у процесу развоја каријере државних службеника
  Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса.
  Предавачи: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима, Бранислава Стојановић, Министарство финансија и привреде, Сандра Бошковић, Министарство финансија и привреде - Управа царина 
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Валентина Кораћ, vkorac@arcad-serbia.com
  Организатор: Служба за управљање кадровима у оквиру пројекта "Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи"- ИПА 2010


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2013) – Лични развој
 • 16. јануар 2013. године, УВОД У КОУЧИНГ (Coaching) – „БУЂЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У СЕБИ И ДРУГИМА“
  Унапређење знања и вештина полазника о коучингу као инструменту за лични развој и развој запослених, о значају дефинисања циљева и начину мењања ограничавајућих уверења и понашања, као и проналажења нових решења
  Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
  Предавач: Татјана Драгосавац и Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Валентина Кораћ, vkorac@arcad-serbia.com
  Организатор: Служба за управљање кадровима у оквиру пројекта "Унапређење
  регрутације и развој каријере у државној управи"- ИПА 2010


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2013) – Обука предавача
 • 10-11. јануар 2013. године, ОПШТА ОБУКА ПРЕДАВАЧА – РАЗВОЈ ТРЕНЕРСКИХ ВЕШТИНА, модул 2
  Циљ
  : Допринос квалитетнијој реализацији програма стручног усавршавања путем унапређења тренерских знања и вештина.
  Циљна група: Државни службеници са мање или више предавачког искуства, али са потребним специјалистичким знањем из неке од тематских области предвиђених овим програмом
  Предавачи: Радмила Радић-Дудић, Јармила Бујак Станко, Грађанске иницијативе
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Валентина Кораћ, vkorac@arcad-serbia.com
  Организатор: Служба за управљање кадровима у оквиру пројекта "Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи"- ИПА 2010


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 3. април 2013. године, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  Семинар се организује с циљем јачања капацитета за ефикасно и ефективно буџетско рачуноводство и извештавање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета
  Предавач: мр Олга Костић, Министарство финансија  и привреде– Управа за трезор
  Време одржавања: 9:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2013) – Јавне финансије
 • 10, 11. и 12. април 2013. године, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
  Семинар се одржава у циљу развијања капацитета за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима спровођења јавних набавки и остали државни службеници који су укључени у тај процес.
  Предавачи: Данијела Бокан, Далиборка Срећков и Ђорђе Белензада, Управа за јавне набавке
  Време одржавања: 09:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2013) – Руковођење у државној управи
 • 05. децембар 2013. године, МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
  Семинар се одржава у циљу унапређења вештина руководилаца за успостављање и одржавање мотивације запослених.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:30-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, други спрат
  Координатор: Снежана Абрамовић, 011/301-42-37
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2013) – Борба против корупције
 • 18. новембар 2013. године ПЛАНОВИ ИНТЕГРИТЕТА КАО МЕХАНИЗАМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
  Циљ:
  Упознавање учесника са планом интегритета и сврхом његове израде, елементима садржаја плана интегритета и примени плана интегритета, као и оспособљавање полазника за практичну израду и спровођење плана интегритета
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес израде и спровођења плана интегритета, као и сви други државни службеници
  Предавачи: мр Ивица Лазовић, Канцеларија за Косово и Метохију
  Време одржавања: 10:15-14:30 часова
  Место одржавања:Палата Србије,источни улаз 
  Координатор:Наташа Живојиновић, 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


претрага
календар