ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

архива обуке 2011

TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2011) – СТРАНИ ЈЕЗИК
 • КУРС НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА, НИВО А 2/2
  Курс почиње 26. септембра и траје до 29. децембра 2011. године.
  Курс има за циљ да омогући полазницима да говоре, разумеју и пишу на немачком језику из домена европских интеграција.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција.
  Термини одржавања: понедељак и четвртак, од 15:30 до 17 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 271
  Координатор: Наташа Живојиновић и Јелена Ђорђевић
  Организатор: Служба за управљање кадровима и Гете институт у Београду


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2011) – СТРАНИ ЈЕЗИК
 • КУРС НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА, НИВО А 1/2
  Курс почиње 26. септембра и траје до 29. децембра 2011. године.
  Курс има за циљ да омогући полазницима да говоре, разумеју и пишу на немачком језику из домена европских интеграција.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција.
  Термини одржавања: понедељак и четвртак, од 15:30 до 17 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 271
  Координатор: Наташа Живојиновић и Јелена Ђорђевић
  Организатор: Служба за управљање кадровима и Гете институт у Београду


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2011) – СТРАНИ ЈЕЗИК
 • КУРС НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА, НИВО А 2/1
  Курс почиње 27. септембра и траје до 29. децембра 2011. године.
  Курс има за циљ да омогући полазницима да говоре, разумеју и пишу на немачком језику из домена европских интеграција.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција.
  Термини одржавања: понедељак и четвртак, од 15:30 до 17 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 271
  Координатор: Наташа Живојиновић и Јелена Ђорђевић
  Организатор: Служба за управљање кадровима и Гете институт у Београду


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • Tendering and Contracting for Supply Contracts - Javne nabavke i upravljanje ugovorima - Sredstva


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 16. децембар 2011. године, НЕПРАВИЛНОСТИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превера као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавач: Александар Хинов, консултант на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Место одржавања: Палата
  „Србија“, II спрат, сала 270
  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији", тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2011) – ПРОГРАМИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ И ПРОЈЕКТИ
 • 15 – 16. децембар 2011. године, ОСНОВЕ ПРИПРЕМЕ И УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА
  Семинар се одржава у циљу унапређења нивоа знања државних службеника у вези са свим фазама пројектног циклуса.
  Циљна група: Државни службеници који су укључени у процес писања предлога пројеката и њихово спровођење.
  Предавачи: ИПА тренери
  Време одржавања: 09.00 -16.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 15. децембар 2011. године, НЕПРАВИЛНОСТИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превера као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавач: Александар Хинов, консултант на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Место одржавања: Палата
  „Србија“, II спрат, сала 270
  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији", тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2011) – БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 14. децембар 2011. године, ОТВОРЕНО О КОРУПЦИЈИ
  Семинар се организује у циљу упознавања државних службеника са садржајем стратешких докумената на пољу борбе против корупције, узроцима и последицама корупције.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавачи: Немања Ненадић и Мирослав Прокопијевић
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима/ Фондација Конрад Аденауер


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 14-15. децембар 2011. године, УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (модул I)
  Семинар се организује с циљем унапређења ефикасности рада органа државне управе путем оснаживања руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом.
  Циљна група: Руководиоци и запослени у јединицама за управљање људским ресурсима као и запослени који се баве пословима стратешког планирања
  Предавачи: Елке Лофлер, Салвадор Парадо и Џон Татам, консултанти у фирми „Governance International”
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел 311/3943
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са заједничким пројектом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске уније - СИГМА (Support for Improvement in Governence and Management)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • Grant Procedures - Javne nabavke i upravljanje ugovorima - Grantovi


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 13 14. децембар 2011. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ АКАТА
  Семинар се одржава у циљу подизања нивоа квалитета израде аката и употребе језика у администрацији.
  Циљна група: Државни службеници који припремају писане материјале за разматрање на седници Владе

  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  спрат II, сала 274
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2011) – СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 13. децембар 2011. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – ОД ПОСТАВЉАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Унапређење знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања.
  Циљна група: Државни службеници из Дирекције за мере и драгоцене метале, Министарство економије и регионалног развоја

  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 12:00-15:00 часова
  Место одржавања: Дирекција за мере и драгоцене метале, Министарство економије и регионалног развоја

  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 12 – 13. децембар 2011. године, СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Семинар се одржава с циљем јачања капацитета доносилаца одлука за стратешко планирањe, праћење и извештавање.
  Циљна група: Руководиоци, државни службеници укључени у развој стратегија и формулисање политика
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 09. децембар 2011. године, ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина учесника о табели усклађености као додатним инструментом за хармонизацију националних прописа са тековинама европског права.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који су укључени у израду прописа и који је ће радити на припреми табела усклађености прописа.
  Предавач: Драгана Радојичић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције 


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 8-9. децембар 2011. године, ВЕШТИНЕ ПРЕГОВАРАЊА
  Семинар се организује с циљем унапређења знања о процесу преговарања о приступању ЕУ, као и ради унапређења динамике, компетенција и вештина преговарања са представницима институција ЕУ
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који раде на пословима у вези са процесом европских интеграција и који говоре француски језик
  Предавач: Alejandro RiboLabastida и Wolfgang Koeth
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Међународном организацијом Франкофоније, Француским институтом у Србији и Француском амбасадом у Србији
  Напомена: Семинар се одржава на француском језику  


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 8-9. децембар 2011. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ-ИСПЛАТА УГОВАРАЧИМА:ВЕРИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА
  Семинар се одржава с циљем упознавања са правилима и процедурама која се односе на финансијске токове, исплату уговарачима и верификацију трошкова
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Јан Валент, Данијела Богдан, Александар Хинов и Борче Ралевски, експерти на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата
  „Србија“, II спрат, сала 233
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел:3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2011) – ОБУКА ПРЕДАВАЧА
 • 6. и 7. децембар 2011, ОБУКА ПРЕДАВАЧА – РАЗВОЈ ВЕШТИНА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Обука се одржава у циљу унапређења знања и вештина потребних за успешну припрему и реализацију обука као и развоја вештина презентација.
  Циљна група: државни службеници, предавачи Службе за управљање кадровима
  Предавач: Небојша Андрић, тренер у области јавног наступа и односа са јавностима
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Ханс Зајдел Фондацијом


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 5. децембар 2011. године, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  Семинар се организује с циљем јачања капацитета за ефикасно и ефективно буџетско рачуноводство и извештавање
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјлне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима евидентирања примања и издатака, у складу са законском регулативом
  Предавач: мр Олга Костић, Министарство финансија – Управа за трезор
  Време одржавања: 9:15-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 5. децембар 2011. године, КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом контролне средине, управљања ризиком, ако и са функцијама интерне и екстерне ревизије
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Андра Ларин ван-дер Пијл, тим лидер на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата
  „Србија“, II спрат, сала 274
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел:3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2011) – ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
 • 1. децембар 2011. године, ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗЕ УТИЦАЈА ПОЛИТИКА – ЕУРОМОД/СРМОД
  Семинар се одржава у циљу упознавања учесника са основним концептом модела, као и упознавање са начином тестирања различитих политика и анализе резултата модела.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе, као и креатори јавних политика
  Предавач: мр Јелена Жарковић-Ракић и мр Саша Ранђеловић, Економски факултет у Београду
  Време одржавања: 09:00-13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 311 39 43
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Кабинет Потпредседника Владе за европске интеграције, у оквиру пројекта "Подршка унапређењу социјалног укључивања у Србији" Владе Републике Србије


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 01. децембар 2011. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ДИС
  Семинар се одржава с циљем унапређења знања државних службеника о захтевима ЕК у погледу управљања људским ресурсима и њиховог развоја с нагласком на критеријуме за акредитацију за ДИС
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Андра Ларин-ван дер Пијл, Данијела Богдан, Јан Валент и Маја Растовић

  Време одржавања: 08:45-16:30
  Место одржавања: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд
  Координатор: Маја Растовић, Министарство фиансија, пројекат
  „Даља подршка имплементацији ДИС-а“, телефон 064/857-4004
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта
  „Даља подршка имплементацији ДИС-а“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 1-2. децембар 2011.године, ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА 3 ДЕО
  Семинар се одржава с циљем обучавања интерних ревизора да могу да разумеју елементе система интерне контроле који се процењује током акредитације
  Циљна група: Интерни ревизори
  Предавачи: Тихомир Грбић, експерт на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата
  „Србија“, II спрат, сала 273
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел:3642-781
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 30. новембар-01. децембар 2011.године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – РАДОВИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку тендерске процедуре за уговор о радовима према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Игор Буразин и Том Двајер, експерти на пројекту “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Хотел "Парк", I спрат, Његошева 2, Београд
  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији", тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 29. новембар–9. децембар 2011. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ- НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог радног дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 – 18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 29. новембар 2011.године, НЕПРАВИЛНОСТИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превера као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавач: Александар Хинов, консултант на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Место одржавања: Хотел "Парк", I спрат, Његошева 2, Београд
  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији", тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 29 – 30. новембар 2011. године, СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Семинар се одржава с циљем јачања капацитета доносилаца одлука за стратешко управљање, праћење и извештавање.
  Циљна група: Руководиоци, државни службеници укључени у развој стратегија и формулисање политика
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 28–29. новембар 2011.године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – РАДОВИ-Fidic (1. део)
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку тендерске процедуре за уговор о радовима према захтевима ЕУ.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавач: Игор Буразин, консултант на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а, тел: 064/857 4004
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2011) – БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 25. новембар 2011. године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са сврхом и смерницама за израду плана интегритета
  Циљна група: Државни службеници који ће бити укључени у процес израде и спровођења план интегритета
  Предавач: Рада Васић, Правни факултет и Драгана Крунић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима / Фондација Конрад Аденауер


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 24-25. новембар 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – УСЛУГЕ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке добара према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Игор Буразин и Том Двајер, експерти на пројекту “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата "Србија", источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ, тел: 3642-780
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 24-25. новембар 2011. године, ВЕШТИНЕ РУКОВОЂЕЊА
  Семинар се организује с циљем јачања капацитета за руковођење у државној управи
  Циљна група:
  руководиоци, као и други државни службеници који говоре француски језик
  Предавач: Philippe Clergeot, Министарство екологије, енергије, и одрживог развоја, Француска
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Међународном организацијом Франкофоније, Француским институтом у Србији и Француском амбасадом у Србији
  Напомена:
  Обезбеђен је симултани превод током семинара


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 23. новембар 2011. године, ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ
  Семинар се одржава с циљем припреме државне администрације за бољу примену Споразума о стабилизацији и придруживању и предстојеће преговоре о чланству у ЕУ
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Весна Кахримановић, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  Сања Станојевић, телефон: 311 39 43
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 22 23. новембар 2011. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ АКАТА
  Семинар се одржава у циљу подизања нивоа квалитета израде аката и употребе језика у администрацији.
  Циљна група: Државни службеници који припремају писане материјале за разматрање на седници Владе

  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз,
  спрат II, сала 274
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 22. новембар – 2. децембар 2011. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Оспособљавање државних службеника за самостално креирање
  MS Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања:
  15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 311 39 43

  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2011) – БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 22. новембар 2011. године, КОДЕКС ПОНАШАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са кодексом понашања и утврђивања јасних стандарда интегритета државних службеника.
  Циљна група: Новозапослени и сви остали државни службеници
  Предавач: Дејан Миленковић, Факултет Политичких наука
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 22. новембар 2011. године, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
  Семинар се одржава у циљу развијања капацитета за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки, као и ради упознавања са стратегијом развоја система јавних набавки.
  Циљна група: Државни службеници који учествују у спровођењу јавних набавки као и сви који су укључени у тај процес.
  Предавач: Далиборка Срећков и Саша Варинац, Управа за јавне набавке
  Време одржавања: 09:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живojиновић, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 21–22. новембар 2011.године, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА (НАДЗОР И ПРОЦЕНА) У ИПА III и IV ОПЕРАТИВНИМ СТРУКТУРАМА
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са захтевима ЕК у погледу надзора и процене за Инструмент за предприступну помоћ, као и израдом и/или прегледањем извештаја о надзору.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавач: Јан Валент, консултант на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а, тел: 064/857 4004
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2011) – УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВА
 • 17 18. новембар 2011, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Обука се одржава у циљу стицања знања у вези са правилима и процедурама канцеларијског пословања у државним органима.
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима. 
  Предавач: Стојадин Марић, Министарство за
  људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу 
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 17. новембар 2011. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА
  Семинар се одржава у циљу оспособљавања доносилаца одлука за примену различитих приступа управљања променама у пракси.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе као и сви државни службеници
  Предавач: Јасна Стојановић, тренер за област управљања
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор:
  Сања Станојевић, 301 4238
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 17. новембар 2011.године, НЕПРАВИЛНОСТИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превера као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавач: Александар Хинов, консултант на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Место одржавања: Палата "Србија", источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији", тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2011) – ОБУКА ПРЕДАВАЧА
 • 17. новембар 2011. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА ЗА СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ
  Семинар се организује у циљу јачања капацитета државне управе кроз формирање групе предавача из органа државне управе и служби Владе за реализацију обука из области стратешког планирања. Полазници ће se упознати са методологијом неопходном за рад предавача и стећи стручно знање из области стратешког планирања и управљања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима повезаним са стратешком планирањем и/или имају искуства у обучавањи или управљању процесом обука државних службеника, и који су прошли процес селекције
  Предавач: Владимир Обрадовић, Факултет организационих наука
  Време одржавања: 09:00-14:30 часова
  Место одржавања: Генерални секретаријат Владе, Немањина 11, V спрат, сала 183
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе Републике Србије у оквиру пројекта Генералног секретаријата Владе „Реформа координације јавних политика Републике Србије“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2011) – ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 15. новембар 2011. године, ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина учесника за остваривање успешне пословне комуникације.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Проф. др Лелица Тодоровић, НЛП тренер
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 301 4238
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2011) – ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
 • 15, 16. и 17. новембар 2011. године, КРЕИРАЊЕ И АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
  Семинар се организује с циљем унапређења нивоа знања полазника о циклусу израде јавних политика на примерима добре праксе ЕУ земаља
  Циљна група: руководиоци и други државни службеници који раде на пословима планирања, анализе, праћења и надзора, на нормативним пословима, као и на пословима у вези са европским интеграцијама
  Предавачи: Audrey O`Byrne-Jessiman, Charles-Henri Montin, Florin Bondar, Lorenzo Allio
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са заједничким пројектом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске уније – СИГМА (Support for Improvement in Governаnce and Management)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 15–16. новембар 2011.године, ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
  Семинар се одржава с циљем обучавања интерних ревизора да могу да разумеју елементе система интерне контроле који се процењује током акредитације.
  Циљна група: Интерни ревизори
  Предавач: Тихомир Грбић, консултант на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а, тел: 064/857 4004
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 15. новембар 2011.године, НЕПРАВИЛНОСТИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превера као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавач: Александар Хинов, консултант на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре, Васе Чарапића 20, велика сала
  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији", тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 14-15. новембар 2011. године, МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОПИСА
  Семинар се одржава с циљем стицања знања о значају, садржају и процедурама израде различитих врста прописа
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта закона и предлога подзаконских прописа
  Време одржавања: 09:00 до 15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 270
  Координатор: Јелена Ђорђевић
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 14. новембар 2011.године, НЕПРАВИЛНОСТИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превера као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавач: Александар Хинов, консултант на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а, тел: 064/857 4004
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 09–10. новембар 2011.године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – СРЕДСТВА
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке добара према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавач: Јан Валент, консултант на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а, тел: 064/857 4004
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 8–18. новембар 2011. године, ОБРАДА ТЕКСТА
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог радног дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 – 18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 7 17. новембар 2011. године, БАЗЕ ПОДАТАКА – НАПРЕДНИ НИВО
  Семинар се одржава с циљем продуктивнијег коришћења постојећих апликација развијених у MS Access окружењу.
  Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у MS Access систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података, као и државни службеници који имају потребу за самосталном израдом и одржавањем једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
  Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове Републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат III, сала 333
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 311 39 43
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 07. новембар 2011. године, ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина учесника о табели усклађености као додатним инструментом за хармонизацију националних прописа са тековинама европског права.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који су укључени у израду прописа и који је ће радити на припреми табела усклађености прописа.
  Предавач: Зоран Сретић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-36
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције 

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 03-04. новембар 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА-ГРАНТОВИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке грантова према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавач: Алеш Жупан, консултант на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а, тел: 064/857 4004
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2011) – ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 01. новембар 2011. године, ЈАВНИ НАСТУП
  Семинар се одржава у циљу стицања увида у значај убедљивог јавног наступа, разумевања значаја повратне информације, као и развијања презентацијских техника.
  Циљна група: Руководиоци и запослени задужени за односе с јавношћу у оквиру органа Предавачи: Томо Зорић, Републичко јавно тужилаштво
  Време одржавања: 09:00 – 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 1. новембар 2011. године, АБЦ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава с циљем стицања основних знања о Европској унији
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: мр Јелена Стеванов, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 08:45-14:40 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 311 39 43
  Организатори: Служба за управљање кадровима

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 16. новембар 2011.године, НЕПРАВИЛНОСТИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превера као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности.
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизори
  Предавач: Александар Хинов, консултант на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре, Васе Чарапића 20, велика сала
  Координатор: Милана Штрбац, Министарство финансија, пројекат “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији", тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “ Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2011) – СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 31. октобар 2011. године, УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања државних службеника за вршење функције увођења приправника и новозапослених у посао
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима запосленим у кадровским јединицама органа државне управе, руководиоцима ужих унутрашњих јединица као и другим државним службеницима
  Предавач: Ивица Лазовић, Министарство за Косово и Метохију
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 31. октобар 2011.године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ – ОПШТИ ПРИНЦИПИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима и процедурама која се односе на финансијске токове (планирање, упућивање захтева за средствима, усмеравање, пренос, потврђивање исправности трошкова, обустава и прерасподела)
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерним ревизорима
  Предавачи: Александар Хинов, консултант на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а, тел: 064/857 4004
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 28. октобар 2011. године, ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
  Семинар се организује у циљу унапређења функционалности финансијског планирања и управљања буџетским средствима, као и оспособљавања полазника да извршавају буџет у складу са регулативом и декларисаним циљевима управљања буџетским средствима.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који обављају послове припреме и извршења буџета
  Предавач: Маја Павловић, Народна скупштина Републике Србије
  Време одржавања: 10:00-13:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2011) – ОБУКА ПРЕДАВАЧА
 • 27. октобар 2011. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ; Модул 6
  Семинар се организује у циљу јачања капацитета државне управе кроз формирање групе предавача из органа државне управе и служби Владе за реализацију обука из области стратешког планирања. Полазници ће se упознати са методологијом неопходном за рад предавача и стећи стручно знање из области стратешког планирања и управљања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима повезаним са стратешком планирањем и/или имају искуства у обучавањи или управљању процесом обука државних службеника, и који су прошли процес селекције
  Предавач: Владимир Обрадовић, Факултет организационих наука
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 274
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе Републике Србије и Францускомнационалном школом за јавну управу (ЕНА) а у оквиру пројекта Генералног секретаријата Владе „Реформа координације јавних политика Републике Србије“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 26 – 28. октобар 2011. године, СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ – Ефикасни процеси институционалне координације и сарадње
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са значајем ефикасне сарадње и координације унутар државних институција и начином усвајања практичних знања и вештина у циљу побољшања процеса сарадње на различитим нивоима управљања.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Андреас Хубер и Драгиша Мијачић
  Време одржавања: 09:00 – 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима / Baköv, Nemačka


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 26. октобар 2011. године, МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
  Семинар се одржава са циљем унапређења вештина руководилаца за успостављање и одржавање мотивације запослених
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, 011/ 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 26 – 28. октобар 2011.године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – РАДОВИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку тендерске процедуре за уговор о радовима према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизорима
  Предавачи: Игор Буразин, консултант на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 233
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а, тел: 064/857 4004
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2011) – ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА
 • 24. октобар 2011. године, ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са садржином Закона о тајности података којим се уређује јединствен систем одређивања и заштите тајних података који су од интереса за националну и јавну безбедност, одбрану, унутрашње и спољне послове Републике Србије
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе који треба да организују практичну примену Закона о тајности података.
  Предавачи: Горан Матић, директор Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
  Време одржавања: 09:30 – 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 24. октобар3. новембар 2011. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог радног дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 – 18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 21. октобар 2011. године, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  Семинар се организује с циљем јачања капацитета за ефикасно и ефективно буџетско рачуноводство и извештавање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјлне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима евидентирања примања и издатака, у складу са законском регулативом
  Предавач: мр Олга Костић, Министарство финансија – Управа за трезор
  Време одржавања: 9:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 19. октобар 2011. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
  Семинар се одржава са циљем јачања капацитета руководилаца за управљање стресом
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете и науке
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II , сала 273
  Координатор: Владимир Лазовић, 011 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 17. октобар 2011. године, ЕВРОПСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОСТОР
  Семинар се одржава у циљу упознавања са административним праксама држава чланица ЕУ.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Владимир Атељевић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:30-13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Владимир Лазовић, 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 17-18. октобар 2011. године, УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (модул IV)
  Семинар се организује с циљем унапређења ефикасности рада органа државне управе путем оснаживања руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом.
  Циљна група: Руководиоци и запослени у јединицама за управљање људским ресурсима као и запослени који се баве пословима стратешког планирања
  Предавачи: Елке Лофлер, Салвадор Парадо и Џон Татам, консултанти у фирми „Governance International”
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233
  Координатор: Наташа Живојиновић, тел 311/3943
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са заједничким пројектом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске уније - СИГМА (Support for Improvement in Governence and Management)
   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 14. октобар 2011. године, ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ
  Семинар се одржава у циљу унапређења вештина руководилаца за ефикасно управљање тимом и успешно доношење одлука
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете и науке
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/ 301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 13-14. октобар 2011. године, ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ ПОСЛОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања полазника семинара о законским решењима за систем јавних прихода и о пореском законодавству Републике Србије, као и ради подизања ефикасности администрирања јавних прихода и примене пореских закона.
  Циљна група: Државни службеници који обављају финансијско – материјалне послове у органима државне управе и учествују у припреми пореских пријава које се подносе Пореској управи.
  Предавачи: Мр Зоран Васић и Даворка Бошковић, Министарство финансија – Пореска управа
  Време одржавања: 9:30 – 15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2011) – ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 13-14. октобар 2011. године, ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са основним правилима пословниг понашања, као и разумевања међународног протокола.
  Циљна група: Државни службеници који се баве међународном сарадњом, руководиоци као и сви државни службеници.
  Предавач: Људмила Милатовић и Роберт Поповић, Генерални секретаријат Владе
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 011/311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 12. октобар 2011. године, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинa се одржава у циљу јачања капацитета доносилаца одлука за стратешко планирање, праћење и извештавање о реализацији планова.
  Циљна група: Руководиоци, државни службеници укључени у развој стратегија и формулисање политика.
  Предавач: Дејан Стојковић, Министарство одбране
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 12-13. октобар 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА-УСЛУГЕ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке добара према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници ангажовани на пословима управљања пројектима који се финансирају из ЕУ фондова из органа који имају формиране ИПА јединице као и интерни ревизорима
  Предавач: Инес Грујица, консултант на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Хотел „Москва“
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а, тел: 064/857 4004
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2011) – ПРОГРАМИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ И ПРОЈЕКТИ
 • 10-11. и 20-21. октобар 2011. године, ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА ИПА III (РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ) И ИПА IV (РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА)
  Семинар се организује у циљу упознавања државних службеника са процесом програмирања ИПА III и ИПА IV и са садржајем и улогом оперативних програма.
  Циљна група: Новозапослени државни службеници који раде у оперативним структурама на пословима програмирања или спровођења помоћи из ИПА компоненти III и IV
  Напомена: Радни језик семинара је енглески језик
  Предавачи: Paul Georis, Aleksandra Lakićević, Katarina Jurlina, Ian Mackie, Željko Kukoleca, Jan Valent
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатори: Служба за управљање кадровима/ GIZ International Services


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2011) – ОБУКА ПРЕДАВАЧА
 • 10-11. октобар 2011. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ; Модул 4: Израда стандардног програма обуке из стратешког планирања
  Семинар се организује у циљу јачања капацитета државне управе кроз формирање групе предавача из органа државне управе и служби Владе за реализацију обука из области стратешког планирања. Полазници ће se упознати са методологијом неопходном за рад предавача и стећи стручно знање из области стратешког планирања и управљања.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима повезаним са стратешком планирањем и/или имају искуства у обучавањи или управљању процесом обука државних службеника, и који су прошли процес селекције
  Предавачи: Хелен Гадри Ренар и Никола Тензе, Француска национална школа за јавну управу (ЕНА)
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе Републике Србије и Францускомнационалном школом за јавну управу (ЕНА) а у оквиру пројекта Генералног секретаријата Владе „Реформа координације јавних политика Републике Србије“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 10-12. октобар 2011. године, АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА (АЕП)
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за самостално вршење анализе ефеката прописа и за адекватно приказивање резултата спроведене анализе у писаној форми (извештај).
  Циљна група: Државни службеници који учествују у припреми прописа
  Предавачи: Андреја Марушић, консултант при Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, Бранко Радуловић, консултант при Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
  Време одржавања: 09:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Снежана Антонијевић, телефон: 301 4238
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, у оквиру пројекта „Стварање сталног институционалног оквира за анализу ефеката прописа (АЕП) Светске банке


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 10-20. октобар 2011. године, ОБРАДА ТЕКСТА
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог радног дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавач: Александар Бабовић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 15:00 – 18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2011) – УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВА
 • 7. октобар 2011. године, ДРЖАВНА УПРАВА – УРЕЂЕЊЕ И ПОСЛОВИ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања државних службеника o пословима државне управе, начелима деловања, органима државне управе, односом органа државне управе са другим органима и структуром руковођења у органима државне управе. 
  Циљна група: Новозапослени државни службеници, приправници, као и остали државни службеници.
  Предавач: Славица Петровић Максић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу 
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273 
  Координатор: Владимир Лазовић, 011 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 7. октобар 2011. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
  Семинар се одржава у циљу унапређења капацитета руководилаца за ефикаснијим и ефективнијим управљањем људским ресурсима путем упознавања свих функција управљања људским ресурсима
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач:
  Драгана Гњатовић, Министарство финасија, Управа царина
  Време одржавања:
  09:00-16:30 часова
  Место одржавања
  : Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, тел: 301-4236
  Организатори:
  Служба за управљање кадровима

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2011) – ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
 • 5. октобар 2011. МЕХАНИЗМИ УЧЕШЋА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ И ПРИМЕНЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
  Обука се одржава у циљу упознавања са добром праксом, међународно-правним стандардима, и предностима различитих механизама учешћа организација цивилног друштва (ОЦД) у изради и примени јавних политика.
  Циљна група
  : Семинар је намењен државним службеницима који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе, као и креатори јавних политика.
  Предавач
  : Драган Голубовић, Међународни центар за непрофитно право у Будимпешти
  Време одржавања
  : 10:00-16:00 часова
  Место одржавања
  : Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, сала 273
  Координатор
  : Јелена Ђорђевић, тел: 311-39-43
  Организатори
  : Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним сектором

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 04. октобар 2011. године, ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ
  Семинар се одржава с циљем припреме државне администрације за бољу примену Споразума о стабилизацији и придруживању и предстојеће преговоре о чланству у ЕУ
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: др Ана Кнежевић Бојовић, Институт за упоредно право

  Време одржавања: 10:00-13:45 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор:
  Сања Станојевић, телефон: 311 39 43
  Организатори: Служба за управљање кадровима 

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2011) – УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВА
 • 3 – 4. октобар 2011. године, УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања знања о основним принципима уставног уређења, уређења власти у Републици Србији, људским правима и слободама.
  Циљна група: Приправници и новозапосленидржавни службеници, као и други државни службеници
  Предавачи: Судије Уставног суда Републике Србије
  Време одржавања: 10:00 – 15:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима / Фондација Конрад Аденауер


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2011) – ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА
 • 30. септембар  2011. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
  Семинар се одржава у циљу стицања знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља
  Циљна група: Чланови радних група за писање извештаја о родној равноправности у складу са међународним обавезама, као и државни службеници који учествују у писању и развоју стартешких докумената, предлагању пројеката као и изради прописа.
  Предавачи:
  др Сања Ћопић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања  и Јасмина Николић, Виктимолошко друштво Србије.
  Време одржавања: 09:30-16:00 часова

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Ксенија Митровић, телефон 311-3943

  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике, Управом за родну равноправност уз подршку пројекта „Борба против сексуалног и родно заснованог насиља “ као део програма Уједињених нација за развој, који финансира Влада Краљевине Норвешке.


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2011) – УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВА
 • 29-30. септембар 2011, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Обука се одржава у циљу стицања знања у вези са правилима и процедурама канцеларијског пословања у државним органима.
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавач: Стојадин Марић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, спрат II, сала 274.
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 301-4236
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 28. септембар, 5, 12, 28. октобар, 2. и 16. новембар 2011. године, ОСНОВИ ПРАВА И ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу усвајања напреднијих знања о функционисању институција, праву и политичком систему Европске уније, начину и процесу доношења одлука унутар Европске уније, те правним механизмима на којима се темељи функционисање Уније. Полазници ће бити упознати са односом националног и комунитарног законодавства, надлежностима европских институција, супранационалним карактером ЕУ, са начинима креирања и управљања различитим политикама ЕУ, као и са позицијом наших легислативних актера у читавом овом процесу. Посебан нагласак је стављен на процес приступања Србије Европској унији.
  Циљна група: државни службеници
  Предавачи: имена предавача биће накнадно објављена
  Време одржавања: 09:30-17:00 часова
  Место одржавања: Београдска отворена школа, Београђанка, 16. спрат
  Координатор: Сања Станојевић
  Организатори: Служба за управљање кадровима и Београдска отворена школа у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и уз подршку Фондације Конрад Аденауер


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2011) – ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 27. септембар 2011. године, ЈАВНИ НАСТУП
  Семинар се одржава у циљу стицања увида у значај убедљивог јавног наступа, разумевања значаја повратне информације, као и развијања презентацијских техника.
  Циљна група: Руководиоци и запослени задужени за односе с јавношћу у оквиру органа
  Предавачи: Томо Зорић, Републичко јавно тужилаштво
  Време одржавања: 09:00 – 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 27. септембар – 7. октобар 2011. године, ОБРАДА ТЕКСТА – НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог радног дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00 – 18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 26. септембар - 6. октобар 2011. године, БАЗЕ ПОДАТАКА – НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог радног дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавачи: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2011) – СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 23. септембар 2011. године, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
  Семинар се одржава ради стицања знања за ефикасно обављање послова у вези са безбедношћу и здрављем на раду
  Циљна група: Државни службеници који су у оквиру органа одређени за обављање послова безбедности и здравља на раду
  Предавачи: Мира Божић и Ненад Владић, Министарство рада и социјалне политике
  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2011) – СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 23. септембар 2011. године, МОБИНГ- СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
  Семинар се организује у циљу упознавања учесника са питањима која су предмет уређивања Закона и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, пре свега ради препознавања понашања која могу указивати на злостављање, као и ради унапређења знања учесника о процедурама којима се на ефикасан начин решавају проблеми злостављања, али и у циљу промовисања понашања којима се обезбеђује оптимална радна атмосфера.
  Циљна група: управни инспектори, секретари министарстава, руководиоци јединица за кадровске послове, као и други државни службеници
  Предавач: Снежана Богдановић, Министарство рада и социјалне политике
  Време одржавања: 10:00-13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Ксенија Митровић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 21-22. септембар 2011. године, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ ПЛАНИРАЊУ
  Семинар се организује у циљу унапређења капацитета државних службеника за праћење и евалуацију програма и пројеката садржаних у годишњим плановима органа као и извештавање о реализацији истих.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који обављају послове планирања или учествују у планирању у органима  
  Предавачи:  Марија Крнета, Министарство просвете и науке,
  Наташа Мандић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: : Палата, «Србија», источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 42 38
  Организатор: Служба за управљање кадровима 
   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 19. септембар 2011. године, ЕВРОПСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОСТОР
  Семинар се одржава у циљу упознавања са административним праксама држава чланица ЕУ.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Владимир Атељевић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:30-13:30часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2011) – ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 19-20. септембар 2011. године, ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са основним правилима пословниг понашања, као и разумевања међународног протокола.
  Циљна група: Државни службеници који се баве међународном сарадњом, руководиоци као и сви државни службеници.
  Предавач: Људмила Милатовић и Роберт Поповић, Генерални секретаријат Владе
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Ксенија Митровић, телефон: 011/311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ

 • 15-16. септембар 2011
  . године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који обављају послове планирања или учествују у планирању у органима (Министарство вера и дијаспоре)
  Предавачи: Миодраг Поледица, Министарство за инфраструктуру и енергетику, Дејан Стојковић, Министарство одбране
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима
   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 15. септембар 2010. године, ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ
  Семинар се одржава у циљу унапређења вештина руководилаца за ефикасно управљање тимом и успешно доношење одлука
  Циљна група:
  Руководиоци у органима државне управе
  Предавач:
  Мирјана Вељковић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања:
  09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор:
  Ксенија Митровић, телефон: 011/ 311-3943
  Организатор:
  Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2011) – СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 14. септембар 2011. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  – ОД ПОСТАВЉАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања.
  Циљна група:
  Руководиоци у органима државне управе
  Предавачи
  : Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00 – 13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2011) – УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВА
 • 13–14. септембар 2011. године, УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР У ПРАКСИ
  Семинар се одржава у циљу подизања ефикасности вођења управног поступка, као и ефикаснијег остваривања права и правних интереса странака.
  Циљна група: Државним службеницима који воде, учествују у вођењу управног поступка и решавају у управним стварима.
  Предавачи: Мирјана Рашић, судија Уставног суда Републике Србије у пензији и Милена Саватић, судија Врховног суда Републике Србије у пензији
  Време одржавања: 09:30-17:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима / Фондација Конрад Аденауер


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 12. септембар 2010. године, АБЦ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са основама Европске уније, будући да ће процес европских интеграција у својим наредним фазама ангажовати све већи број запослених у државној управи.
  Циљна група: Новозапослени, приправници, као и остали државни службеници који до сада нису похађали обуке о Европској унији.
  Предавач: др Ана Кнежевић Бојовић, Институт за упоредно право
  Време одржавања: 09:00-14:40 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Ксенија Митровић, телефон: 011/ 311-3943
  Организатори: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 12-22. септембар 2011. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог радног дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавачи: Ивица Благданић, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Јелена Ђорђевић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 1-9. септембар 2011. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
  Напомена: Семинар се одржава 1, 2, 5, 7. и 9. септембра
  .
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавачи:
  Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања:
  15:00-18:00 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор:
  Јелена Ђорђевић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 6 – 8. јул 2011. године, ТЕХНИКЕ ПРЕГОВАРАЊА У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕУ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета за успешно преговарање.
  Циљна група: Државни службеници који се раде на пословима у вези са процесом европских интеграција Напомена: Семинар ће се одржати на енглеском језику
  Предавачи: Sigrid Selz, Karoline Hecker, Maria von Harpe
  Време одржавања: 10:00 – 16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима / Baköv, Nemačka


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 06-07. јул 2011. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ-ИСПЛАТА УГОВАРАЧИМА:ВЕРИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА
  Семинар се одржава с циљем упознавања са правилима и процедурама која се односе на финансијске токове, исплату уговарачима и верификацију трошкова
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Јан Валент, Данијела Миковић, Александар Хинов и Борче Ралевски, експерти на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: PWC Тренинг академија, Airport City
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел:3642-781
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 4-5. јул 2011. године, ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ ПОСЛОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања полазника семинара о законским решењима за систем јавних прихода и о пореском законодавству Републике Србије, као и ради подизања ефикасности администрирања јавних прихода и примене пореских закона.
  Циљна група: Државни службеници који обављају финансијско – материјалне послове у органима државне управе и учествују у припреми пореских пријава које се подносе Пореској управи.
  Предавачи: Мр Зоран Васић и Даворка Бошковић, Министарство финансија – Пореска управа
  Време одржавања: 9:30 – 15:45 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2011) – СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 4. јул 2011. године, УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
  Семинар се одржава с циљем оспособљавања државних службеника за вршење функције увођења приправника и новозапослених у посао
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима запосленим у кадровским јединицама органа државне управе, руководиоцима ужих унутрашњих јединица као и другим државним службеницима
  Предавач: мр Ивица Лазовић, Министарство за Косово и Метохију
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Ксенија Митровић
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 04-05. јул 2011. године, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА У ИПА III и IV ОПЕРАТИВНИМ СТРУКТУРАМА
  Семинар се одржава с циљем упознавања са захтевима ЕУ у погледу надзора и процене за Инструмент за предприступну помоћ, као и раѕвијања практичног знања о изради и прегледу извештаја о надзору
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Јан Валент,експет на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Life Design хотел, Балканска 18
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел:3642-781
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2011) – СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 01. јул 2011. године, МЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА-СЕЛЕКЦИОНИ ИНТЕРВЈУ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања учесника о карактеристикама различитих метода одабира кадрова и могућностима њихове примене, као и у циљу унапређења вештина учесника за примену селекционог интервјуа.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде у кадровским јединицама и онима који учествују у раду конкурсних комисија.
  Предавач: Сања Леверда, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/301-42-38
  Организатор: Служба за управљање кадровима  


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 01-04. јул 2011. године, КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом контролне средине, управљања ризиком, ако и са функцијама интерне и екстерне ревизије
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавач: Фарида Алиуи, експерт на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Време одржавања: 09:00-16:00
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233
  Координатор: Милана Штрбац, “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“, тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 30. јун 2011. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
  Семинар се одржава у циљу унапређења капацитета руководилаца за ефикаснијим и ефективнијим управљањем људским ресурсима путем упознавања свих функција управљања људским ресурсима.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Драгана Гњатовић, Министарство финасија, Управа царина
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 30. јун 2011. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ДИС
  Семинар се одржава с циљем унапређења знања државних службеника о захтевима ЕК у погледу управљања људским ресурсима и њиховог развоја с нагласком на критеријуме за акредитацију за ДИС
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавач: Фарида Алиуи, експерт на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре (Велика сала), Васе Чарапића 20
  Координатор: Милана Штрбац, “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“, тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 29. јун 2011. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета руководилаца за управљање стресом.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете и науке
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2011) – БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 27. јун 2011. године, ОТВОРЕНО О КОРУПЦИЈИ
  Семинар се организује у циљу упознавања државних службеника са садржајем стратешких докумената на пољу борбе против корупције, узроцима и последицама корупције.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавачи: Немања Ненадић, програмски директор Транспарентност Србија и
  Мирослав Прокопијевић, директор Центра за слободно тржиште
  Време одржавања: 09:45-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима/ Фондација Конрад Аденауер


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2011) – ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА
 • 24. јун 2011. године, ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са садржином Закона о тајности података којим се уређује јединствен систем одређивања и заштите тајних података који су од интереса за националну и јавну безбедност, одбрану, унутрашње и спољне послове Републике Србије
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе који треба да организују практичну примену Закона о тајности података.
  Предавачи: Горан Матић, директор Канцеларије националног савета за заштиту тајних података
  Време одржавања: 09:30 – 16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 24. јун 2011. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ДИС
  Семинар се одржава с циљем унапређења знања руководилаца о захтевима ЕК у погледу управљања људским ресурсима и њиховог развоја с нагласком на критеријуме за акредитацију за ДИС
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавач: Фарида Алиуи, експерт на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Време одржавања: 09:00-16:00
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре (Велика сала), Васе Чарапића 20
  Координатор: Милана Штрбац, “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“, тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 23. јун 2011. године, ЕВРОПСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОСТОР-отказано
  Семинар се одржава у циљу упознавања са административним праксама држава чланица ЕУ.
  Циљна група: Сви државни службеници
  Предавач: Владимир Атељевић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 20. јун 2011. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ДИС-отказано
  Семинар се одржава с циљем унапређења знања државних службеника о захтевима ЕК у погледу управљања људским ресурсима и њиховог развоја с нагласком на критеријуме за акредитацију за ДИС
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавач: Фарида Алиуи, експерт на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре (Велика сала), Васе Чарапића 20
  Координатор: Милана Штрбац, “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“, тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2011) – ОБУКА ПРЕДАВАЧА
 • 20-21. јун 2011. године, Обука предавача за стратешко планирање, Модул 3: Примена стеченог знања из модула 1 и 2
  Обука се одржава у циљу јачања капацитета државне управе кроз формирање групе предавача из органа државне управе и служби Владе за реализацију обука из области стратешког планирања. Полазници ће се упознати са методологијом неопходном за рад предавача и стећи стручно знање из области стратешког управљања и планирања.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на пословима повезаним са стратешким планирањем и/или имају искуства у обучавању или управљању процесом обука државних службеника, и који су прошли процес селекције.
  Предавачи: Хелен Гадри – Ренар и Никола Тензе, француска Национална школа за јавну управу–ЕНА
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 4238
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе Републике Србије и француском Националном школом за јавну управу – ЕНА, ау оквиру пројекта Генералног секретаријата Владе „Реформа координације јавних политика Владе Републике Србије


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 16-17. јун 2011.године, ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
  Семинар се одржава с циљем обучавања интерних ревизора да могу да разумеју елементе система интерне контроле који се процењује током акредитације
  Циљна група: Интерни ревизори
  Предавачи: Тихомир Грбић, експет на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“ и Андра Ларин ван дер Пијл, вођа пројекта „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Тренинг академија PriceWaterCooper, Aeroport City
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел:3642-781
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2011) – БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 15. јун 2011. године, МЕХАНИЗМИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ИСКУСТВА ДРУГИХ ЗЕМАЉА
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са садржајем стратешких докумената на пољу борбе против корупције, као и са искуствима других земаља у примени различитих мера на том пољу.
  Циљна група: Руководиоци и други државни службеници
  Предавач: Драгана Крунић и Небојша Тасић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 15-16. јун 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – ТВИНИНГ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у твининг поступку према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Инес Груица Девчић, експерт на пројекту “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ и Ивана Вукашиновић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:00-16:00
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милана Штрбац, “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“, тел: 3642-780
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 14-24. јун 2011. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ – НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавачи: имена предавача биће накнадно објављена
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Ксенија Митровић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 13-23. јун 2011. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавачи: имена предавача биће накнадно објављена 
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Ксенија Митровић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 13-14. јун 2011. године, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ ПЛАНИРАЊУ
  Семинар се организује у циљу унапређења капацитета државних службеника за праћење и евалуацију програма и пројеката садржаних у годишњим плановима органа као и извештавање о реализацији истих.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који обављају послове планирања или учествују у планирању у органима
  Предавачи: Вељко Петровић, Министарство одбране, Наташа Мандић, Министартсво одбране
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: : Палата, «Србија», источни улаз, сала 233
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 13-14. јун 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – ТВИНИНГ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у твининг поступку према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Инес Груица Девчић, експерт на пројекту “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ и Ивана Вукашиновић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:00-16:00
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор: Милана Штрбац, “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“, тел: 3642-780
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 9-10. јун 2011. године, КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом контролне средине, управљања ризиком, ако и са функцијама интерне и екстерне ревизије
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Фарида Алиуи, експерт на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре (Велика сала), Васе Чарапића 20
  Координатор: Милана Штрбац, “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“, тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 8-10. јун 2011. године, УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (модул III)
  Семинар се организује с циљем унапређења ефикасности рада органа државне управе путем оснаживања руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом.
  Циљна група: Руководиоци и запослени у јединицама за управљање људским ресурсима као и запослени који се баве пословима стратешког планирања
  Предавачи: Елке Лофлер, Салвадор Парадо и Џон Татам, консултанти у фирми „Governance International”
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 533
  Координатор: Ксенија Митровић
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са заједничким пројектом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске уније - СИГМА (Support for Improvement in Governence and Management)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 8. јун 2011.године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ДИС
  Семинар се одржава с циљем унапређења знања државних службеника о захтевима ЕК у погледу управљања људским ресурсима и њиховог развоја с нагласком на критеријуме за акредитацију за ДИС
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавач: Фарида Алиуи, експерт на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре (Велика сала), Васе Чарапића 20
  Координатор: Милана Штрбац, “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“, тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 7. јун 2011.године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ДИС
  Семинар се одржава с циљем унапређења знања државних службеника о захтевима ЕК у погледу управљања људским ресурсима и њиховог развоја с нагласком на критеријуме за акредитацију за ДИС
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавач: Фарида Алиуи, експерт на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре (Велика сала), Васе Чарапића 20
  Координатор: Милана Штрбац, “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“, тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2011) – УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВА
 • 6 – 7. јун 2011. године, УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу стицања знања о основним принципима уставног уређења, уређења власти у Републици Србији, људским правима и слободама.
  Циљна група: Приправници и новозапослени државни службеници, као и други државни службеници
  Предавачи: Судије Уставног суда Републике Србије: Боса Ненадић, Катарина Манојловић-Андрић и Мирјана Рашић
  Време одржавања: 10:00 – 15:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима / Фондација Конрад Аденауер


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2011) – ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
 • 6-8. јун 2011. године, КРЕИРАЊЕ И АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЈАВНИХ ПОЛИИТКА
  Семинар се организује с циљем унапређења нивоа знања полазника о циклусу израде јавних политика на примерима добре праксе ЕУ земаља.
  Циљна група: руководиоци и други државни службеници који раде на пословима планирања, анализе, праћења и надзора, на нормативним пословима, као и на пословима у вези са европским интеграцијама.
  Предавачи: Audrey O'Byrne-Jessiman, Florin Bondar, Lorenzo Allo
  Време одржавања: 9:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима са заједничким пројектом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске уније – СИГМА (Support for Improvement in Governаnce and Management)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 6-8. јун 2011.године, ЈАВННЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – РАДОВИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке радова према захтевима ЕУ Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавач: Игор Буразин, експет на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:00
  Место одржавања: ИН хотел, Булевар Арсенија Чарнојевића 56
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 02-03. јун 2011. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који обављају послове планирања или учествују у планирању у органима
  Предавачи: Љиљана Здравковић, Министарство правде, Миодраг Марјановић, Министарство одбране
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата, «Србија», источни улаз, сала 233
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 31. мај-10. јун 2011. године, ОБРАДА ТЕКСТА – НАПРЕДНИ НИВО
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавачи: имена предавача биће накнадно објављена  
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Тијана Бојић, 011/301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2011) – БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 31. мај 2011. године, КОДЕКС ПОНАШАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са кодексом понашања и утврђивања јасних стандарда интегритета државних службеника.
  Циљна група: Новозапослени и сви остали државни службеници
  Предавач: Дејан Миленковић, Политичке науке, Универзитет у Београду
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима / Фондација Конрад Аденауер


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 31. мај 2011. године, МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
  Семинар се одржава у циљу унапређења вештина руководилаца за успостављање и одржавање мотивације запослених.
  Циљна група: Руководиоци у органима државне управе
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 30. мај-9. јун 2011. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавачи:
  имена предавача биће накнадно објављена
  Време одржавања:
  15:00-18:00 часова
  Место одржавања:
  Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор:
  Тијана Бојић, 011/301-4237
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 30. мај 2011. године, НЕПРАВИЛНОСТИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превара као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: имена предавача биће накнадно објављена
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре (Велика сала), Васе Чарапића 20, Београд
  Координатор: Сања Николић, “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 26– 27. мај 2011. године, МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОПИСА
  Семинар се одржава у циљу унапређења нивоа знања државних службеника о значају, садржају и процедурама израде различитих врста прописа
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта закона и предлога подзаконских прописа.
  Предавачи: Радоје Церовић, Народна скупштина и Ранка Вујовић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 09.00 -15.00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 270
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2011) – БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 26. мај 2011. године, ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕГОВУ ИЗРАДУ
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са сврхом и смерницама за израду плана интегритета
  Циљна група: Државни службеници који ће бити укључени у процес израде и спровођења плана интегритета
  Предавач: Рада Васић, Правни факултет и Драгана Крунић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-13:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима / Фондација Конрад Аденауер


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2011) – УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВА
 • 26-27. мај 2011, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Обука се одржава у циљу стицања знања у вези са правилима и процедурама канцеларијског пословања у државним органима.
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима.
  Предавач: Стојадин Марић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, спрат II
  Координатор: Наташа Живојиновић
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 26-27. мај 2011. године, КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом контролне средине, управљања ризиком, ако и са функцијама интерне и екстерне ревизије
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Фарида Алиуи, експерт на пројекту "Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији"
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре (Велика сала), Васе Чарапића 20, Београд
  Координатор: Сања Николић, “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ тел: 3642-780
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2011) – СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 24. мај 2011. године, МОБИНГ- СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
  Семинар се организује у циљу упознавања учесника са питањима која су предмет уређивања Закона и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, пре свега ради препознавања понашања која могу указивати на злостављање, као и ради унапређења знања учесника о процедурама којима се на ефикасан начин решавају проблеми злостављања, али и у циљу промовисања понашања којима се обезбеђује оптимална радна атмосфера.
  Циљна група: управни инспектори, секретари министарстава, руководиоци јединица за кадровске послове, као и други државни службеници
  Предавач: Снежана Богдановић, Министарство рада и социјалне политике
  Време одржавања: 10:00-13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2011) – ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 24. мај 2011. године, ИНТЕРНИ И КРИЗНИ ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања у области интерних и кризних односа са јавношћу.
  Циљна група: Државни службеници задужени за односе са јавношћу у оквиру органа.
  Предавач: Милош Ђајић, председник Друштва Србије за односе са јавноћу
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, сала 274
  Координатор: Тијана Бојић, 301-42-37
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2011) – БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 23. мај 2011. године, ОБАВЕЗЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА У ОБЛАСТИ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу јачања капацитета државне управе за ефикасно спровођење донетих антикорупцијских прописа.
  Циљна група: Државни службеници на положају, као и државни службеници који пишу извештаје о спроведеним активностима органа у области борбе против корупције
  Предавач: Маријана Обрадовић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 10:00-13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2011) – ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 23. мај 2011. године, ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ КАМПАЊАМА
  Семинар се одржава у циљу унапређења знања у вези са основним фазама кампања, начином израде плана кампање као и унапређења вештина неопходних за реализацију сваке кампање.
  Циљна група: Државни службеници задужени за односе са јавношћу у оквиру органа.
  Предавач: Небојша Андрић, тренер за односе с јавношћу, вештине презентације и комуникацијске вештине
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, сала 274
  Координатор: Тијана Бојић, 301-42-37
  Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 23-25.маj 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УГОВАРАЊЕ-ГРАНТОВИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке грантова према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерним ревизорима
  Предавачи:
  Данијела Миковић, експерт на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“ и Алеш Зупан, експерт на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30

  Место одржавања: Хотел ИН, Булевар Арсенија Чарнојевића 56, Београд
  Координатор: Маја Растовић, пројек
  aт „Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел:064/857-40-04
  Организатори:
  Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а “ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 19-20. мај 2011. године, Мониторинг, евалуација и извештавање у средњорочном планирању
  Семинар се организује у циљу унапређења капацитета државних службеника за праћење и евалуацију програма и пројеката садржаних у годишњим плановима органа као и извештавање о реализацији истих.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који обављају послове планирања или учествују у планирању у органима (Министарство вера и дијаспоре)
  Предавачи: Наташа Мандић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Вељко Петровић, Министарство одбране
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 19-20. маj 2011.године, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА (НАДЗОР И ПРОЦЕНА) У ИПА III И IV ОПЕРАТИВНИМ СТРУКТУРАМА
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са захтевима ЕК у погледу надзора и процене за Инструмент за предприступну помоћ, као и израдом и/или прегледањем извештаја о надзору
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерним ревизорима
  Предавач: Јан Валент, експерт на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 08:30-15:00

  Место одржавања: ИН Хотел, Булевар Арсенија Чарнојевића 56, Београд
  Координатор: Маја Растовић, пројек
  aт „Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а “ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 18. маj 2011. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ-МОНИТОРИНГ Н+3 ПРАВИЛА У ИПА III и IV ОПЕРАТИВНИМ СТРУКТУРАМА
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима и процедурама која се односе на финансијске токове (планирање, упућивање захтева за средствима, усмеравање, пренос, потврђивање исправности трошкова, обустава и прерасподела)
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерним ревизорима
  Предавачи: Карстен Расмунсен и Цвјатко Великов, експерт на пројекту „Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 08:30-15:00
  Место одржавања: Аеро клуб, Узун Миркова 4, Београд
  Координатор: Маја Растовић, пројекaт „Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 3642-781
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а “ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 17. мај 2011. године, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  Семинар се организује с циљем јачања капацитета за ефикасно и ефективно буџетско рачуноводство и извештавање
  Циљна група: руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјлне послове, као и остали државни службеници који раде на пословима евидентирања примања и издатака, у складу са законском регулативом
  Предавач: мр Олга Костић, Министарство финансија – Управа за трезор
  Време одржавања: 9:30-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 17-19. мај 2011. године, УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (модул II)
  Семинар се организује с циљем унапређења ефикасности рада органа државне управе путем оснаживања руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом.
  Циљна група: Руководиоци и запослени у јединицама за управљање људским ресурсима као и запослени који се баве пословима стратешког планирања
  Предавачи: Елке Лофлер, Салвадор Парадо и Џон Татам, консултанти у фирми „Governance International”
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233
  Координатор: Ксенија Митровић
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са заједничким пројектом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске уније - СИГМА (Support for Improvement in Governence and Management)
   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 16-17. мај 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – УСЛУГЕ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке добара према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Инес Груица Девчић, експерт на пројекту “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре-Велика сала, Васе Чарапића 20
  Координатор: Сања Николић, пројекат “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ, тел: 3642-780
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2011) – СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 13. мај 2011. године, МЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА-СЕЛЕКЦИОНИ ИНТЕРВЈУ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања учесника о карактеристикама различитих метода одабира кадрова и могућностима њихове примене, као и у циљу унапређења вештина учесника за примену селекционог интервјуа.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде у кадровским јединицама и онима који учествују у раду конкурсних комисија.
  Предавач: Сања Леверда, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, 011/301-42-38
  Организатор: Служба за управљање кадровима  


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 13. мај 2011. године, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
  Семинар се одржава у циљу развијања капацитета за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки
  Циљна група: Државни службеници који учествују у спровођењу јавних набавки као и сви који су укључени у тај процес.
  Предавач: Далиборка Срећков и Саша Варинац, Управа за јавне набавке
  Време одржавања: 09:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живojиновић, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2011) – ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА
 • 12. мај  2011. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
  Семинар се одржава у циљу стицања знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља
  Циљна група: Чланови радних група за писање извештаја о родној равноправности у складу са међународним обавезама, као и државни службеници који учествују у писању и развоју стартешких докумената, предлагању пројеката као и изради прописа.
  Предавачи:
  др Сања Ћопић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања  и Јасмина Николић, Виктимолошко друштво Србије.
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова

  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274 
  Координатор: Тијана Бојић, телефон 311-3943

  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике, Управом за родну равноправност уз подршку пројекта „Борба против сексуалног и родно заснованог насиља “ као део програма Уједињених нација за развој, који финансира Влада Краљевине Норвешке.


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 11-12. мај 2011. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ АКАТА
  Семинар се одржава у циљу подизања нивоа квалитета израде аката и употребе језика у администрацији.
  Циљна група: Државни службеници који припремају писане материјале за разматрање на седници Владе
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 10-11. мај 2011. године, Средњорочно планирање
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који обављају послове планирања или учествују у планирању у органима (Министарство вера и дијаспоре)
  Предавачи: Љиљана Здравковић, Министарство правде, Миодраг Марјановић, Министарство одбране
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре
  Координатор: Снежана Антонијевић, 301 42 38
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2011) – ОБУКА ПРЕДАВАЧА
 • 9-10. мај 2011. ОБУКА ПРЕДАВАЧА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, МОДУЛ 2: СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ
  Обука се одржава у циљу јачања капацитета државне управе кроз формирање групе предавача из органа државне управе и служби Владе за реализацију обука из области стратешког планирања. Полазници ће се упознати са методологијом неопходном за рад предавача и стећи стручно знање из области стратешког управљања и планирања.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на пословима повезаним са стратешким планирањем и/или имају искуства у обучавању или управљању процесом обука државних службеника, и који су прошли процес селекције.
  Предавачи: Хелен Гадри – Ренар и Никола Тензе, француска Национална школа за јавну управу – ЕНА
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе Републике Србије и француском Националном школом за јавну управу – ЕНА, ау оквиру пројекта Генералног секретаријата Владе „Реформа координације јавних политика Владе Републике Србије“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2011) – ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
 • 6. мај 2011. МЕХАНИЗАМ УЧЕШЋА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ И ПРИМЕНЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
  Обука се одржава у циљу упознавања са добром праксом, међународно-правним стандардима, и предностима различитих механизама учешћа организација цивилног друштва (ОЦД) у изради и примени јавних политика.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе, као и креатори јавних политика.
  Предавач: Драган Голубовић 
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, сала 270
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним сектором


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2011) – ПРОГРАМИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ И ПРОЈЕКТИ
 • 5 – 6. мај 2011. године, СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ И АНАЛИЗА ТРОШКОВА И КОРИСТИ
  Семинар се одржава у циљу унапређења нивоа знања државних службеника у вези са основним елементима студије изводљивости и базичних принципа анализе трошкова и користи у складу са привилима ЕУ.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи у оквиру јединица за управљање ИПА пројектима.
  Предавачи: Кристина Ашковић, Канцеларија за европске интеграције и Горан Симуновић, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
  Време одржавања: 09.00 -16.00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 5-6.мај 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА –УСЛУГЕ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке добара према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Инес Груица Девчић, експерт на пројекту “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре-Велика сала, Васе Чарапића 20
  Координатор: Сања Николић, пројекат “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ, тел: 3642-780
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2011) – ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
 • 4,5. и 6. мај 2011. године, КРЕИРАЊЕ И АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
  Семинар се организује с циљем унапређења нивоа знања полазника о циклусу израде јавних политика на примерима добре праксе ЕУ земаља
  Циљна група: руководиоци и други државни службеници који раде на пословима планирања, анализе, праћења и надзора, на нормативним пословима, као и на пословима у вези са европским интеграцијама
  Предавачи: Audrey O`Byrne-Jessiman, Charles-Henri Montin, Florin Bondar, Lorenzo Allio
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са заједничким пројектом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске уније – СИГМА (Support for Improvement in Governаnce and Management)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2011) – УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВА
 • 28–29. април 2011. године, УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР У ПРАКСИ
  Семинар се одржава у циљу подизања ефикасности вођења управног поступка, као и ефикаснијег остваривања права и правних интереса странака.
  Циљна група: Државним службеницима који воде, учествују у вођењу управног поступка и решавају у управним стварима.
  Предавачи: Мирјана Рашић, судија Уставног суда Републике Србије у пензији и Милена Саватић, судија Врховног суда Републике Србије у пензији
  Време одржавања: 09:30-17:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима / Фондација Конрад Аденауер


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2011) – СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 27. април 2011.године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – ОД ПОСТАВЉАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ
  Семинар се одржава с циљем унапређења знања државних службеника о спровођењу поступка оцењивања.
  Циљна група: Руководиоци запослени у Служби за управљање кадровима.
  Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 10-13h
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 273
  Координатор: Тијана Бојић, телефон 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 21. април 2011. године, НЕПРАВИЛНОСТИ (ИПА I-IV оперативне структуре)
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превара као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Александар Хинов, консултант на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 064/ 857 4004
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 20. април 2011.године, НЕПРАВИЛНОСТИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превара као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: имена предавача биће накнадно објављена
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор: Александра Марковић, Министарство финансија, тел: 3642 878
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 19. април 2011.године, НЕПРАВИЛНОСТИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превара као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: имена предавача биће накнадно објављена
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233
  Координатор: Александра Марковић, Министарство финансија, тел: 3642-878
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 18-19. април 2011. године, ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ ПОСЛОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања полазника семинара о законским решењима за систем јавних прихода и о пореском законодавству Републике Србије, као и ради подизања ефикасности администрирања јавних прихода и примене пореских закона.
  Циљна група: Државни службеници који обављају финансијско – материјалне послове у органима државне управе и учествују у припреми пореских пријава које се подносе Пореској управи.
  Предавачи: Мр Зоран Васић и Даворка Бошковић, Министарство финансија – Пореска управа
  Време одржавања: 9:30 – 15:45 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 18. април 2011.године, НЕПРАВИЛНОСТИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са појмом неправилности и превара као и процедурама у оквиру децентрализованог управљања које се односе на неправилности
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: имена предавача биће накнадно објављена
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Министарство вера и дијаспоре, улица Васе Чарапића 20, Велика сала
  Координатор: Александра Марковић, Министарство финансија, тел: 3642 878
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 13 (2011) – ОБУКА ПРЕДАВАЧА
 • 18-19. април 2011. ОБУКА ПРЕДАВАЧА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, МОДУЛ 1: ПРИПРЕМА ДИЗАЈНА ОБУКЕ
  Обука се одржава у циљу јачања капацитета државне управе кроз формирање групе предавача из органа државне управе и служби Владе за реализацију обука из области стратешког планирања. Полазници ће се упознати са методологијом неопходном за рад предавача и стећи стручно знање из области стратешког управљања и планирања.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на пословима повезаним са стратешким планирањем и/или имају искуства у обучавању или управљању процесом обука државних службеника, и који су прошли процес селекције.
  Предавачи: Хелен Гадри – Ренар и Никола Тензе, француска Национална школа за јавну управу – ЕНА
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе Републике Србије и француском Националном школом за јавну управу – ЕНА, ау оквиру пројекта Генералног секретаријата Владе „Реформа координације јавних политика Владе Републике Србије“


TEMAТСКА ОБЛАСТ 9 (2011) – БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 • 15. април 2011. године, СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
  Семинар се одржава у циљу упознавања са садржином Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и стицања увида у значај јавности рада свих органа као вида борбе против корупције.
  Циљна група: Овлашћена лица за пружање информација од јавног значаја у органима државне управе и сви остали државни службеници
  Предавачи: Родољуб Шабић, повереник и Станојла Мандић, заменица повереника
  Време одржавања: 09:30 – 14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 15-18. април 2011.године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – РАДОВИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку тендерске процедуре за уговор о радовима према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Игор Буразин, експерт на пројекту “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, сала 233
  Координатор: Александра Марковић, Министарство финансија, тел: 3642 878
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2011) – ПРОГРАМИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ И ПРОЈЕКТИ
 • 14. април 2011. године, ИЗРАДА БУЏЕТА ПРОЈЕКТА
  Семинар се одржава у циљу унапређења нивоа знања државних службеника у вези са свим фазама пројектног циклуса.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи, односно на пословима дефинисања пројектних предлога за финансирање из средстава међународне помоћи.
  Предавачи: Светлана Велимировић, Комесаријат за избеглице и Сања Станојевић, Служба за управљање кадровима
  Време одржавања: 09.00 -15.00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233 
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 13. април 2011. године, АБЦ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са основама Европске уније.
  Циљна група: Новозапослени, приправници, као и остали државни службеници који до сада нису похађали обуке о Европској унији.
  Предавач: Јелена Стеванов, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:00-14:40 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 301-42-38 
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 13-14. април 2011.године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – РАДОВИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку тендерске процедуре за уговор о радовима према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Игор Буразин, експерт на пројекту “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, сала 274
  Координатор: Александра Марковић, Министарство финансија, тел: 3642-878
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 15 (2011) – СТРАНИ ЈЕЗИК
 • КУРС ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
  Први семестар курса траје од 13. априла до 31. јула 2011. године.
  Курс има за циљ да омогући полазницима да говоре, разумеју и пишу на француском језику из домена европских интеграција. Курс се организује на нивоима А1, А2 и Б1.
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција.
  Термини одржавања: Два пута недељно у трајању од по сат и по. 
  Место одржавања: Просторије органа државне управе са којима Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи.
  Координатор: Снежана Абрамовић
  Организатор: Служба за управљање кадровима и Француски институт у Србији

  Напомена: Сваки полазник треба да посредством кадровске јединице у свом органу достави Служби за управљање кадровима потписане Услове за похађање курса најкасније до 21. априла 2011. године. Услове за похађање курса можете преузети на почетној страници сајта Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 13-15. април 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – СРЕДСТВА (ИПА III и IV опаративне структуре)
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке добара према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Инес Груица Девчић и Јан Валент, консултанти на пројекту “Даља подршка имплементацији ДИС-а“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233, 333 и 470
  Координатор: Маја Растовић, Министарство финансија, пројекат  “Даља подршка имплементацији ДИС-а“, тел: 064/857 4004
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Даља подршка имплементацији ДИС-а“

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2011) – ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
 • 12. април 2011. МЕХАНИЗАМ УЧЕШЋА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ И ПРИМЕНЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
  Обука се одржава у циљу упознавања са добром праксом, међународно-правним стандардима, и предностима различитих механизама учешћа организација цивилног друштва (ОЦД) у изради и примени јавних политика.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе, као и креатори јавних политика.
  Предавач: Драган Голубовић 
  Време одржавања: 10:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, сала 270
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним сектором


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 11-12.април 2011.године, УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
  Семинар се организује с циљем унапређења ефикасности рада органа државне управе путем оснаживања руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом.
  Циљна група: Руководиоци и запослени у јединицама за управљање људским ресурсима као и запослени који се баве пословима стратешког планирања
  Предавачи: Елке Лофлер, Салвадор Парадо и Џон Татам, консултанти у фирми „Governance International
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања:Палата Србија, источни улаз, сала 233
  Координатор: Ксенија Митровић
  Организатори:Служба за управљање кадровима у сарадњи са заједничким пројектом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске уније - СИГМА (Support for Improvement in Governence and Management)


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2011) – ПРОГРАМИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ И ПРОЈЕКТИ
 • 7 – 8. април 2011. године, ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
  Семинар се одржава у циљу унапређења нивоа знања државних службеника у вези са свим фазама пројектног циклуса.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи, односно на пословима дефинисања пројектних предлога за финансирање из средстава међународне помоћи.
  Предавачи: Светлана Велимировић, Комесаријат за избеглице и Александар Драгојловић, Пореска управа
  Време одржавања: 09.00 -16.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 233
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2011) – СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 6. aприл 2011. године, МОБИНГ- СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
  Семинар се организује у циљу упознавања учесника са питањима која су предмет уређивања Закона и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, пре свега ради препознавања понашања која могу указивати на злостављање, као и ради унапређења знања учесника о процедурама којима се на ефикасан начин решавају проблеми злостављања, али и у циљу промовисања понашања којима се обезбеђује оптимална радна атмосфера.
  Циљна група: управни инспектори, секретари министарстава, руководиоци јединица за кадровске послове, као и други државни службеници
  Предавач: Снежана Богдановић, Министарство рада и социјалне политике
  Време одржавања: 10:00-13:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима
   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 4 (2011) – ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
 • 5-7. април 2011. КРЕИРАЊЕ И АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
  Обука се одржава у циљу развијања капацитета за креирање јавних политика, њихово спровођење и праћење као и развијање вештина за анализу утицаја политика.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе.
  Предавач: Јелена Марковић, Данко Брчeревић, Владан Божанић, Јелена Жарковић Ракић, Хана Баронијан
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, сала 274
  Координатор: Снежана Абрамовић, тел: 311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима / Hanns Seidel Stiftung


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 5-6. април 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА - СРЕДСТВА
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке добара према захтевима ЕУ Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Алеш Зупан, експерт на пројекту “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, сала 233
  Координатор: Александра Марковић, Министарство финансија, тел: 3642 878
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 1. април 2011. године, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинa се одржава у циљу јачања капацитета доносилаца одлука за стратешко планирање, праћење и извештавање о реализацји планова.
  Циљна група: Руководиоци, државни службеници укључени у развој стратегија и формулисање политика.
  Предавач: Дејан Стојковић, Министарство одбране
  Време одржавања: 9:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон: 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 1-4. април 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА – СРЕДСТВА
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке добара према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерни ревизори
  Предавачи: Алеш Зупан, експерт на пројекту “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“
  Време одржавања: 09:00-16:30
  Место одржавања: Палата Србија, сала 273
  Координатор: Александра Марковић, Министарство финансија, тел: 3642 878
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 30-31. март 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА-ГРАНТОВИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке грантова према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерним ревизорима
  Предавачи: Алеш Зупан, експерт на пројекту „Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“
  Време одржавања: 09:00-16:30

  Место одржавања: Палата Србија, сала 273
  Координатор: Александра Марковић, 
  Министарствo финансија, тел: 3642-878
  Организатори:
  Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 28-29. март 2011. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА-ГРАНТОВИ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са правилима, процедурама, главним актерима и фазама у поступку набавке грантова према захтевима ЕУ
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерним ревизорима
  Предавачи: Алеш Зупан, експерт на пројекту „Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“
  Време одржавања: 09:00-16:30

  Место одржавања: Палата Србија, сала 273
  Координатор: Александра Марковић,
  Министарствo финансија, тел:3642-878
  Организатори:
  Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 25. март 2011. године, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
  Семинар се одржава у циљу развијања капацитета за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки
  Циљна група: Државни службеници који учествују у спровођењу јавних набавки као и сви који су укључени у тај процес.
  Предавач: Далиборка Срећков и Саша Варинац, Управа за јавне набавке
  Време одржавања: 09:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живojиновић, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2011) – УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВА
 • 24-25. март 2011, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Обука се одржава у циљу стицања знања у вези са правилима и процедурама канцеларијског пословања у државним органима. 
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима. 
  Предавач: Стојадин Марић, Министарство за државну управу и локалну самоуправу 
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон 011/311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 23-25. март 2011.године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА-УСЛУГЕ
  Семинар се одржава с циљем упознавања државних службеника са процедурама набавке и унапређења знања о специфичностима и корацима тендерске процедуре код уговора о услугама.
  Циљна група: Државни службеници који се баве пословима програмирања и спровођења помоћи из ИПА компоненти и интерним ревизорима
  Предавачи:
  Инес Груица и Данијела Миковић, консултанти на пројекту “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“
  Време одржавања: 09:00-16:30

  Место одржавања:
  Палата Србија, сала 233
  Координатор: Ксенија Митровић

  Организатори:
  Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 21-22. март 2011.године, МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОПИСА
  Семинар се одржава с циљем стицања знања о значају, садржају и процедурама израде различитих врста прописа
  Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта закона и предлога подзаконских прописа
  Предавачи: Радоје Церовић, Народна скупштина и Ранка Вујовић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 09:00-16:30

  Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
  Координатор: Ксенија Митровић
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 07. новембар 2011. године, ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина учесника о табели усклађености као додатним инструментом за хармонизацију националних прописа са тековинама европског права.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који су укључени у израду прописа и који је ће радити на припреми табела усклађености прописа.
  Предавач: Зоран Сретић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Јелена Ђорђевић, телефон: 011/301-42-38
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције 

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 17, 24, 31. март, 14. и 21. април 2011. године, ПРАВО И ПРОЦЕДУРЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу усвајања напреднијих знања о функционисању институција и процедурама ЕУ.
  Циљна група: државни службеници
  Предавачи: имена предавача биће накнадно објављена
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Београдска отворена школа, Београђанка, 16. спрат
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 301-42-38
  Организатори: Служба за управљање кадровима и Београдска отворена школа у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и уз подршку Фондације Фридрих Еберт


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 16-17. март 2011. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ АКАТА
  Семинар се одржава у циљу подизања нивоа квалитета израде аката и употребе језика у администрацији.
  Циљна група: Државни службеници који припремају писане материјале за разматрање на седници Владе
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић,  телефон: 311 39 43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 10 (2011) – ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА
 • 11. март 2011. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са условима за прикупљање и обраду података о личности, права лица и заштита права лица чији се подаци прикупљају и обрађују, ограничења заштите података о личности и другим одредбама Закона о заштити података о личности
  Циљна група: Државни службеници који обављају послове обраде података о личности
  Предавачи: Александар Ресановић, заменик повереника и Маринко Радић, генерални секретар Службе
  Време одржавања: 09:00-15:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 12 (2011) – ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
 • 10-11. март 2011. године, ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ
  Семинар се одржава у циљу упознавања са основним правилима пословниг понашања, као и разумевања међународног протокола.
  Циљна група: Државни службеници који се баве међународном сарадњом, руководиоци као и сви државни службеници.
  Предавач: Људмила Милатовић и Роберт Поповић, Генерални секретаријат Владе
  Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон: 011/311-39-43
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 7 (2011) – ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 • 10-11. март 2011. године, ИПА И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ (акредитација и пренос овлашћења за управљање фондовима)
  Семинар се одржава с циљем јачања капацитета државне администрације за децентрализовано управљање фондовима ЕУ, као и с циљем унапређења знања о институционалном оквиру потребном за управљање ИПА у оквиру децентрализованог управљања фондовима ЕУ (ДИС). Такође, учесници ће се упознати и са критеријумима за акредитацију, пакетом за акредитацију, националном акредитацијом и преносом овлашћења за управљање који врши ЕК
  Циљна група: Руководиоци јединица за управљање пројектима који раде на пословима спровођења ИПА помоћи, као и носиоци релевантних одговорности за спровођење програма и пројеката из ИПА компоненти у ресорним министарствима
  Предавачи: Фарида Алиоуи, руководилац пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ и Јелена Герзина, Министарство финансија
  Време одржавања: 13:30-17:30 (10. марта) и 09:00-16:30 (11. марта)
  Место одржавања: Хотел Вила Брег, Вршац
  Координатор: Ксенија Митровић, телефон: 301-42-35
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за Национални фонд за управљање средствима ЕУ, уз подршку пројекта “Подршка имплементацији управљања средствима ЕУ у оквиру увођења децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у Републици Србији“ финансираног од стране ЕУ


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 8-18. март 2011. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавачи: из Управе за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 8. март 2011. године, ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
  Семинар се организује у циљу унапређења функционалности финансијског планирања и управљања буџетским средствима, као и оспособљавања полазника да извршавају буџет у складу са регулативом и декларисаним циљевима управљања буџетским средствима.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који обављају послове припреме и извршења буџета
  Предавач: Маја Павловић, Министарство финансија – Управа за трезор
  Време одржавања: 10:00-13:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 7-17. март 2011. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавачи: из Управе за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2011) – ПРОГРАМИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ И ПРОЈЕКТИ
 • 7 – 8. март 2011. године, ИЗРАДА ЛОГИЧКЕ МАТРИЦЕ ПРОЈЕКТА
  Семинар се одржава у циљу унапређења нивоа знања државних службеника у вези са свим фазама пројектног циклуса.
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи, односно на пословима дефинисања пројектних предлога за финансирање из средстава међународне помоћи.
  Предавачи: Сања Станојевић, Служба за управљање кадровима и Бисаерка Терзић, Министарство рада и социјалне политике
  Време одржавања: 10.00 -16.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 03. март 2011. године, ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са садржајем Споразума о стабилизацији и придруживању, као и указивања на значај успешног спровођења овог Споразума за приближавање Србије Европској унији.
  Циљна група: државни службеници
  Предавачи: Александра Чавошки
  Време одржавања: 10:00 -13:45 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 011/301-42-38
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и уз подршку Фондације Ханс Зајдел


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2011) – ПРОГРАМИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ И ПРОЈЕКТИ
 • 28. фебруар-01 март 2011. године, ОСНОВЕ ПРИПРЕМЕ И УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА
  Семинар се одржава у циљу унапређења нивоа знања државних службеника у вези са свим фазама пројектног циклуса.
  Циљна група: Државни службеници који на посредан начин учествују у писању предлога пројеката и њиховом спровођењу.
  Предавачи: Мирјана Арсић, Министарство омладине и спорта и Миља Бардић, Министарство економије и регионалног развоја
  Време одржавања: 09.00 -16.30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 28. фебруар-01. март 2011. године, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ ПЛАНИРАЊУ
  Семинар се организује у циљу унапређења капацитета државних службеника за праћење и евалуацију програма и пројеката садржаних у годишњим плановима органа као и извештавање о реализацији истих.
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који обављају послове планирања или учествују у планирању у органима
  Предавачи: Татјана Јокановић, Министарство за дијаспору, Марија Крнета, Министарство просвете
  Време одржавања: 09:00-16:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Антонијевић, тел. 011/301-42-38
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2011) – УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВА
 • 25. фебруар 2011, ДРЖАВНA УПРАВA – УРЕЂЕЊЕ И ПОСЛОВИ
  Обука се одржава у циљу стицања знања у вези са уређењем и пословима државне управе. 
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима. 
  Предавач:  Славица Петровић Максић, Министарство за државну управу и локалну самоуправу 
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, спрат II, сала 273
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон 011/311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 25. фебруар 2011. године, ПЛАНИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са унапређеном методологијом за утврђивање приоритетних области финансирања, као и са припремом финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године.
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове и осталим државним службеницима који обављају послове припреме и планирања буџета.
  Предавачи: Ружица Стојиљковић, Бранислав Стипановић, Министарство финансија
  Време одржавања: 10:00-12:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 533
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 25. фебруар 2011. године, ПЛАНИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са унапређеном методологијом за утврђивање приоритетних области финансирања, као и са припремом финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године.
  Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове и осталим државним службеницима који обављају послове припреме и планирања буџета.
  Предавачи: Ружица Стојиљковић, Бранислав Стипановић, Министарство финансија
  Време одржавања: 12:45-14:45 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 533
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 24. фебруар 2011. године, ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ
  Семинар се организује у циљу унапређења знања и вештина учесника о табели усклађености као додатним инструментом за хармонизацију националних прописа са тековинама европског права.
  Циљна група: Семинар је намењен државним службеницима који су укључени у израду прописа и који је ће радити на припреми табела усклађености прописа.
  Предавач: Зоран Сретић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 011/301-42-38
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције 


TEMAТСКА ОБЛАСТ 11 (2011) – РУКОВОЂЕЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 • 23-24. фебруар 2011. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
  Семинар се организује у циљу развијања капацитета државних службеника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање
  Циљна група: руководиоци и државни службеници који обављају послове планирања или учествују у планирању у органима
  Напомена: Неопходно је да се државни службеници који се пријаве за похађање овог семинарa, пријаве и за похађање семинара „Мониторинг, евалуација и извештавање у средњорочном планирању“
  Предавачи: Наташа Милетић, Министарство одбране, Милан Пребирачевић, Агенција за борбу против корупције
  Време одржавања: 09:00-16:30 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Снежана Антонијевић, тел. 011/301-42-38
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 14 (2011) – РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
 • 22. фебруар–4. март 2011. године, ОБРАДА ТЕКСТА
  Напомена: Семинар се одржава сваког другог дана.
  Семинар се одржава у циљу стицања и унапређења знања државних службеника из области рачунарске писмености.
  Циљна група: Државни службеници
  Предавачи: из Управе за заједничке послове републичких органа
  Време одржавања: 15:00-18:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 333
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 6 (2011) – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 • 21. фебруар 2011. године, ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
  Семинар се организује у циљу унапређења функционалности финансијског планирања и управљања буџетским средствима, као и оспособљавања полазника да извршавају буџет у складу са регулативом и декларисаним циљевима управљања буџетским средствима.
  Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који обављају финансијско-материјалне послове, као и остали државни службеници који обављају послове припреме и извршења буџета
  Предавач: Маја Павловић, Министарство финансија – Управа за трезор
  Време одржавања: 10:00-13:15 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 8 (2011) – ПРОГРАМИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ И ПРОЈЕКТИ
 • 21. фебруар 2011. године, ПРОЦЕС ПРОГРАМИРАЊА МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НАЦРТА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
  Семинар се одржава у циљу упознавања учесника са Акционим планом за програмирање међународне помоћи укључујући и календар активности, процесом програмирања, начином пријављивања и састављања предлога пројеката
  Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи у ужим унутрашњим јединицама чији делокруг рада обухвата писање предлога пројеката и управљање пројектима.
  Предавач: Милена Радомировић и Петар Спасић, Канцеларија за европске интеграције
  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 470
  Координатор: Татјана Драгосавац, телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 3 (2011) – СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМ
 • 18. фебруар 2011. године, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
  Семинар се одржава ради стицања знања за ефикасно обављање послова у вези са безбедношћу и здрављем на раду
  Циљна група: Државни службеници који су у оквиру органа одређени за обављање послова безбедности и здравља на раду
  Предавачи: Мира Божић и Ненад Владић, Министарство рада и социјалне политике
  Време одржавања: 09:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Наташа Живојиновић, телефон: 011/311-3943
  Организатор: Служба за управљање кадровима

   


TEMAТСКА ОБЛАСТ 1 (2011) – УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ И ДРЖАВНА УПРАВА
 • 17-18. фебруар 2011, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
  Обука се одржава у циљу стицања знања у вези са правилима и процедурама канцеларијског пословања у државним органима. 
  Циљна група: Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима. 
  Предавач: Стојадин Марић, Министарство за државну управу и локалну самоуправу 
  Време одржавања: 10:00-14:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, спрат II, сала 274
  Координатор: Снежана Абрамовић, телефон 011/311-39-43
  Организатори: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 2 (2011) – ПРИПРЕМА ПРОПИСА
 • 16-17. фебруар 2011. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ АКАТА
  Семинар се одржава у циљу подизања нивоа квалитета израде аката и употребе језика у администрацији.
  Циљна група: Државни службеници који припремају писане материјале за разматрање на седници Владе
  Предавач: Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
  Време одржавања: 10:00-15:00 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
  Координатор: Татјана Драгосавац,  телефон: 301 4236
  Организатор: Служба за управљање кадровима


TEMAТСКА ОБЛАСТ 5 (2011) – ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
 • 11. фебруар 2011. године, АБЦ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  Семинар се одржава у циљу упознавања државних службеника са основама Европске уније.
  Циљна група: Новозапослени, приправници, као и остали државни службеници који до сада нису похађали обуке о Европској унији.
  Предавач: Александра Чавошки
  Време одржавања: 09:00-14:40 часова
  Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
  Координатор: Сања Станојевић, телефон: 011/301-42-38 
  Организатори: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и уз подршку Фондације Ханс Зајдел


претрага
календар