ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Аналитика

2017

 

Извештај о процени потреба за стручним усaвршавањем државних службеника за 2017. годину.

2016

 

Реализација Програма општег стручног усавршавања у 2016. години

 

Реализација Програма обуке руководилаца у 2016. години

 

Евалуација обука за период јануар – децембар 2016. године

 

Извештај о процени потреба за стручним усaвршавањем државних службеника за 2016.годину.

 

Реализација програма обуке руководилаца у 2016. години.

2015

 

Извештај о мерењу ефеката Програма општег стручног усавршавања државних службеника за 2015. годину

 

Интерактивни извештај о реализацији програма општег стручног усавршавања у 2015. години (Excel)

 

Реализација Програма општег стручног усавршавања у 2015. години

 

Евалуација обука за период јануар – децембар 2015. године

2014

 

Ефекти стручног усавршавања у 2014. години

 

Реализација Програма општег стручног усавршавања у 2014. години

 

Евалуација обука за период јануар – децембар 2014. године

2013

 

Ефекти стручног усавршавања у 2013. години

 

Реализација Програма општег стручног усавршавања у 2013. години

 

Евалуација обука за период јануар – децембар 2013. године

2012

 

Проценa потреба за стручним усавршавањем на основу извештаја о оцењивању државних службеника за 2012. годину

 

Реализација програма општег стручног усавршавања за 2012.годину

2011

 

Реализација програма општег стручног усавршавања за 2011.годину

 

Извештај о процени потреба за стручним усавршавањем за 2011.годину

 

Истраживање ефеката програма општег стручног усавршавања за 2010. годину

2010

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ
о спроведеним активностима током 2010. године у оквиру пројекта
"Подизање капацитета државних службеника за ефикасније и ефективније спровођење административних процедура – III фаза"

 

Извештај о процени потреба за стручним усавршавањем државних службеника за 2010. годину

 

Реализација програма општег стручног усавршавања државних службеника у 2010. години

2009

 

Реализација програма општег стручног усавршавања државних службеника у 2009. години

Извештај о мерењу ефеката програма општег стручног усавршавања за 2009. годину

Извештај о евалуацији обука у области програмирања и управљања ИПА фондовима за 2009. годину

Извештај о процени потреба за стручним усавршавањем државних службеника за 2009. годину
2008

Реализација програма општег стручног усавршавања државних службеника у 2008. години

Извештај о мерењу ефеката програма општег стручног усавршавања за 2008. годину

Извештај о процени потреба за стручним усавршавањем државних службеника за 2008. годину
2007

Извештај о мерењу ефеката програма општег стручног усавршавања за 2007. годину
претрага
календар