ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Пројекти

Пројекти

Служба за управљање кадровима је од свог оснивања (децембар 2005. године ) остварила кроз пројекте сарадњу са бројним донаторима и контакте са међународним и регионалним институцијама у различитим аспектима управљања људским ресурсима, кроз различите пројекте:

 • „Развој модерног управљања људским ресурсима у државној управи Републике Србије". Пројекат финансиран од стране Шведска агенција за међународни развој и сарадњу-СИДА, имплементира Шведски институт за државну управу -СИПУ
 • DIAL-„Техничка подршка припреми и спровођењу управноправних прописа-Фаза 2- Република Србија". Пројекат финансиран од стране ЕУ под надзором ЕАР
 • DIALcb-„Допунске услуге техничкој помоћи за припрему и спровођење управноправних прописа¬Фаза 2-Република Србија". Пројекат финансиран од стране ЕУ
 • „Развој људских ресурса". Пројекат финансиран од стране Светске банке
 • „Унапређење знања и вештина државних службеника у спровођењу Закона о општем управном поступку", 2008. Пројекат финансиран од стране фондације Конрад Аденауер
 • „Подизање капацитета државних службеника за ефикасније и ефективније спровођење административних процедура", 2009. Пројекат финансиран од стране фондације Конрад Аденауер
 • „Подизање капацитета државних службеника за ефикасније и ефективније спровођење административних процедура-3 фаза", 2010. Пројекат финансиран од стране фондације Конрад Аденауер
 • „Унапређење процеса одабира кадрова у органима државне управе", 2007. Пројекат финансиран од стране Министарства спољних послова Краљевине Норвешке
 • „Аутоматизација процеса попуне радног места у државној управи", 2008. Пројекат финансиран од стране Министарства спољних послова Краљевине Норвешке
 • „Подршка СУК у реализацији стручног усавршавања државних службеника" (2008, 2009, 2010). Пројекат финансиран од стране фондације Ханс Зајдел
 • „Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи“ , IPA 2010

Пројекти на којима Служба за управљање кадровима учествује као партнер:

 • „Подизање капацитета државне управе из области европских интеграција", 2009. Пројекат финансиран од стране фондације Конрад Аденауер и фондације Фридрих Еберт
 • „Подршка даљем унапређењу процеса стручног усавршавања државних службеника", 2009. финансиран од стране Министарства спољних послова Краљевине Норвешке
 • „Србија и ЕУ-припрема за приступање ЕУ", 2009/2010. финансиран од стране Министарства спољних послова Краљевине Норвешке
претрага