ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Подаци за контакт

Директор
Име и презиме Опис посла Електронска пошта Телефон
Проф. др Данило Рончевић Директор office.suk@suk.gov.rs 311-22-45
311-36-59
Факс:
269-66-49
Зорица Мандић Радно место административно-техничког секретара zorica.mandic@suk.gov.rs 311-22-45
311-36-59
Факс:
269-66-49
Сектор за одабир и развој кадрова
Име и презиме Опис посла Електронска пошта Телефон
Драгана Јанковић Помоћник директора - Руководилац Сектора dragana.jankovic@suk.gov.rs 311-16-06
Светлана Томић Руководилац Центра за управљање каријером државних службеника svetlana.tomic@suk.gov.rs 311-77-27
Сања Леверда Шеф одсека за спровођење поступка одабира кадрова sanja.leverda@suk.gov.rs 311-77-27
др Наталија Радивојевић Бановић Радно место за одабир кадрова natalija.radivojevic@suk.gov.rs 311-85-16
Зорица Лукић Радно место за унапређење одабира кадрова zorica.lukic@suk.gov.rs 311-85-16
Александра Станковић Радно место за унапређење одабира кадрова aleksandra.stankovic@suk.gov.rs 311-85-16
Наташа Живојиновић Радно место за послове сарадње и управљање пројектима natasa.zivojinovic@suk.gov.rs 311-39-43
Факс:
313-09-05
Сектор за аналитичке послове
Име и презиме Опис посла Електронска пошта Телефон
Проф. др Дејан Костић В.Д. Помоћник директора - Руководилац Сектора dejan.kostic@suk.gov.rs 301-4240
Милица Буквић Руководилац Групе за анализу радних места и планирање кадрова m.bukvic@suk.gov.rs 269-62-94
Ксенија Берић Радно место за анализу радних места и послове оглашавања конкурса ksenija.beric@suk.gov.rs 313-09-03
Катарина Долић Радно место за анализу радних места и послове оглашавања конкурса katarina.cvetkovic@suk.gov.rs 313-09-00
Ивана Пивалица Дробњак Радно место за планирање кадрова и аналитичке послове ivana.pivalica.drobnjak@suk.gov.rs 313-09-00
Милан Радаковић Руководилац Групе за Централну кадровску евиденцију и информационе системе milan.radakovic@suk.gov.rs 311-20-43
Јасмина Исаиловић Администратор система Централне кадровске евиденције jasmina.isailovic@suk.gov.rs 311-20-43
Душан Јанковић Администратор система Централне кадровске евиденције dusan.jankovic@suk.gov.rs 311-20-43
Сектор за правне, финансијске и опште послове
Име и презиме Опис посла Електронска пошта Телефон
Нада Вуковић - Ракић В.Д. Помоћник директора - Руководилац Сектора nada.vukovic-rakic@suk.gov.rs 311-22-45
311-36-59
Дана Ђуран Руководилац Групе за финансијске и рачуноводствене послове dana.djuran@suk.gov.rs 313-09-07
Факс:
313-09-00
Марија Јоксимовић Радно место за оперативне послове marija.joksimovic@suk.gov.rs 313-09-07
Факс:
313-09-00
Јелена Бисерчић Радно место за финансијско-материјалне послове jelena.bisercic@suk.gov.rs 313-09-07
Факс:
313-09-00
Дуња Даниловић Руководилац Групе за подршку Високом службеничком савету dunja.danilovic@suk.gov.rs 313-09-69
Ивана Ђуровић Радно место за стручне послове подршке Високом службеничком савету и оглашавање положаја ivana.djurovic@suk.gov.rs 313-09-01
Обрен Чавић Радно место за стручне послове подршке Високом службеничком савету и оглашавање положаја obren.cavic@suk.gov.rs 313-09-01
Одсек за подршку жалбеној комисији Владе
Име и презиме Опис посла Електронска пошта Телефон
Снежана Новићевић Шеф Одсека за подршку Жалбеној комисији Владе snezana.novicevic@suk.gov.rs 313-09-04
Драгана Јајић Радно место за послове Жалбене комисије Владе dragana.tasic@suk.gov.rs 301-47-16
Јована Станковић Радно место за припрему аката Жалбене комисије Владе jovana.mitrovic@suk.gov.rs 301-47-16
Милена Будимир Радно место за припрему аката Жалбене комисије Владе milena.budimir@suk.gov.rs 301-47-15
Ђорђе Ивановић Радно место за послове подршке припреме аката Жалбене комисије Владе jovana.mitrovic@suk.gov.rs 313-09-04
Радмила Шиљић Радно место за административне послове у Одсеку за подршку Жалбеној комисији Владе radmila.siljic@suk.gov.rs 301-47-17
Стручно усавршавање државних службеника - Национална академија за јавну управу
Снежана Антонијевић Шеф Одсека за развој и припрему програма обуке snezana.antonijevic@napa.gov.rs 311-39-43
Факс:
313-09-05
Сања Станојевић Руководилац Групе за управљање пројектима sanja.stanojevic@napa.gov.rs 311-39-43
Факс:
313-09-05
Снежана Абрамовић Радно место за праћење спровођења програма, евалуацију и извештавање snezana.abramovic@napa.gov.rs 311-39-43
Факс:
313-09-05
Горан Тијанић Радно место за развој поступка селекције и акредитације предавача, реализатора и спроводилаца програма goran.tijanic@napa.gov.rs 311-39-43
Факс:
313-09-05
Ивана Словић Радно место за спровођење Општег програма обуке ivana.novovic@napa.gov.rs 311-39-43
Факс:
313-09-05
Јелена Ђорђевић Радно место за развој и припрему Општег програма обуке и других програма jelena.djordjevic@napa.gov.rs 311-39-43
Факс:
313-09-05
Светлана Урошевић Радно место за спровођење Општег програма обуке svetlana.urosevic@napa.gov.rs 311-39-43
Факс:
313-09-05
Драгана Водогаз Административни послови
dragana.vodogaz@suk.gov.rs 311-21-47,311-71-43
претрага