ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > О Служби > Јавне набавке

Јавне Набавке

2018. ГОДИНА

Јавна набавка мале вредности за набавку рачунарске опреме за потребе Службе за управљање кадровима

Р.бр. Назив набавке Позив Конкурсна документација Појашњења Рок
1. Број јавне набавке 404-02-8/2018-04 - набавка добара – рачунарска опрема за потребе Службе за управљање кадровима Преузми Преузми Одлука о додели уговора 24. јул 2018.

2017. ГОДИНА

Јавна набавка мале вредности за набавку рачунарске опреме за потребе Службе за управљање кадровима

Р.бр. Назив набавке Позив Конкурсна документација Појашњења Рок
1. Број јавне набавке 404-02-13/2017-04 - набавка добара – рачунарска опрема за потребе Службе за управљање кадровима Преузми Преузми

Измене и допуне конкурсне документације

Питање 1.

Питање 2.

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

20. септембар 2017.
2. Број јавне набавке 404-02-10/2017-01 - набавка добара – рачунарска опрема за потребе Службе за управљање кадровима Преузми Преузми

 

1. август 2017.

2016. ГОДИНА

Јавна набавка мале вредности за набавку услуга реализације обука

Р.бр. Назив обуке Позив Конкурсна документација Појашњења Рок
1. Број јавне набавке ЈНМВ 404-02-19/2016-04
- набавка услуге – прибављање услуге обуке 195 запослених у органима државне управе у стицању знања француског језика у 2017. години
Преузми Преузми

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

1. децембар 2016.
2. Број јавне набавке ЈНМВ 404-02-14/2016
- набавка услуге - прибављање услуге обуке 195 запослених у органима државне управе у стицању знања француског језика у 2017. години
Преузми Преузми

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

26.септембар 2016.

 


Одлука о измени Одлуке о плану набавки за 2016. годину 30.11.2016.

Одлука о измени Одлуке о плану набавки за 2016. годину 1.11.2016.

Измена плана набавке у 2016. години


2014. ГОДИНА

Јавна набавка мале вредности за набавку услуга реализације обука

Р.бр. Назив обуке Позив Конкурсна документација Појашњења Рок
1. Број јавне набавке ЈНМВ 12/2014
- набавка услуге - услуга реaлизације обука из Тематске области:„Пословна комуникација
Преузми Преузми 03.септембар 2014.
2. Број јавне набавке ЈНМВ 10/2014
- набавка услуге - услуга реaлизације обука из Тематске области:„Лични развој“
Преузми Преузми 03.септембар 2014.
3. Број јавне набавке ЈНМВ 07/2014
- набавка услуге - услуга реaлизације обука из Тематске области:„Управљање међународном развојном помоћи, укључујући средства финансијске помоћи Европске уније“
Преузми Преузми 03.септембар 2014.
4. Број јавне набавке ЈНМВ 04/2014
- набавка услуге - услуга реaлизације обука из Тематске области:„Службенички систем“
Преузми Преузми 08.август 2014.
5. Број јавне набавке ЈНМВ 13/2014
- набавка услуге - услуга реaлизације обука из Тематске области:„Информационо комуникационе технологије“
Преузми Преузми Преузми 11.август 2014.

 


2013. ГОДИНА

Јавна набавка мале вредности за набавку услуга реализације обука

Р.бр. Назив обуке Позив Конкурсна документација Појашњења Рок
1. Број јавне набавке М 01/2013
- набавка услуге - реализација обуке "Основи Европске уније"
Преузми Преузми   15.август 2013.
2. Број јавне набавке М 02/2013
- набавка услуге - реaлаизација обуке "Примена Споразума о стабилизацији и придруживању"
Преузми Преузми   15.август 2013.
3. Број јавне набавке М 03/2013
- набавка услуге - реализација обуке "Увод у секторске политике ЕУ"
Преузми Преузми   15.август 2013.
4. Број јавне набавке М 04/2013
- набавка услуге - услуга реализације обуке "Управљање развојем организације"
Преузми Преузми   8.август 2013.
5. Број јавне набавке М 05/2013
- набавка услуге - услуга реализације обуке "Управљање квалитетом"
Преузми Преузми Преузми 8.август 2013.
6. Број јавне набавке М 06/2013
- набавка услуге - реализација обуке "Стратешко управљање у државној управи"
Преузми Преузми   8.август 2013.
7. Број јавне набавке М 07/2013
- набавка услуге - реализација обуке "Основе пореског пословања у државној управи"
Преузми Преузми   15.август 2013.
8. Број јавне набавке М 08/2013
- набавка услуге - реализација обуке "Извршење буџета"
Преузми Преузми   15.август 2013.
9. Број јавне набавке М 09/2013
- набавка услуге - реализација обуке "Припрема и планирање буџета"
Преузми Преузми   15.август 2013.
10. Број јавне набавке М 10/2013
- набавка услуге - реализација обуке "Ревизија финансијских извештаја и правилности пословања"
Преузми Преузми   15.август 2013.
11. Број јавне набавке М 11/2013
- набавка услуге - реализација обуке "Основе буџетског система"
Преузми Преузми   15.август 2013.
12. Број јавне набавке М 12/2013
- набавка услуге – услуга реализације обуке "Буџетско рачуноводство и извештавање"
Преузми Преузми   15.август 2013.
13. Број јавне набавке М 13/2013
- набавка услуге – услуга реализације обуке "Стратешки/програмски буџет"
Преузми Преузми   15.август 2013.
14. Број јавне набавке М 14/2013
- набавка услуге – услуга реализације обуке "Спровођење поступка јавних набавки"
Преузми Преузми   15.август 2013.
15. Број јавне набавке М 15/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Јавне набавке и управљање уговорима о субвенцији – грант шеме ИПА компонента II"
Преузми Преузми   19.август 2013.
16. Број јавне набавке М 16/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Аспекти мониторинга и евалуације у оквиру ИПА компоненте II (надзор и процена)"
Преузми Преузми   19.август 2013.
17. Број јавне набавке М 17/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Програмирање у оквиру ИПА компоненте II, хоризонталне теме (cross cutting issues) и видљивост"
Преузми Преузми   19.август 2013.
18. Број јавне набавке М 18/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Неправилности – основна обука"
Преузми Преузми   19.август 2013.
19. Број јавне набавке М 19/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Јавне набавке - твининг"
Преузми Преузми   19.август 2013.
20. Број јавне набавке М 20/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Општи оквир ИПА и основе децентрализованог управљања фондовима ЕУ"
Преузми Преузми   19.август 2013.
21. Број јавне набавке М 21/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Мониторинг и евалуација (надзор и процена)"
Преузми Преузми   19.август 2013.
22. Број јавне набавке М 22/2013
- набавка услуге - реализација обуке "Финансијско управљање"
Преузми Преузми   19.август 2013.
23. Број јавне набавке М 23/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Анализа обима посла и управљање људским ресурсима"
Преузми Преузми   19.август 2013.
24. Број јавне набавке М 24/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Успостављање децентрализованог система и одржавање акредитације"
Преузми Преузми   19.август 2013.
25. Број јавне набавке М 25/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Јавне набавке - услуге"
Преузми Преузми   19.август 2013.
26. Број јавне набавке М 26/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Јавне набавке - радови"
Преузми Преузми   19.август 2013.
27. Број јавне набавке М 27/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Јавне набавке - грантови"
Преузми Преузми   19.август 2013.
28. Број јавне набавке М 28/2013
- набавка услуге – услуга релизације обуке "Јавне набавке - роба"
Преузми Преузми   19.август 2013.
29. Број јавне набавке М 29/2013
- набавка услуге - реализација обуке "Планови интегритета као механизам за борбу против корупције"
Преузми Преузми   8.август 2013.
30. Број јавне набавке М 30/2013
- набавка услуге - услуга реализације обуке "Отворено о корупцији"
Преузми Преузми   8.август 2013.
31. Број јавне набавке М 31/2013
- набавка услуге – услуга реализације обуке "Етика у државној управи"
Преузми Преузми   8.август 2013.
32. Број јавне набавке М 32/2013
- набавка услуге - услуга реализације обуке "Доношење одлука и управљање тимом"
Преузми Преузми   8.август 2013.
33. Број јавне набавке М 33/2013
- набавка услуге - реализација обуке "Мотивација запослених"
Преузми Преузми Преузми 8.август 2013.
34. Број јавне набавке М 34/2013
- набавка услуге – услуга реализације обуке "Управљање људским ресурсима"
Преузми Преузми   8.август 2013.
35. Број јавне набавке М 35/2013
- набавка услуге –услуга реализације обуке "Пословни протокол"
Преузми Преузми   6.август 2013.
36. Број јавне набавке М 36/2013
- набавка услуге - услуга реализације обуке "Јавни наступ"
Преузми Преузми   6.август 2013.
37. Број јавне набавке М 37/2013
- набавка услуге - услуга реализације обуке "Правила писане комуникације у администрацији"
Преузми Преузми   6.август 2013.
38. Број јавне набавке М 38/2013
- набавка услуге - услуга реализације обуке "Презентације"
Преузми Преузми   6.август 2013.
39. Број јавне набавке М 39/2013
- набавка услуге - услуга реализације обуке "Табеларне калкулације"
Преузми Преузми   6.август 2013.
40. Број јавне набавке М 40/2013
- набавка услуге – услуга реализације обуке "Обрада текста"
Преузми Преузми   6.август 2013.
41. Број јавне набавке М 41/2013
- набавка услуге - услуга реализације обуке "Статистичка обрада података помоћу софтвера SPSS"
Преузми Преузми   6.август 2013.
42. Број јавне набавке М 42/2013
- набавка услуге - услуга реализације обуке "Табеларне калкулације – напредни ниво"
Преузми Преузми   6.август 2013.
43. Број јавне набавке М 43/2013
- набавка услуге - услуга реализације обуке "Обрада текста – напредни ниво"
Преузми Преузми   6.август 2013.
44. Број јавне набавке М 44/2013
- набавка услуге - услуга реализација обуке "Управљање пројектима помоћу Micrоsoft Project софтвера"
Преузми Преузми 6.август 2013.

У 2010. години Служба за управљање кадровима је реализовала три јавне набавке мале вредности. Две јавне набавке су се односиле на набавку услуга, и то: израда промотивног материјала на пројекту „Аутоматизација процеса попуне радног места у државној управи"- донација Краљевине Норвешке, услуга ревизије извештаја о финансијској ситуацији трошења средстава дозначених међународном донацијом по основу меморандума о разумевању закљученог између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке по пројекту „Аутоматизација процеса попуне радног места у државној управи", а трећа јавна набавка се односила на набавку канцеларијског материјала. У току 2011. године, реализоване су две јавне набавке мале вредности: услуга штампања сертификата и Програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2011. годину и куповина канцеларијског материјала. 

 

претрага