ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Запошљавање > Интерно тржиште рада > Пријава на интерно тржиште рада

Пријава за интерно тржиште рада

 Поштована/и,

  потребно је да у пријавном обрасцу за интерно тржиште рада добровољно унесете своје личне податке.
  Поред тога потребно је да на основу члана 10. Закона о заштити података о личности
  ("Службени гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009) дате пристанак за обраду податка.

И З Ј А В А

Овим путем дајем пристанак да се моји подаци унети у образац "Пријава за Интерно тржиште рада" могу користити у сврху евиденције Интерног тржишта рада.

Пријава за Интерно тржиште рада

Напомена: Пријаву попуњавају само државни службеници.

Проверите да ли се ваши подаци већ налазе у евиденцији интерног тржишта рада:ЈМБГ*:
 

 

 

 

претрага