ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

СУК - ИТР Опис

ИНТЕРНО ТРЖИШТЕ РАДА

Служба за управљање кадровима води и евиденцију интерног тржишта рада за органе државне управе и службе Владе (члан 163, став 1, Закон о државним службеницима). Евиденција интерног тржишта рада садржи податке о слободним радним местима, другим кадровским потребама, државним службеницима који желе трајни или привремени премештај на друго радно место и податке о нераспоређеним државним службеницима (члан 163, став 2). Интерно тржиште рада треба да послужи и органима државне управе и државним службеницима. Сваки државни службеник има право да добије све податке који су садржани у евиденцији интерног тржишта рада (члан 163, став 4).

На интернет презентацији Службе за управљање кадровима поред слободних радних места у виду јавних и интерних конкурса, у оквиру евиденције интерног тржишта рада објављиваћемо податке о стручним квалификацијама државних службеника који желе трајни или привремени премештај на друго радно место или су нераспоређени. Подаци ће бити објављивани без навођења имена и презимена државних службеника.

Намена оваквог објављивања података интерног тржишта рада је да их учинимо доступним кадровским јединицама органа у којима постоје непопуњена радна места.

Листа службеника у интерном тржишту рада

претрага