ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Приручници

 СИСТЕМ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 Збирка прописа са коментарима

 

 

 ВЛАДА И СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 Збирка прописа са коментарима

 

  

Приручник о оцењивању државних службеника

 

 

 Приручник о оцењивању државних службеника

 

 

 Активна обука
 Приручник за тренере/ице

 

 

 ПРИРУЧНИК за одређивање компетенција за делотворан рад на радном месту

 

 

 ПРИРУЧНИК за израду пројектног задатка у различитим фазама управљања пројектним циклусом

 

 

 ПРИРУЧНИК за израду логичке матрице: кључни инструмент за управљање пројектним циклусом

 

 

 ПРИРУЧНИК Поступак анализирања потреба за стручним усавршавањем

 

 

 ПРИРУЧНИК ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И СЛУЖБАМА ВЛАДЕ

 

 

 ВОДИЧ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊА И ВЕШТИНА ПРИ ОДАБИРУ КАДРОВА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ

 

 КОДЕКС ПОНАШАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

 

претрага