ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Овде можете приступити бази питања са тачним одговорима из области компетенције - Организација и рад државних органа Републике Србије. Уколико будете конкурисали за радно место у државној управи, нека од ових питања биће Вам задата током процеса селекције (ажурирано 06.08.2019.).

Овде можете погледати пример теста којим се проверава компетенција - Дигитална писменост. Током процеса селекције биће Вам задат сличан задатак намењен провери ове функционалне компетенције.

Овде можете погледати пример теста којим се проверава компетенција - Пословна комуникација. Сличних 15-25 питања биће Вам задата и у процесу селекције уколико будете конкурисали за радно место у државној управи.

Начин вредновања компетенција у изборном поступку можете погледати у Уредби о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима.

 

претрага