ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Компетенције потребне за рад државног службеника представљају скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које државни службеник поседује, а који обликују његово понашање и воде постизању очекиване радне успешности на радном месту. Уредби о компетенцијама у којој је дат детаљнији приказ свих компетенција можете приступити овде.

Компетенције се деле на понашајне и функционалне.

Понашајне компетенције представљају скуп радних понашања потребних за делотворно обављање свих послова у државном органу.

Функционалне компетенције представљају скуп знања и вештина потребних за делотворно обављање послова у државном органу.
Функционалне компетенције могу бити опште и посебне.

Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада односе се на потребна општа и методолошка знања и вештине у оквиру одређене области рада које државни службеник треба да примењује у раду да би делотворно обавио посао.

Показатељи испољавања општих функционалних компетенција односе се на примену одређених знања и вештина које су потребне за делотворно обављање свих послова у државним органима.

Опште функционалне компетенције су:
1) Организација и рад државних органа Републике Србије;
2) Дигитална писменост и
3) Пословна комуникација.

претрага